HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 15:38:02 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Khảo sát san hô ở đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13543&amp;title=kh-e1-ba-a3o-s-c3-a1t-san-h-c3-b4e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="sanhoSinhTon.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/sanhoSinhTon.jpg" alt="sanhoSinhTon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13541&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="dao_Sinh_Ton1.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/dao_Sinh_Ton1.jpg" alt="dao_Sinh_Ton1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Trao cờ đoàn cho tuổi trẻ đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 21 Apr 2013 11:43:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13510&amp;title=trao-c-e1-bb-9dc4-91o-c3-a0n-cho-tu-e1-bb-95i-tr-e1-ba-bbc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=237"><img title="Sinhton_codoan.jpg" border="0" src="/gallery/data/237/thumbs/Sinhton_codoan.jpg" alt="Sinhton_codoan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Đình Trân http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/618116/Truong-Sa-thang-31988-Nhung-khoanh-khac-Song-mai-tpp.html Đại uý Thái Văn Khôi- Đảo trưởng đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 21 Apr 2013 11:43:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13511&amp;title=-c4-90-e1-ba-a1i-u-c3-bd-th-c3-a1i-v-c4-83n-kh-c3-b4ic4-90-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=237"><img title="Sinhton_phongvan.jpg" border="0" src="/gallery/data/237/thumbs/Sinhton_phongvan.jpg" alt="Sinhton_phongvan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Nhà báo Trần Bình Minh (Đài THVN) phỏng vấn đại uý Thái Văn Khôi, Đảo trưởng đảo Sinh Tồn. Ảnh: Đình Trân http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/618116/Truong-Sa-thang-31988-Nhung-khoanh-khac-Song-mai-tpp.html Bữa cơm đạm bạc của lính đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 21 Apr 2013 11:43:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13509&amp;title=b-e1-bb-afa-c-c6-a1mc4-91-e1-ba-a1m-b-e1-ba-a1c-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=237"><img title="SinhTon_buacom.jpg" border="0" src="/gallery/data/237/thumbs/SinhTon_buacom.jpg" alt="SinhTon_buacom.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Đình Trân http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-su/618116/Truong-Sa-thang-31988-Nhung-khoanh-khac-Song-mai-tpp.html Đảo Sinh Tồn nhìn từ biển Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:43:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13316&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-bi-e1-bb-83n&amp;cat=14"><img title="SinhTon12.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/SinhTon12.jpg" alt="SinhTon12.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Mai Thắng http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+ky+22 Những chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn 1995 Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 21:49:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13309&amp;title=nh-e1-bb-afng-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n1995&amp;cat=238"><img title="dao-Sinh-Ton-1.jpg" border="0" src="/gallery/data/238/thumbs/dao-Sinh-Ton-1.jpg" alt="dao-Sinh-Ton-1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Võ Tiến http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/nho-vo-cung-truong-sa-n20130117152128213.htm Mổ lợn đãi khách Resource id #77 Fri, 16 Nov 2012 10:29:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13055&amp;title=m-e1-bb-95-l-e1-bb-a3nc4-91-c3-a3i-kh-c3-a1ch&amp;cat=14"><img title="thitlon.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/thitlon.jpg" alt="thitlon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Thịt lợn chiêu đãi lính mới và chia tay lính cũ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh chụp của Rains2009 http://ttvnol.com/gdqp/1243729/page-168 Tiệc vui trên Đảo Sinh Tồn Resource id #77 Fri, 16 Nov 2012 10:29:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13054&amp;title=ti-e1-bb-87c-vui-tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="bannhau.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/bannhau.jpg" alt="bannhau.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Rains2009 http://ttvnol.com/gdqp/1243729/page-168 Đấu bóng chuyền Resource id #77 Fri, 16 Nov 2012 10:29:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13053&amp;title=-c4-90-e1-ba-a5u-b-c3-b3ng-chuy-e1-bb-81n&amp;cat=14"><img title="ST24.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/ST24.jpg" alt="ST24.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Trận đấu bóng chuyền thường ngày vào lúc 17h trên đảo Sinh Tồn. Đây là trận giao hữu giữa TT47 và lính tăng, pháo. Ảnh chụp của Rains2009 http://ttvnol.com/gdqp/1243729/page-168 Một góc đảo Sinh Tồn Resource id #77 Fri, 16 Nov 2012 10:29:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13052&amp;title=m-e1-bb-99t-g-c3-b3cc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="ST17.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/ST17.jpg" alt="ST17.