HoangSa.Org /gallery Thu, 11 Feb 2016 05:47:43 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Hòn Đỏ (Nha Trang) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:10:18 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10654&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2nc4-90-e1-bb-8f28nha-trang-29&amp;cat=167"><img title="hondo1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/hondo1.jpg" alt="hondo1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hòn Đỏ ngoài biển Nha Trang, trên đảo Hòn Đỏ có chùa Từ Tôn. Phía ngoài xa là đảo Hòn Rùa và Hòn Đụn. Ảnh http://www.panoramio.com/photo/23795510 Đảo Hòn Câu (Nha TRang) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:07:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10653&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-c-c3-a2u28nha-trang-29&amp;cat=167"><img title="honcau7.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/honcau7.jpg" alt="honcau7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.geolocation.ws/v/P/44826766/hn-cu-nha-trang-vit-nam-/en Đảo Hòn Rùa và Hòn Đụn (Nha Trang) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:05:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10652&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-r-c3-b9a-v-c3-a0-h-c3-b2nc4-90-e1-bb-a5n28nha-trang-29&amp;cat=167"><img title="rua_dun.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/rua_dun.jpg" alt="rua_dun.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/23864680 Đảo Hòn Đụn (Nha Trang) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:04:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10651&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2nc4-90-e1-bb-a5n28nha-trang-29&amp;cat=167"><img title="HonDun.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/HonDun.jpg" alt="HonDun.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/23864721 Hòn ÔNg Tiên nhìn về biển Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 08:50:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10647&amp;title=h-c3-b2nc3-94ng-ti-c3-aan-nh-c3-acn-v-e1-bb-81-bi-e1-bb-83n&amp;cat=167"><img title="Ongtien.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/Ongtien.jpg" alt="Ongtien.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://vn.360plus.yahoo.com/hvh786/photo?pid=40&amp;fid=4 Cam Ranh Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 08:02:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9677&amp;title=cam-ranh&amp;cat=168"><img title="12341814.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/12341814.jpg" alt="12341814.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6193/6044514127_2b9bddb7c5_b.jpg Bích Đầm, Nha Trang Resource id #77 Wed, 22 Jun 2011 05:03:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7764&amp;title=b-c3-adchc4-90-e1-ba-a7m-2c-nha-trang&amp;cat=167"><img title="12341474.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/12341474.jpg" alt="12341474.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://static.panoramio.com/photos/original/50491660.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 21 Apr 2011 21:19:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6248&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="1234717.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/1234717.jpg" alt="1234717.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-0d3VALCmNq4/Ta7024Wk0fI/AAAAAAAAAM4/vl8XTC5Z6kc/s1600/4690653977_aaa1fdb821_b.jpg Biển Hòn Mun - Nha Trang Resource id #77 Tue, 05 Apr 2011 00:03:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5739&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-munnha-trang&amp;cat=167"><img title="1234380.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234380.jpg" alt="1234380.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img85.imageshack.us/img85/3582/dsc01590l.jpg Biển Hòn Mun - Nha Trang Resource id #77 Tue, 05 Apr 2011 00:03:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5738&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-munnha-trang&amp;cat=167"><img title="1234379.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234379.jpg" alt="1234379.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img339.imageshack.us/img339/7906/dsc01242k.jpg Biển Hòn Mun - Nha Trang Resource id #77 Tue, 05 Apr 2011 00:01:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5737&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-munnha-trang&amp;cat=167"><img title="1234378.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234378.jpg" alt="1234378.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img138.imageshack.us/img138/6154/4honmun2800.jpg Biển Hòn Mun - Nha Trang Resource id #77 Tue, 05 Apr 2011 00:00:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5736&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-munnha-trang&amp;cat=167"><img title="1234377.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234377.jpg" alt="1234377.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1113.photobucket.com/albums/k515/vutrantravell/IMG_0172.jpg Biển Hòn Mun - Nha Trang Resource id #77 Mon, 04 Apr 2011 23:59:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5735&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-munnha-trang&amp;cat=167"><img title="1234376.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234376.jpg" alt="1234376.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1113.photobucket.com/albums/k515/vutrantravell/snorkelingabovethebestcoralreef.jpg Hoàng hôn Nha Trang Resource id #77 Thu, 31 Mar 2011 23:28:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5518&amp;title=ho-c3-a0ng-h-c3-b4n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="1234316.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1234316.jpg" alt="1234316.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4013/4537009594_9c5e929b58_z.jpg Góc biển Nha Trang đón bình minh Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 02:29:07 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4892&amp;title=g-c3-b3c-bi-e1-bb-83n-nha-trangc4-91-c3-b3n-b-c3-acnh-minh&amp;cat=167"><img title="1untitled.JPG" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/1untitled.JPG" alt="1untitled.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vnphoto.net/data/p11/8829__mg_0873_resize_537.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:14:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4017&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images583.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images583.jpg" alt="images583.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4049/4608627214_33d47b27fd_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:14:26 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4016&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images582.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images582.jpg" alt="images582.