HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 19:42:29 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Quần đảo Cù Lao Chàm Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 11:08:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11612&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="Culaocham21.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/Culaocham21.jpg" alt="Culaocham21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Phạm Trường Sơn http://www.flickr.com/photos/ptson-picture/4743663979/in/photostream/ Quần đảo Cù Lao Chàm Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 11:08:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11611&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="Culaocham1.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/Culaocham1.jpg" alt="Culaocham1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Phạm Trường Sơn http://www.flickr.com/photos/ptson-picture/4743663979/in/photostream/ đảo Hòn Mô (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10714&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-m-c3-b428qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="honmo.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/honmo.jpg" alt="honmo.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 Đường phía Bắc đảo Hòn Lao (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10713&amp;title=-c4-90-c6-b0-e1-bb-9dng-ph-c3-ada-b-e1-ba-afcc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-lao28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="bacCuLaoCham.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/bacCuLaoCham.jpg" alt="bacCuLaoCham.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 Hòn Lá và Hòn Khô Con (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10712&amp;title=h-c3-b2n-l-c3-a1-v-c3-a0-h-c3-b2n-kh-c3-b4-con28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="Honla_honkhocon.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/Honla_honkhocon.jpg" alt="Honla_honkhocon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 Hòn Lá và Hòn Khô Mẹ (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10711&amp;title=h-c3-b2n-l-c3-a1-v-c3-a0-h-c3-b2n-kh-c3-b4-m-e1-ba-b928qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="Honla_Honkhome.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/Honla_Honkhome.jpg" alt="Honla_Honkhome.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 Đảo Hòn Lá (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10710&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-l-c3-a128qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="Honla.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/Honla.jpg" alt="Honla.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 đảo Hòn Dài (Quần đảo Cù Lao Chàm) Resource id #77 Mon, 12 Mar 2012 06:32:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10709&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-d-c3-a0i28qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m-29&amp;cat=164"><img title="HonDai.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/HonDai.jpg" alt="HonDai.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25150711 Bình minh Cửa Đại Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 03:05:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4897&amp;title=b-c3-acnh-minh-c-e1-bb-adac4-90-e1-ba-a1i&amp;cat=138"><img title="1untitled5.JPG" border="0" src="/gallery/data/138/thumbs/1untitled5.JPG" alt="1untitled5.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.photo.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/11559/binh_minh_cua_dai.jpg Bãi Ông - Cù Lao Chàm Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:52:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4061&amp;title=b-c3-a3ic3-94ngc-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="images627.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/images627.jpg" alt="images627.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i763.photobucket.com/albums/xx279/thienbinh_dn83/Da%20Nang-Hoi%20An-Hue/_SC01617Small.jpg Đảo Hòn Dứa (xã đảo Tam Hải, Huyện Núi Thành, Quảng Nam) Resource id #77 Sat, 18 Apr 2009 11:36:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1006&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-d-e1-bb-a9a28x-c3-a3c4-91-e1-ba-a3o-tam-h-e1-ba-a3i-2c-huy-e1-bb-87n-n-c3-bai-th-c3-a0nh-2c-qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=138"><img title="hondua_tamhai.jpg" border="0" src="/gallery/data/138/thumbs/hondua_tamhai.jpg" alt="hondua_tamhai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Quần đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) Resource id #77 Fri, 17 Apr 2009 16:40:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=986&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=164"><img title="culaocham_853723.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/culaocham_853723.jpg" alt="culaocham_853723.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cù Lao Chàm là một quần đảo ven bờ của tỉnh Quảng Nam. Quần đảo này gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Tai, Hòn Dài, Hòn Mô, Hòn Lá, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con và Hòn Ông Bãi Biển Cù Lao Chàm (quảng Nam) Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 14:51:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=635&amp;title=b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=164"><img title="baibienculaocham_quangnam.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/baibienculaocham_quangnam.jpg" alt="baibienculaocham_quangnam.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Bãi Biển Cửa Đại (quảng Nam) Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 14:49:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=634&amp;title=b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-c-e1-bb-adac4-90-e1-ba-a1i28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=138"><img title="cuadai_quangnam.gif" border="0" src="/gallery/data/138/thumbs/cuadai_quangnam.gif" alt="cuadai_quangnam.gif" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://vhttdlqnam.gov.vn/stdtt/modules.php?name=News&amp;op=viewcat&amp;catid=15[/url]<br /><br />1 ghi chú Đảo Hòn Lao Và Hòn Lá, Cụm Cù Lao Chàm (quảng Nam) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 22:53:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=556&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-lao-v-c3-a0-h-c3-b2n-l-c3-a1-2c-c-e1-bb-a5m-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=164"><img title="hon_lao_va_hon_la.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/hon_lao_va_hon_la.jpg" alt="hon_lao_va_hon_la.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Hòn Tai, Cụm Cù Lao Chàm (quảng Nam) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 22:53:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=555&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tai-2c-c-e1-bb-a5m-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=164"><img title="hon_taicu_lao_cham.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/hon_taicu_lao_cham.jpg" alt="hon_taicu_lao_cham.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Biển, Trời Và Đảo Cù Lao Chàm Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:23:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=479&amp;title=bi-e1-bb-83n-2c-tr-e1-bb-9di-v-c3-a0c4-90-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="culaocham3.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/culaocham3.jpg" alt="culaocham3.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ diễn đàn [url]http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=550&amp;page=4[/url] Ngất Ngây Vẻ đẹp Cù Lao Chàm Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:22:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=478&amp;title=ng-e1-ba-a5t-ng-c3-a2y-v-e1-ba-bbc4-91-e1-ba-b9p-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="culaocham4.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/culaocham4.jpg" alt="culaocham4.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Một Góc đảo Cù Lao Chàm Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:22:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=477&amp;title=m-e1-bb-99t-g-c3-b3cc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m&amp;cat=164"><img title="culaocham.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/culaocham.jpg" alt="culaocham.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.skydoor.net/entry/Luot_du_thuyen_tim_vang_trang_Cu_Lao_Cham/779[/url] Cù Lao Chàm (quảng Nam) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:21:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=476&amp;title=c-c3-b9-lao-ch-c3-a0m28qu-e1-ba-a3ng-nam-29&amp;cat=164"><img title="culaocham2.jpg" border="0" src="/gallery/data/164/thumbs/culaocham2.jpg" alt="culaocham2.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cù Lao Chàm là một quần đảo gồm có 8 đảo: Hòn Lao (đảo lớn nhất, và cũng gọi là đảo Cù Lao Chàm), Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Tai và Hòn Ông Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!