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Rains2009 http://ttvnol.com/gdqp/1243729/page-168 Nhà văn hóa đảo Sinh Tồn Resource id #77 Fri, 16 Nov 2012 10:29:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13051&amp;title=nh-c3-a0-v-c4-83n-h-c3-b3ac4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="NhavanhoaST.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/NhavanhoaST.jpg" alt="NhavanhoaST.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Nhà văn hóa do tập đoàn Cao su Việt Nam xây tặng đảo Sinh Tồn, thời gian xây dựng mất gần 2 năm. Khánh thành tháng 2 - 2012. Nhà có tất cả 9 phòng ngủ, một hội trường kiêm rạp chiếu phim. Ảnh chụp của Rains2009 http://ttvnol.com/gdqp/1243729/page-168 Chia tay đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:33:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12944&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451650.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451650.jpg" alt="123451650.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Xuồng tuần tra trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:01:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12900&amp;title=xu-e1-bb-93ng-tu-e1-ba-a7n-tra-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451606.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451606.jpg" alt="123451606.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Bình minh trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:00:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12899&amp;title=b-c3-acnh-minh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451605.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451605.jpg" alt="123451605.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Đồng chí Trần Thanh Khê-Ủy viên Ban TV, Trưởng ban Tuyên giá Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:19:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12884&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-tr-e1-ba-a7n-thanh-kh-c3-aae1-bb-a6y-vi-c3-aan-ban-tv-2c-tr-c6-b0-e1-bb-9fng-ban-tuy-c3-aan-gi-c3-a1&amp;cat=14"><img title="12345_resize846.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize846.JPG" alt="12345_resize846.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Trần Thanh Khê-Ủy viên Ban TV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK, Phó trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Khối, thăm tặng quà các cháu thiếu nhi Đảo Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đồng chí Nguyễn Quang Dương cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:17:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12883&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-nguy-e1-bb-85n-quang-d-c6-b0-c6-a1ng-c-c3-b9ngc4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83uc4-90-e1-ba-a3ng-b-e1-bb-99&amp;cat=14"><img title="12345_resize845.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize845.JPG" alt="12345_resize845.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Nguyễn Quang Dương cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Đảo Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đoàn văn công Hải Đăng biểu diễn phục vụ quân và dân xã Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:34:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12869&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-v-c4-83n-c-c3-b4ng-h-e1-ba-a3ic4-90-c4-83ng-bi-e1-bb-83u-di-e1-bb-85n-ph-e1-bb-a5c-v-e1-bb-a5-qu-c3-a2n-v-c3-a0-d-c3-a2n-x-c3-a3&amp;cat=14"><img title="12342343.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342343.jpg" alt="12342343.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn văn công Hải Đăng biểu diễn phục vụ quân và dân xã đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Những cư dân trên xã đảo Sinh Tồn. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:23:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12861&amp;title=nh-e1-bb-afng-c-c6-b0-d-c3-a2n-tr-c3-aan-x-c3-a3c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-&amp;cat=14"><img title="12342336.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342336.jpg" alt="12342336.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Nhà dân ở xã đảo Sinh Tồn. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:15:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12859&amp;title=nh-c3-a0-d-c3-a2ne1-bb-9f-x-c3-a3c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-&amp;cat=14"><img title="12342334.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342334.jpg" alt="12342334.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Toàn cảnh xã đảo Sinh Tồn. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 02:11:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12853&amp;title=to-c3-a0n-c-e1-ba-a3nh-x-c3-a3c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-&amp;cat=14"><img title="1234_resize1150.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1150.jpg" alt="1234_resize1150.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Các tổ chức, cá nhân tặng quà cho em học sinh trên đảo Sinh Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 02:00:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12797&amp;title=c-c3-a1c-t-e1-bb-95-ch-e1-bb-a9c-2c-c-c3-a1-nh-c3-a2n-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-em-h-e1-bb-8dc-sinh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh&amp;cat=14"><img title="1234_resize1125.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1125.jpg" alt="1234_resize1125.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các tổ chức, cá nhân tặng quà cho em học sinh trên đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Thượng úy QNCN Phan Thị Thanh Nhàn, y sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh B Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 01:59:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12796&amp;title=th-c6-b0-e1-bb-a3ngc3-bay-qncn-phan-th-e1-bb-8b-thanh-nh-c3-a0n-2c-y-s-c4-a9-thu-e1-bb-99c-b-e1-bb-99-chqs-t-e1-bb-89nh-b&amp;cat=14"><img title="1234_resize1124.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1124.jpg" alt="1234_resize1124.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thượng úy QNCN Phan Thị Thanh Nhàn, y sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang- “bóng hồng áo xanh” trong đoàn công tác đang phát huy chuyên môn giúp ngư dân gặp nạn ở đảo Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Đèn biển Sinh Tồn Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 23:13:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12778&amp;title=-c4-90-c3-a8n-bi-e1-bb-83n-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="12342310.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342310.JPG" alt="12342310.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/45625.vho 4 thợ đèn đảo Sinh Tồn (áo trắng) chụp hình lưu niệm vớ Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 23:03:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12777&amp;title=4-th-e1-bb-a3c4-91-c3-a8nc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n28-c3-a1o-tr-e1-ba-afng-29-ch-e1-bb-a5p-h-c3-acnh-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-v-e1-bb-9b&amp;cat=14"><img title="12345_resize828.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize828.jpg" alt="12345_resize828.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: 4 thợ đèn đảo Sinh Tồn (áo trắng) chụp hình lưu niệm với các thành viên đoàn công tác tháng 5.2012 Nguồn ảnh: http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/45625.vho Giao lưu văn nghệ trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:48:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12716&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="12345_resize814.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize814.jpg" alt="12345_resize814.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vannghedongthap.vn/?id=d&amp;u=news&amp;su=detail&amp;fid=27&amp;idnn=981 Giao lưu văn nghệ trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:47:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12715&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="12345_resize813.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize813.jpg" alt="12345_resize813.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vannghedongthap.vn/?id=d&amp;u=news&amp;su=detail&amp;fid=27&amp;idnn=981 Đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:46:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12714&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="12345_resize812.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize812.jpg" alt="12345_resize812.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vannghedongthap.vn/?id=d&amp;u=news&amp;su=detail&amp;fid=27&amp;idnn=981 Trưởng đoàn công tác Đỗ Vũ Trung tặng quà các cháu thiếu Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:23:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12709&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1cc4-90-e1-bb-97-v-c5-a9-trung-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1c-ch-c3-a1u-thi-e1-ba-bfu-&amp;cat=14"><img title="12345_resize807.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize807.jpg" alt="12345_resize807.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trưởng đoàn công tác Đỗ Vũ Trung tặng quà các cháu thiếu nhi đảo Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/doan-cong-tac-tinh-Quang-Ninh-hoan-thanh-tot-dep-chuyen-tham-Truong-Sa-2167368/ Trưởng đoàn công tác Đỗ Vũ Trung tặng quà thiếu úy Đinh V Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:20:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12708&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1cc4-90-e1-bb-97-v-c5-a9-trung-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-thi-e1-ba-bfuc3-bayc4-90inh-v&amp;cat=14"><img title="12345_resize806.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize806.jpg" alt="12345_resize806.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trưởng đoàn công tác Đỗ Vũ Trung tặng quà thiếu úy Đinh Văn Châu, quê Quảng Yên đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/doan-cong-tac-tinh-Quang-Ninh-hoan-thanh-tot-dep-chuyen-tham-Truong-Sa-2167368/ Hình ảnh xúc động của CB,CS đảo Sinh Tồn đưa khách ra tàu Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:07:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12701&amp;title=h-c3-acnhe1-ba-a3nh-x-c3-bacc4-91-e1-bb-99ng-c-e1-bb-a7a-cb-2ccsc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-91-c6-b0a-kh-c3-a1ch-ra-t-c3-a0u&amp;cat=14"><img title="12345_resize800.