HoangSa.Org /gallery Mon, 08 Feb 2016 05:11:29 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Hòn Chảo nhìn từ Lăng Cô Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 22:47:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11011&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="toctan88.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/toctan88.jpg" alt="toctan88.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1223525&amp;page=118 Đảo ngọc Hòn Chảo Resource id #77 Sun, 11 Mar 2012 07:17:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10696&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o&amp;cat=136"><img title="hc4.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/hc4.jpg" alt="hc4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=653253&amp;page=31 Đảo ngọc Hòn Chảo Resource id #77 Sun, 11 Mar 2012 07:17:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10695&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o&amp;cat=136"><img title="hc3.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/hc3.jpg" alt="hc3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=653253&amp;page=31 Đảo ngọc Hòn Chảo Resource id #77 Sun, 11 Mar 2012 07:17:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10693&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o&amp;cat=136"><img title="hc1.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/hc1.jpg" alt="hc1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh minhvs http://www.panoramio.com/photo/36730542 Đảo ngọc Hòn Chảo Resource id #77 Sun, 11 Mar 2012 07:17:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10694&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o&amp;cat=136"><img title="hc2.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/hc2.jpg" alt="hc2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh minhvs http://www.panoramio.com/photo/36730542 Biển Lăng Cô Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 03:01:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4896&amp;title=bi-e1-bb-83n-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="1untitled4.JPG" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/1untitled4.JPG" alt="1untitled4.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11559/lang_co_panorama.jpg Biển Lăng Cô Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 02:03:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4891&amp;title=bi-e1-bb-83n-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="untitled31.JPG" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/untitled31.JPG" alt="untitled31.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/Danang-Hoian-Langco-Hue007.jpg Biển Lăng Cô Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 02:02:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4890&amp;title=bi-e1-bb-83n-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="untitled30.JPG" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/untitled30.JPG" alt="untitled30.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/Danang-Hoian-Langco-Hue017.jpg Biển Lăng Cô Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 01:58:04 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4887&amp;title=bi-e1-bb-83n-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="untitled27.JPG" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/untitled27.JPG" alt="untitled27.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i320.photobucket.com/albums/nn358/us5767/_MG_8052a.jpg đảo Hòn Chảo nhìn từ mũi Lăng Cô Resource id #77 Sat, 03 Oct 2009 07:44:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2267&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-m-c5-a9i-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="dscf2940.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/dscf2940.jpg" alt="dscf2940.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ http://diendan.hue.vnn.vn/showthread.php?t=420 Đảo Hòn Chảo (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) Resource id #77 Sat, 18 Apr 2009 12:33:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1011&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o28huy-e1-bb-87n-ph-c3-ba-l-e1-bb-99c-2c-th-e1-bb-aba-thi-c3-aan-hu-e1-ba-bf-29&amp;cat=136"><img title="honchao.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/honchao.jpg" alt="honchao.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Biển Trời Lăng Cô Resource id #77 Thu, 26 Mar 2009 13:36:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=689&amp;title=bi-e1-bb-83n-tr-e1-bb-9di-l-c4-83ng-c-c3-b4&amp;cat=136"><img title="langco.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/langco.jpg" alt="langco.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Bãi Biển Cảnh Dương (thừa Thiên Huế) Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 14:42:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=630&amp;title=b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-c-e1-ba-a3nh-d-c6-b0-c6-a1ng28th-e1-bb-aba-thi-c3-aan-hu-e1-ba-bf-29&amp;cat=136"><img title="bien-canh-duong.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/bien-canh-duong.jpg" alt="bien-canh-duong.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo ngọc Hòn Chảo (Huế-Đà Nẵng) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:40:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=483&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-h-c3-b2n-ch-e1-ba-a3o28hu-e1-ba-bfc4-90-c3-a0-n-e1-ba-b5ng-29&amp;cat=136"><img title="choidutrendaohonchao.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/choidutrendaohonchao.jpg" alt="choidutrendaohonchao.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Đảo Hòn Chảo còn có các tên khác như Hòn Sơn Chà, Hòn Sơn Trà, Cù Lao Hàn thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng cũng thuộc khu bảo tồn Hải Vân - Sơn Chà Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!<br /><br />1 ghi chú Từ Huế Nhìn Ra Cửa Biển Thuận An Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:48:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=453&amp;title=t-e1-bb-ab-hu-e1-ba-bf-nh-c3-acn-ra-c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-thu-e1-ba-adn-an&amp;cat=136"><img title="hue.jpg" border="0" src="/gallery/data/136/thumbs/hue.jpg" alt="hue.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh: Báo Đất Việt [url]http://www.baodatviet.vn/Home/congdongviet/Den-Hue-di-bien-Thuan-An/200910/61305.datviet[/url]