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4001/4608626630_af2011000f_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:13:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4015&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images581.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images581.jpg" alt="images581.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm2.static.flickr.com/1271/4608626768_1783b8c05c_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:12:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4014&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images580.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images580.jpg" alt="images580.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm4.static.flickr.com/3317/4608018987_99f16aac3c_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:11:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4013&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images579.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images579.jpg" alt="images579.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4065/4608627032_69bcca5ae4_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:11:27 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4012&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images578.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images578.jpg" alt="images578.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm2.static.flickr.com/1302/4608626902_cef4f025c1_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:09:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4011&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images577.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images577.jpg" alt="images577.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm4.static.flickr.com/3387/4606308210_3625db2734_o.jpg Vịnh Cam Ranh Resource id #77 Thu, 20 Jan 2011 07:09:11 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4010&amp;title=v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images576.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images576.jpg" alt="images576.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm4.static.flickr.com/3331/4605693591_f67dfbefd2_o.jpg Bình minh trên vịnh Cam Ranh Resource id #77 Mon, 17 Jan 2011 08:27:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3776&amp;title=b-c3-acnh-minh-tr-c3-aan-v-e1-bb-8bnh-cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images79.jpeg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images79.jpeg" alt="images79.jpeg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ảnh trên blog: http://i212.photobucket.com/albums/cc155/vutrandai82/DSC02062.jpg?t=1269444863 Nha Trang nhìn từ trên cao Resource id #77 Wed, 12 Jan 2011 06:31:52 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3508&amp;title=nha-trang-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-tr-c3-aan-cao&amp;cat=167"><img title="images185.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/images185.jpg" alt="images185.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 VinperLand đang trong quá trình xây dựng Resource id #77 Wed, 12 Jan 2011 06:31:18 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3507&amp;title=vinperlandc4-91ang-trong-qu-c3-a1-tr-c3-acnh-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ng&amp;cat=167"><img title="images184.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/images184.jpg" alt="images184.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Cam Ranh Resource id #77 Wed, 12 Jan 2011 06:29:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3506&amp;title=cam-ranh&amp;cat=168"><img title="images183.jpg" border="0" src="/gallery/data/168/thumbs/images183.jpg" alt="images183.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Nha Trang về đêm Resource id #77 Wed, 12 Jan 2011 06:28:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3505&amp;title=nha-trang-v-e1-bb-81c4-91-c3-aam&amp;cat=167"><img title="images182.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/images182.jpg" alt="images182.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Nha Trang Resource id #77 Wed, 12 Jan 2011 06:27:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=3504&amp;title=nha-trang&amp;cat=167"><img title="images181.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/images181.jpg" alt="images181.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88 Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:21:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2078&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="schooling_of_parrotfish_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/schooling_of_parrotfish_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="schooling_of_parrotfish_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:21:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2077&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="porcupinefishes_chilomycterus_reticulatus_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/porcupinefishes_chilomycterus_reticulatus_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="porcupinefishes_chilomycterus_reticulatus_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:20:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2076&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="high_cover_of_hard_corals_in_shallow_waters_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/high_cover_of_hard_corals_in_shallow_waters_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="high_cover_of_hard_corals_in_shallow_waters_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: San hô cứng bao phủ mật độ cao ở vùng nước nông phía Tây Nam đảo Hòn Mun Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:20:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2075&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="abundance_of_fishes_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/abundance_of_fishes_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="abundance_of_fishes_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Phía Tây Bắc đảo Hòn Mun có sự đa dạng lớn các loài cá rạn san hô Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:16:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2074&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="soft_coral_sinularia_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/soft_coral_sinularia_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="soft_coral_sinularia_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: San hô mềm ở Tây Bắc đảo Hòn Mun (Nha Trang) [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:15:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2073&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="soft_coral_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/soft_coral_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="soft_coral_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: San hô mềm ở Tây Bắc đảo Hòn Mun Hình ảnh từ trang [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:15:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2072&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="schooling_of_rabbitfish_at_s.e.hon_mieunha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/schooling_of_rabbitfish_at_s.e.hon_mieunha_trang_bay_1.jpg" alt="schooling_of_rabbitfish_at_s.e.hon_mieunha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cá thỏ ở Đông Nam đảo Hòn Miêu (Nha Trang) Hình ảnh từ trang [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:15:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2071&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="high_cover_of_acropora_sp._at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/high_cover_of_acropora_sp._at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="high_cover_of_acropora_sp._at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: San hô ở phía Bắc đảo Hòn Mun (Nha Trang) Hình ảnh từ trang [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:09:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2070&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="whitemouth_moray_gymnothorax_meleagris_at_deep_waters_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/whitemouth_moray_gymnothorax_meleagris_at_deep_waters_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="whitemouth_moray_gymnothorax_meleagris_at_deep_waters_at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:09:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2069&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="sea_anemonehon_mun_mpa_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/sea_anemonehon_mun_mpa_1.jpg" alt="sea_anemonehon_mun_mpa_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:09:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2068&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="sea_anemone_and_damselfishand_clownfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/sea_anemone_and_damselfishand_clownfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="sea_anemone_and_damselfishand_clownfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:08:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2067&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="seacucumber_stichopus_variegatus_in_deep_waters_at_n.w.hon_mun_nha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/seacucumber_stichopus_variegatus_in_deep_waters_at_n.w.hon_mun_nha_trang_bay_1.jpg" alt="seacucumber_stichopus_variegatus_in_deep_waters_at_n.w.hon_mun_nha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hải sâm sống trong vùng nước sâu ở đảo Hòn Mun (Nha Trang) [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:08:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2066&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="schooling_of_goatfish_mulloides_vanicolensis_at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/schooling_of_goatfish_mulloides_vanicolensis_at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="schooling_of_goatfish_mulloides_vanicolensis_at_north_hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Rạn san hô ở phía Bắc đảo Hòn Mun (Nha Trang) [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:08:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2065&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="ca_mu_epinephelus_sp_hon_mun.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/ca_mu_epinephelus_sp_hon_mun.jpg" alt="ca_mu_epinephelus_sp_hon_mun.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cá Mú ở đảo Hòn Mun [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:05:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2064&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="table_coral_and_damselfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/table_coral_and_damselfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="table_coral_and_damselfish_at_s.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: San hô dạng bàn và cá rạn san hô ở đảo Hòn Mun (Nha Trang) [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:05:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2063&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="seagrass_bed_in_dam_tre_nha_trang_bay.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/seagrass_bed_in_dam_tre_nha_trang_bay.jpg" alt="seagrass_bed_in_dam_tre_nha_trang_bay.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cỏ biển ở Đầm Tre (Nha Trang) [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:03:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2062&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="se_cucumber_holothuria_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/se_cucumber_holothuria_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" alt="se_cucumber_holothuria_sp._at_n.w.hon_munnha_trang_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Sâm biển Hòn Mun Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:03:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2061&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="feather_stars_at_hon_cauhon_mun_mpa_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/feather_stars_at_hon_cauhon_mun_mpa_1.jpg" alt="feather_stars_at_hon_cauhon_mun_mpa_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Sao biển ở Hòn Cau và Hòn Mun Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Chùm ảnh Hệ Thủy Sinh Trên Biển Nha Trang Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 16:03:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2060&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-h-e1-bb-87-th-e1-bb-a7y-sinh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-nha-trang&amp;cat=167"><img title="cave_hon_mun.jpg" border="0" src="/gallery/data/167/thumbs/cave_hon_mun.jpg" alt="cave_hon_mun.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hang Hòn Mun Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn/[/url] Sao Biển Và San Hô đảo Mỹ Giang (vịnh Vân Phong, Khánh Hòa) Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 15:56:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2057&amp;title=sao-bi-e1-bb-83n-v-c3-a0-san-h-c3-b4c4-91-e1-ba-a3o-m-e1-bb-b9-giang28v-e1-bb-8bnh-v-c3-a2n-phong-2c-kh-c3-a1nh-h-c3-b2a-29&amp;cat=178"><img title="crown_of_thorn_seastars_on_coral_reefs_at_s._hon_my_giangvan_phong_bay_1.jpg" border="0" src="/gallery/data/178/thumbs/crown_of_thorn_seastars_on_coral_reefs_at_s._hon_my_giangvan_phong_bay_1.jpg" alt="crown_of_thorn_seastars_on_coral_reefs_at_s._hon_my_giangvan_phong_bay_1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url] Cá Bướm Rạn Trào (vịnh Vân Phong, Khánh Hòa) Resource id #77 Sat, 19 Sep 2009 15:56:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2056&amp;title=c-c3-a1-b-c6-b0-e1-bb-9bm-r-e1-ba-a1n-tr-c3-a0o28v-e1-bb-8bnh-v-c3-a2n-phong-2c-kh-c3-a1nh-h-c3-b2a-29&amp;cat=178"><img title="ca_buom_ran_trao.jpg" border="0" src="/gallery/data/178/thumbs/ca_buom_ran_trao.jpg" alt="ca_buom_ran_trao.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.fistenet.gov.vn[/url]