HoangSa.Org /gallery Sat, 06 Feb 2016 18:23:51 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Hải đăng Đá Trắng (đảo Côn Sơn, Côn Đảo) Resource id #77 Wed, 22 Aug 2012 11:39:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13033&amp;title=ha-cc-89ic4-91-c4-83ngc4-90a-cc-81-tr-c4-83-cc-81ng28-c4-91a-cc-89o-c-c3-b4n-s-c6-a1n-2c-c-c3-b4nc4-90a-cc-89o-29&amp;cat=170"><img title="31466323_002.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/31466323_002.jpg" alt="31466323_002.jpg" /></a><br /><br />bởi: rongcoithit<br /><br />Mô tả: Hải đăng Đá Trắng Tác dụng: Chỉ vị trí đảo Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đèn độc lập giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu định hướng và xác định vị trí của mình. Tọa độ địa dư: 8o 39' 13&amp;quot; N -- 106o 35' 58&amp;quot; E Tầm hiệu lực (tọa độ địa lý) Ban ngày: 13 hải lý Ban đêm: 12 hải lý Chiều cao Tháp đèn: 10m Tâm sáng: 16.8m Đặc tính ánh sáng Màu sắc: Ánh sáng trắng Đặc tính chớp: Chớp đơn, chu kỳ 5s Màu sắc thân đèn: Tháp trụ màu trắng Loại đèn Đèn chính: BGC 300 Đèn phụ: BDA 305 Racon: Năm thiết lập: 09/02/2001 http://www.panoramio.com/photo/31466323 Giàn khoan dầu khí trên biển Resource id #77 Fri, 11 May 2012 20:55:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12144&amp;title=gi-c3-a0n-khoan-d-e1-ba-a7u-kh-c3-ad-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n&amp;cat=145"><img title="123451334.jpg" border="0" src="/gallery/data/145/thumbs/123451334.jpg" alt="123451334.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img502.imageshack.us/img502/6194/dsc0890n.jpg Đảo Hòn Tre Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:31:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10670&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="trelon6.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon6.jpg" alt="trelon6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Ngọc Viên http://www.panoramio.com/photo/35984669 Đảo Hòn Tre Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:31:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10669&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="trelon5.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon5.jpg" alt="trelon5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Ngọc Viên http://www.panoramio.com/photo/35986521 Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài Lớn nhìn từ mũi Cá Mập Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:24:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10668&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-m-c5-a9i-c-c3-a1-m-e1-ba-adp&amp;cat=170"><img title="tracnho_tailon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tracnho_tailon.jpg" alt="tracnho_tailon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/f_233/1094110/page-3 Hòn Bảy Cạnh nhìn từ mũi Cá Mập Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:24:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10665&amp;title=h-c3-b2n-b-e1-ba-a3y-c-e1-ba-a1nh-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-m-c5-a9i-c-c3-a1-m-e1-ba-adp&amp;cat=170"><img title="baycanh2.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/baycanh2.jpg" alt="baycanh2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/f_233/1094110/page-3 Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài Lớn nhìn từ mũi Cá M Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:24:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10666&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-m-c5-a9i-c-c3-a1-m-e1-ba&amp;cat=170"><img title="traclon_tracnho_tailon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/traclon_tracnho_tailon.jpg" alt="traclon_tracnho_tailon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/f_233/1094110/page-3 Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Tài Lớn nhìn từ mũi Cá M Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:24:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10667&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-m-c5-a9i-c-c3-a1-m-e1-ba&amp;cat=170"><img title="traclon_tracnho_tailon2.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/traclon_tracnho_tailon2.jpg" alt="traclon_tracnho_tailon2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://ttvnol.com/f_233/1094110/page-3 Hòn Tre Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:12:49 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10664&amp;title=h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="trelon4.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon4.jpg" alt="trelon4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/35986050 Hòn Tre Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:12:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10663&amp;title=h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="trelon3.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon3.jpg" alt="trelon3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/35984659 Hòn Tre Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:07:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10662&amp;title=h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="trelon2.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon2.jpg" alt="trelon2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Trịnh Minh Nhựt http://www.panoramio.com/photo/22867629 Hòn Trọc Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:07:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10661&amp;title=h-c3-b2n-tr-e1-bb-8dc&amp;cat=170"><img title="trelon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/trelon.jpg" alt="trelon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/25241042 Đảo Hòn Ngọc (Hòn Trọc, Hòn Trai, Phú Nghĩa) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 10:01:49 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10660&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-ng-e1-bb-8dc28h-c3-b2n-tr-e1-bb-8dc-2c-h-c3-b2n-trai-2c-ph-c3-ba-ngh-c4-a9a-29&amp;cat=170"><img title="hontroc1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/hontroc1.jpg" alt="hontroc1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/25242131 Đảo Hòn Vung Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:56:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10659&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-vung&amp;cat=170"><img title="honvung1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honvung1.jpg" alt="honvung1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Trịnh Minh Nhựt http://www.panoramio.com/photo/22867585 Hòn Tài Nhỏ, Hòn Tài Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Trác Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:49:03 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10658&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="tai-trac.