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12345_resize800.jpg" alt="12345_resize800.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Hình ảnh xúc động của CB,CS đảo Sinh Tồn đưa khách ra tàu bằng mủng sẽ còn lưu lại mãi trong tâm trí các thành viên trong đoàn. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Ghi-o-Truong-Sa-2168467/ Hoa “Náng” sau mưa trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 04:28:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12640&amp;title=hoae2-80-9cn-c3-a1ng-e2-80-9d-sau-m-c6-b0a-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451483.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451483.jpg" alt="123451483.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Đêm trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 04:25:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12637&amp;title=-c4-90-c3-aam-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451480.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451480.jpg" alt="123451480.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 04:24:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12636&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451479.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451479.jpg" alt="123451479.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Điều khác biệt của Trường Sa hôm nay là đa số các đảo n Resource id #77 Wed, 30 May 2012 19:50:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12630&amp;title=-c4-90i-e1-bb-81u-kh-c3-a1c-bi-e1-bb-87t-c-e1-bb-a7a-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-h-c3-b4m-nay-l-c3-a0c4-91a-s-e1-bb-91-c-c3-a1cc4-91-e1-ba-a3o-n&amp;cat=14"><img title="12342301.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342301.JPG" alt="12342301.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Điều khác biệt của Trường Sa hôm nay là đa số các đảo nổi đều có các hộ dân cùng sinh sống, có các em nhỏ và trường học trên đảo. Trong ảnh là các em nhỏ vui chơi trên đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://csphoto.vn/pages/Tin-tuc-ct.aspx?pg=Tin-tuc&amp;cat=22&amp;id=1348 Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày trên mảnh đất đ Resource id #77 Wed, 30 May 2012 19:49:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12629&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-h-c3-b4m-nayc4-91angc4-91-e1-bb-95i-thay-t-e1-bb-abng-ng-c3-a0y-tr-c3-aan-m-e1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a5tc4-91&amp;cat=14"><img title="12342300.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342300.JPG" alt="12342300.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trường Sa hôm nay đang đổi thay từng ngày trên mảnh đất đầy nắng và gió nơi địa đầu tổ quốc, nhà cửa được xây dựng kiên cố vững chắc, có nhà tưởng niệm Bác Hồ, đài tưởng niệm các liệt sỹ, có chùa, nhà khách, nhà văn hóa... trong ảnh là đại đức Thích Đức Hiển phó chủ trì chùa đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://csphoto.vn/pages/Tin-tuc-ct.aspx?pg=Tin-tuc&amp;cat=22&amp;id=1348 Rưng rưng nước mắt tiễn mọi người ra tàu. Resource id #77 Tue, 29 May 2012 20:14:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12496&amp;title=r-c6-b0ng-r-c6-b0ng-n-c6-b0-e1-bb-9bc-m-e1-ba-aft-ti-e1-bb-85n-m-e1-bb-8di-ng-c6-b0-e1-bb-9di-ra-t-c3-a0u-&amp;cat=14"><img title="123451368.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451368.jpg" alt="123451368.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/05/22/ky-su-truong-sa-2012-ky-2-phong-van/ Chị Mỹ đi dạo cùng chồng trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Tue, 29 May 2012 20:13:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12495&amp;title=ch-e1-bb-8b-m-e1-bb-b9c4-91i-d-e1-ba-a1o-c-c3-b9ng-ch-e1-bb-93ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="123451367.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/123451367.jpg" alt="123451367.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/05/22/ky-su-truong-sa-2012-ky-2-phong-van/ Đảo Sinh Tồn từ góc nhìn trên cao Resource id #77 Wed, 23 May 2012 05:47:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12388&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-t-e1-bb-ab-g-c3-b3c-nh-c3-acn-tr-c3-aan-cao&amp;cat=14"><img title="1234_resize1079.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1079.jpg" alt="1234_resize1079.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/16/454/psa/Default.aspx Cặp đôi người lính Trường Sa và liền chị Kinh Bắc. Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:52:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12371&amp;title=c-e1-ba-b7pc4-91-c3-b4i-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-v-c3-a0-li-e1-bb-81n-ch-e1-bb-8b-kinh-b-e1-ba-afc-&amp;cat=14"><img title="1234_resize1062.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1062.jpg" alt="1234_resize1062.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cặp đôi người lính Trường Sa và liền chị Kinh Bắc. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Các chiến sĩ hòa chung niềm vui. Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:51:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12370&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-h-c3-b2a-chung-ni-e1-bb-81m-vui-&amp;cat=14"><img title="1234_resize1061.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1061.jpg" alt="1234_resize1061.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Công dân nhí Trường Sa tặng hoa ca sĩ. Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:50:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12369&amp;title=c-c3-b4ng-d-c3-a2n-nh-c3-ad-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-t-e1-ba-b7ng-hoa-ca-s-c4-a9-&amp;cat=14"><img title="1234_resize1060.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1060.jpg" alt="1234_resize1060.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Giao lưu văn nghệ trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:49:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12368&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="1234_resize1059.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1059.jpg" alt="1234_resize1059.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấ Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:48:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12367&amp;title=nh-e1-bb-afnge2-80-9cc-e1-ba-b7pc4-91-c3-b4i-ho-c3-a0n-h-e1-ba-a3o-e2-80-9dc4-91-e1-ba-a7y-ng-e1-ba-abu-h-e1-bb-a9ng-tr-c3-aan-s-c3-a2n-kh-e1-ba-a5&amp;cat=14"><img title="1234_resize1058.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1058.jpg" alt="1234_resize1058.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấu giữa đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Giao lưu văn nghệ trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:47:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12366&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="1234_resize1057.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1057.jpg" alt="1234_resize1057.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấ Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:46:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12365&amp;title=nh-e1-bb-afnge2-80-9cc-e1-ba-b7pc4-91-c3-b4i-ho-c3-a0n-h-e1-ba-a3o-e2-80-9dc4-91-e1-ba-a7y-ng-e1-ba-abu-h-e1-bb-a9ng-tr-c3-aan-s-c3-a2n-kh-e1-ba-a5&amp;cat=14"><img title="1234_resize1056.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1056.jpg" alt="1234_resize1056.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấu giữa đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấ Resource id #77 Mon, 21 May 2012 21:45:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12364&amp;title=nh-e1-bb-afnge2-80-9cc-e1-ba-b7pc4-91-c3-b4i-ho-c3-a0n-h-e1-ba-a3o-e2-80-9dc4-91-e1-ba-a7y-ng-e1-ba-abu-h-e1-bb-a9ng-tr-c3-aan-s-c3-a2n-kh-e1-ba-a5&amp;cat=14"><img title="1234_resize1055.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/1234_resize1055.jpg" alt="1234_resize1055.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những “cặp đôi hoàn hảo” đầy ngẫu hứng trên sân khấu giữa đảo Sinh Tồn. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/578045/cap-doi-hoan-hao-giua-truong-sa-tpov.html Ca sĩ Tấn Minh “cháy” hết mình với các chiến sĩ hải quâ Resource id #77 Mon, 21 May 2012 01:11:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12360&amp;title=ca-s-c4-a9-t-e1-ba-a5n-minhe2-80-9cch-c3-a1y-e2-80-9d-h-e1-ba-bft-m-c3-acnh-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2&amp;cat=14"><img title="12342219.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342219.JPG" alt="12342219.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ca sĩ Tấn Minh “cháy” hết mình với các chiến sĩ hải quân trẻ ở Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/492809/hat-cung-chien-si-truong-sa.html Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - chủ tịch Hội Nhà v Resource id #77 Mon, 21 May 2012 01:10:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12359&amp;title=nh-c3-a0-ph-c3-aa-b-c3-acnh-v-c4-83n-h-e1-bb-8dc-ph-e1-ba-a1m-xu-c3-a2n-nguy-c3-aanch-e1-bb-a7-t-e1-bb-8bch-h-e1-bb-99i-nh-c3-a0-v&amp;cat=14"><img title="12342218.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342218.JPG" alt="12342218.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - đọc hai bài thơ ông viết về Trường Sa Đường chân trời và Cây phong ba tặng quân dân xã đảo Sinh Tồn Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/492809/hat-cung-chien-si-truong-sa.html Các chiến sĩ hải quân trẻ ở xã đảo Sinh Tồn (huyện đả Resource id #77 Mon, 21 May 2012 01:09:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12358&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-tr-e1-ba-bbe1-bb-9f-x-c3-a3c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n28huy-e1-bb-87nc4-91-e1-ba-a3&amp;cat=14"><img title="12342217.JPG" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/12342217.JPG" alt="12342217.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các chiến sĩ hải quân trẻ ở xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa) hát cùng một nữ ca sĩ đến từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/van-hoa-giai-tri/492809/hat-cung-chien-si-truong-sa.html