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tai-trac.jpg" alt="tai-trac.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hòn Tài Nhỏ, Hòn Tài Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Trác Lớn ở bên cạnh đảo Côn Sơn (khuất bên góc phải hình ảnh) Ảnh của Trịnh Minh Nhựt http://www.panoramio.com/photo/22769592 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:45:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10657&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=170"><img title="hontrung22.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/hontrung22.jpg" alt="hontrung22.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/31725645 Đảo Hòn Trứng Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 09:45:52 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10656&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-a9ng&amp;cat=170"><img title="hontrung.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/hontrung.jpg" alt="hontrung.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/22769163 Hòn Bảy Cạnh Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 07:05:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10644&amp;title=h-c3-b2n-b-e1-ba-a3y-c-e1-ba-a1nh&amp;cat=170"><img title="baycanh1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/baycanh1.jpg" alt="baycanh1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42427030 Hòn Bông Lan Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 07:02:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10643&amp;title=h-c3-b2n-b-c3-b4ng-lan&amp;cat=170"><img title="bonglan1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/bonglan1.jpg" alt="bonglan1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42427332 Hải đăng Bảy Cạnh Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 07:00:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10642&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-b-e1-ba-a3y-c-e1-ba-a1nh&amp;cat=170"><img title="haidangbaycanh1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/haidangbaycanh1.jpg" alt="haidangbaycanh1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hải đăng Bảy Cạnh còn được gọi là hải đăng Hòn Chớp được Pháp xây dựng năm 1883 Ảnh http://www.panoramio.com/photo/42427348 Hải đăng Bảy Cạnh Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:59:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10641&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-b-e1-ba-a3y-c-e1-ba-a1nh&amp;cat=170"><img title="haidang7canh.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/haidang7canh.jpg" alt="haidang7canh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hải đăng Bảy Cạnh còn được gọi là hải đăng Đá Trắng, hải đăng Hòn Chớp Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42427347 Hòn Tài Nhỏ (Hòn Thỏ) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:57:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10640&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f28h-c3-b2n-th-e1-bb-8f-29&amp;cat=170"><img title="tainho3.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tainho3.jpg" alt="tainho3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42429514 hòn Tài Nhỏ (Hòn Thỏ) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:55:47 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10639&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f28h-c3-b2n-th-e1-bb-8f-29&amp;cat=170"><img title="tainho2.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tainho2.jpg" alt="tainho2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42429524 Hòn Tài Nhỏ (Hòn Thỏ) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:54:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10638&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f28h-c3-b2n-th-e1-bb-8f-29&amp;cat=170"><img title="tainho1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tainho1.jpg" alt="tainho1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh tamngu http://www.panoramio.com/photo/42429529 Hòn Tài Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:52:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10637&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="tailon1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tailon1.jpg" alt="tailon1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh của tamngu http://www.panoramio.com/photo/42429536 Hòn Trác Nhỏ - Hòn Trác Lớn Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:47:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10636&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8fh-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="tracnho_traclon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tracnho_traclon.jpg" alt="tracnho_traclon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.panoramio.com/photo/42429553 Hòn Trác Nhỏ Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:45:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10635&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f&amp;cat=170"><img title="tracnho.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tracnho.jpg" alt="tracnho.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.panoramio.com/photo/42429556 Đảo Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:35:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10634&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="honcau1.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau1.jpg" alt="honcau1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.panoramio.com/photo/42427629 Trại Giam Hòn Cau (1930-1931) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:35:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10633&amp;title=tr-e1-ba-a1i-giam-h-c3-b2n-cau281930-1931-29&amp;cat=170"><img title="honcau6.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau6.jpg" alt="honcau6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Giếng nước cổ trên đảo Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:33:47 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10632&amp;title=gi-e1-ba-bfng-n-c6-b0-e1-bb-9bc-c-e1-bb-95-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="honcau5.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau5.jpg" alt="honcau5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Thung lũng Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:32:19 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10631&amp;title=thung-l-c5-a9ng-h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="honcau4.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau4.jpg" alt="honcau4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Thung lũng Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:30:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10630&amp;title=thung-l-c5-a9ng-h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="Honcau3.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/Honcau3.jpg" alt="Honcau3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Thung lũng Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:28:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10629&amp;title=thung-l-c5-a9ng-h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="honcau2.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau2.jpg" alt="honcau2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Hòn Cau Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 06:25:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10628&amp;title=h-c3-b2n-cau&amp;cat=170"><img title="honcau.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/honcau.JPG" alt="honcau.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Rừng Côn Đảo Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:43 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10617&amp;title=r-e1-bb-abng-c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o&amp;cat=170"><img title="rungCondao1.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/rungCondao1.JPG" alt="rungCondao1.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Rừng Côn Đảo Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:43 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10618&amp;title=r-e1-bb-abng-c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o&amp;cat=170"><img title="rungcondao2.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/rungcondao2.JPG" alt="rungcondao2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Đảo Hòn Tre Nhỏ phía xa Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10610&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tre-nh-e1-bb-8f-ph-c3-ada-xa&amp;cat=170"><img title="Htrenho.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/Htrenho.JPG" alt="Htrenho.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo nhỏ ở phía xa xa là Hòn Tre Nhỏ. Đảo nhỏ ở gần đảo Côn Sơn (bên phải ảnh) là Hòn Trọc (tức Hòn Ngọc, Hòn Trai) Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Bãi Ông Đụng (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10611&amp;title=b-c3-a3ic3-94ngc4-90-e1-bb-a5ng28c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="b_ongdung.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/b_ongdung.JPG" alt="b_ongdung.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Di tích cầu Ma Thiên Lãnh (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10612&amp;title=di-t-c3-adch-c-e1-ba-a7u-ma-thi-c3-aan-l-c3-a3nh28c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="cauMathienlanh.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/cauMathienlanh.JPG" alt="cauMathienlanh.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Đỉnh Tình Yêu (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10613&amp;title=-c4-90-e1-bb-89nh-t-c3-acnh-y-c3-aau28c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="dinhtinhyeu.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/dinhtinhyeu.JPG" alt="dinhtinhyeu.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Hải sâm Côn Đảo Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10614&amp;title=h-e1-ba-a3i-s-c3-a2m-c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o&amp;cat=170"><img title="haisam-condao.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/haisam-condao.JPG" alt="haisam-condao.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Đảo Hòn Tre Lớn (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10615&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tre-l-e1-bb-9bn28c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="htrelon.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/htrelon.JPG" alt="htrelon.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Đảo Hòn Trọc (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10616&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-tr-e1-bb-8dc28c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="htroc.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/htroc.JPG" alt="htroc.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Đảo Hòn Bà (Côn Đảo) Resource id #77 Thu, 08 Mar 2012 02:05:41 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10609&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-b-c3-a028c-c3-b4nc4-90-e1-ba-a3o-29&amp;cat=170"><img title="Hba.JPG" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/Hba.JPG" alt="Hba.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://diendanmotor.vn/showthread.php?37-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n/page2 Hòn Tài Nhỏ Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10602&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f&amp;cat=170"><img title="tainho.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tainho.jpg" alt="tainho.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Hòn Tài Nhỏ, Hòn Tài Lớn, Hòn Trác Nhỏ, Hòn Trác Lớn Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10603&amp;title=h-c3-b2n-t-c3-a0i-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-t-c3-a0i-l-e1-bb-9bn-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="tainho_tailon_tracnho_tracLon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tainho_tailon_tracnho_tracLon.jpg" alt="tainho_tailon_tracnho_tracLon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Hòn Trác Lớn Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10604&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn&amp;cat=170"><img title="traclon.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/traclon.jpg" alt="traclon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Hòn Trác Lớn, Hòn Trác Nhỏ Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10605&amp;title=h-c3-b2n-tr-c3-a1c-l-e1-bb-9bn-2c-h-c3-b2n-tr-c3-a1c-nh-e1-bb-8f&amp;cat=170"><img title="traclon_tracnho.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/traclon_tracnho.jpg" alt="traclon_tracnho.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Trước vịnh Côn Sơn Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10606&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9bc-v-e1-bb-8bnh-c-c3-b4n-s-c6-a1n&amp;cat=170"><img title="truocvinhConson.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/truocvinhConson.jpg" alt="truocvinhConson.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp Tưởng nhớ chị Võ Thị Sáu Resource id #77 Wed, 07 Mar 2012 23:52:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10607&amp;title=t-c6-b0-e1-bb-9fng-nh-e1-bb-9b-ch-e1-bb-8b-v-c3-b5-th-e1-bb-8b-s-c3-a1u&amp;cat=170"><img title="tuongnhoVothisau.jpg" border="0" src="/gallery/data/170/thumbs/tuongnhoVothisau.jpg" alt="tuongnhoVothisau.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.phuot.vn/threads/5942-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp