HoangSa.Org /gallery Fri, 12 Feb 2016 07:10:29 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13527&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="SinhTonDong6.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/SinhTonDong6.jpg" alt="SinhTonDong6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Ảnh vệ tinh đảo Sinh Tồn Đông và các bãi đá lân cận Resource id #77 Sun, 24 Mar 2013 05:16:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13496&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-v-c3-a0-c-c3-a1c-b-c3-a3ic4-91-c3-a1-l-c3-a2n-c-e1-ba-adn&amp;cat=15"><img title="Sinh_Ton_Dong2.JPG" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/Sinh_Ton_Dong2.JPG" alt="Sinh_Ton_Dong2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Từ trái sang phải: đá Bình Sơn, đá Bia, đảo Sinh Tồn Đông, đá An Bình Khẩu đội DKZ trên đảo Sinh Tồn Đông 1988 Resource id #77 Thu, 14 Mar 2013 10:14:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13448&amp;title=kh-e1-ba-a9uc4-91-e1-bb-99i-dkz-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-1988&amp;cat=257"><img title="Sinh_Ton_Dong1.jpg" border="0" src="/gallery/data/257/thumbs/Sinh_Ton_Dong1.jpg" alt="Sinh_Ton_Dong1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Quốc Vi Toàn cảnh đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:51:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12925&amp;title=to-c3-a0n-c-e1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="123451631.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451631.jpg" alt="123451631.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://ngocco.blogspot.com/2012/05/huong-ve-truong-sa-than-yeu.html Bác sĩ Hà kiểm tra lại vết mổ cho bệnh nhân. Resource id #77 Thu, 31 May 2012 09:08:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12698&amp;title=b-c3-a1c-s-c4-a9-h-c3-a0-ki-e1-bb-83m-tra-l-e1-ba-a1i-v-e1-ba-bft-m-e1-bb-95-cho-b-e1-bb-87nh-nh-c3-a2n-&amp;cat=15"><img title="1234_resize1111.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize1111.jpg" alt="1234_resize1111.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/56/57/57/191222/Default.aspx Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đôn Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:24:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12679&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4n&amp;cat=15"><img title="123451520.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451520.jpg" alt="123451520.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc tặng quà cho quân, dân đảo Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:23:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12678&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-v-c3-a0-c-c3-a1c-ch-e1-bb-a9c-s-e1-ba-afc-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-qu-c3-a2n-2c-d-c3-a2nc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=15"><img title="123451519.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451519.jpg" alt="123451519.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc tặng quà cho quân, dân đảo Sinh Tồn Đông Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đảo Sinh Tồn Đông nhìn từ tàu Trường Sa HQ 571 Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:23:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12677&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-t-c3-a0u-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-hq-571&amp;cat=15"><img title="123451518.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451518.jpg" alt="123451518.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Tại cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:15:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12651&amp;title=t-e1-ba-a1i-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="123451494.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451494.jpg" alt="123451494.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:14:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12650&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="123451493.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451493.jpg" alt="123451493.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN0638.jpg Ngư dân Ngô Văn Diệp đang được bác sĩ trên đảo Sinh Tồn Resource id #77 Thu, 24 May 2012 21:48:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12408&amp;title=ng-c6-b0-d-c3-a2n-ng-c3-b4-v-c4-83n-di-e1-bb-87pc4-91angc4-91-c6-b0-e1-bb-a3c-b-c3-a1c-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n-&amp;cat=15"><img title="1234_resize1095.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize1095.jpg" alt="1234_resize1095.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ngư dân Ngô Văn Diệp đang được bác sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông kiểm tra sức khỏe trước khi vào bờ Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/190117/Default.aspx Ngư dân Ngô Văn Diệp được chăm sóc trên đảo Sinh Tồn Đô Resource id #77 Thu, 24 May 2012 21:14:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12401&amp;title=ng-c6-b0-d-c3-a2n-ng-c3-b4-v-c4-83n-di-e1-bb-87pc4-91-c6-b0-e1-bb-a3c-ch-c4-83m-s-c3-b3c-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4&amp;cat=15"><img title="1234_resize1092.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize1092.jpg" alt="1234_resize1092.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ngư dân Ngô Văn Diệp được chăm sóc trên đảo Sinh Tồn Đông chờ ngày về lại đất liền. Ảnh: Nguyễn Thành. Tháng 5 vừa qua đoàn công tác số 10 của Trung ương Hội liên Resource id #77 Wed, 23 May 2012 05:34:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12377&amp;title=th-c3-a1ng-5-v-e1-bb-aba-quac4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-s-e1-bb-91-10-c-e1-bb-a7a-trungc6-b0-c6-a1ng-h-e1-bb-99i-li-c3-aan&amp;cat=15"><img title="1234_resize1068.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize1068.jpg" alt="1234_resize1068.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Tháng 5 vừa qua đoàn công tác số 10 của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ra thăm cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đồng chí Trương Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác. Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/16/454/psa/Default.aspx Bác sĩ Võ Quang Hà khám bệnh cho ngư dân Ngô Văn Diệp Resource id #77 Sat, 12 May 2012 01:53:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12164&amp;title=b-c3-a1c-s-c4-a9-v-c3-b5-quang-h-c3-a0-kh-c3-a1m-b-e1-bb-87nh-cho-ng-c6-b0-d-c3-a2n-ng-c3-b4-v-c4-83n-di-e1-bb-87p&amp;cat=15"><img title="12345_resize645.JPG" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12345_resize645.JPG" alt="12345_resize645.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bác sĩ Võ Quang Hà khám bệnh cho ngư dân Ngô Văn Diệp Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/201205110953473p0c1002/cong-hien-tham-lang.htm Đoàn báo chí kiều bào tác nghiệp tại đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 01 May 2012 23:39:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11883&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-b-c3-a1o-ch-c3-ad-ki-e1-bb-81u-b-c3-a0o-t-c3-a1c-nghi-e1-bb-87p-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12345_resize514.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12345_resize514.jpg" alt="12345_resize514.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn báo chí kiều bào tác nghiệp tại đảo Sinh Tồn Đông Nguồn ảnh: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2012/04/47C40053/ Đội văn nghệ công đoàn giao lưu trên đảo Sinh Tồn Đông. Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 23:51:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11778&amp;title=-c4-90-e1-bb-99i-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-c-c3-b4ngc4-91o-c3-a0n-giao-l-c6-b0u-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-&amp;cat=15"><img title="123451193.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451193.jpg" alt="123451193.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đội văn nghệ công đoàn giao lưu trên đảo Sinh Tồn Đông. Nguồn ảnh: http://laodong.com.vn/Uploaded/dangngocvu/2012_04_27/truongsa12.jpg Đảo Sinh Tồn Đông 1999 Resource id #77 Fri, 20 Apr 2012 11:15:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11463&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-1999&amp;cat=258"><img title="STD14.jpg" border="0" src="/gallery/data/258/thumbs/STD14.jpg" alt="STD14.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ blog Lê Mạnh Thường http://vn.360plus.yahoo.com/manhthuongle/article?mid=574&amp;amp;fid=-1 Đảo Sinh Tồn Đông 1999 Resource id #77 Fri, 20 Apr 2012 11:15:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11464&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-1999&amp;cat=258"><img title="std24.jpg" border="0" src="/gallery/data/258/thumbs/std24.jpg" alt="std24.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ blog Lê Mạnh Thường http://vn.360plus.yahoo.com/manhthuongle/article?mid=574&amp;amp;fid=-1 Đảo Sinh Tồn Đông 1999 Resource id #77 Fri, 20 Apr 2012 11:15:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11465&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng-1999&amp;cat=258"><img title="std32.jpg" border="0" src="/gallery/data/258/thumbs/std32.jpg" alt="std32.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ blog Lê Mạnh Thường http://vn.360plus.yahoo.com/manhthuongle/article?mid=574&amp;amp;fid=-1 TS Đàm Đức Tiến thu mẫu rong biển dài trên vùng dưới tri Resource id #77 Fri, 20 Apr 2012 02:06:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11462&amp;title=tsc4-90-c3-a0mc4-90-e1-bb-a9c-ti-e1-ba-bfn-thu-m-e1-ba-abu-rong-bi-e1-bb-83n-d-c3-a0i-tr-c3-aan-v-c3-b9ng-d-c6-b0-e1-bb-9bi-tri-e1-bb&amp;cat=15"><img title="12345_resize437.JPG" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12345_resize437.JPG" alt="12345_resize437.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: TS Đàm Đức Tiến thu mẫu rong biển dài trên vùng dưới triều ở đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: Bùi Văn Vượng Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=174568&amp;Width=400 Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Wed, 18 Apr 2012 07:16:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11422&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="123451130.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/123451130.jpg" alt="123451130.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoidoanhnghiepvp.org.vn/imageupload/vannghevinhphucso7_8_1.bmp Chia tay đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:12:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11224&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342140.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342140.jpg" alt="12342140.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-pH6joBhmytM/T4QCmZOQDWI/AAAAAAAAKiw/WUknaU6Pf6Q/s400/IMG_0429+%28FILEminimizer%29.JPG Chia tay đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:11:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11223&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342139.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342139.jpg" alt="12342139.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-y0QnmmRT6BU/T4QT87B7bDI/AAAAAAAAKjg/rWMk0bG0M14/s400/IMG_0512+%28FILEminimizer%29.JPG Chia tay đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:10:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11222&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342138.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342138.jpg" alt="12342138.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-Vxki2v1r_ug/T4QWVcr9NnI/AAAAAAAAKjo/LfVzcJ0YILQ/s400/IMG_0503+%28FILEminimizer%29.JPG Chia tay đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:09:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11221&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342137.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342137.jpg" alt="12342137.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-N6WTRQMKypc/T4QbRqvGOtI/AAAAAAAAKmA/Oww5SmArXyo/s640/IMG_0463+%28FILEminimizer%29.JPG Bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:08:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11220&amp;title=b-c3-aan-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342136.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342136.jpg" alt="12342136.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-vOGXqFG7M90/T4Qatt9YfoI/AAAAAAAAKlw/FhmdNAOhIo8/s640/IMG_0171+%28FILEminimizer%29.JPG Cây Phong ba trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:07:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11219&amp;title=c-c3-a2y-phong-ba-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342135.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342135.jpg" alt="12342135.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-_UQjH3AtZrw/T4QaNxztkII/AAAAAAAAKlo/vcVyhxP_VW4/s640/IMG_0249+%2528FILEminimizer%2529.JPG Bếp nấu ăn trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:07:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11218&amp;title=b-e1-ba-bfp-n-e1-ba-a5uc4-83n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342134.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342134.jpg" alt="12342134.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-BOcgrvD_GFU/T4QaGu6ucNI/AAAAAAAAKlg/BK3oAlrupms/s640/IMG_0230+%28FILEminimizer%29.JPG Rau xanh trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:06:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11217&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342133.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342133.jpg" alt="12342133.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-71ONYiqomAU/T4QZ8ZdI1-I/AAAAAAAAKlY/BNvx8biw2Sg/s640/IMG_0244+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:05:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11216&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342132.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342132.jpg" alt="12342132.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-oFRORq1-7JE/T4QZzqgxvoI/AAAAAAAAKlQ/YqvYIqxNj3Y/s640/IMG_0209+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:04:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11215&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342131.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342131.jpg" alt="12342131.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-Pbds6q_UEqk/T4QZndJspWI/AAAAAAAAKlI/a72EyjtoK5k/s640/IMG_0317+%2528FILEminimizer%2529.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:03:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11214&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342130.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342130.jpg" alt="12342130.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-QQJ-piltj-M/T4QZXPe2OHI/AAAAAAAAKlA/rKlQAaqtIII/s640/IMG_0356+%2528FILEminimizer%2529.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:03:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11213&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342129.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342129.jpg" alt="12342129.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-KLei7zZXcY0/T4QZOl7KPVI/AAAAAAAAKk4/OqYGCved7e0/s640/IMG_0325+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:02:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11212&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342128.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342128.jpg" alt="12342128.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-LmV7lhLEWIQ/T4QZCZm0-iI/AAAAAAAAKkw/teF58UB6N2o/s640/IMG_0250+%28FILEminimizer%29.JPG Giao lưu văn nghệ với chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:01:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11211&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342127.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342127.jpg" alt="12342127.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-tlsj-548vyQ/T4QY3S23CQI/AAAAAAAAKko/E_tj_cBsm8E/s640/IMG_0345+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 10:00:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11210&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342126.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342126.jpg" alt="12342126.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-wfeEExZ7ytg/T4QYpZP5GGI/AAAAAAAAKkg/oBJiXXUUBl8/s640/IMG_0337+%28FILEminimizer%29.JPG Bên cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:59:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11209&amp;title=b-c3-aan-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342125.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342125.jpg" alt="12342125.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-npsd4asAOak/T4QYacdGl4I/AAAAAAAAKkY/2VoTfuDF_mI/s640/IMG_0185+%2528FILEminimizer%2529.JPG Chào cờ Tổ quốc trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:58:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11208&amp;title=ch-c3-a0o-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342124.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342124.jpg" alt="12342124.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-8SqmMIgcjJQ/T4QYJm3k2gI/AAAAAAAAKkQ/KHzrGwlarUw/s640/IMG_0145+%2528FILEminimizer%2529.JPG Chào cờ Tổ quốc trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:57:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11207&amp;title=ch-c3-a0o-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342123.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342123.jpg" alt="12342123.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-SxzZfOme3XI/T4QX_MvZkrI/AAAAAAAAKkI/FUs9HYzK5MQ/s640/IMG_0133+%2528FILEminimizer%2529.JPG Vào thăm đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:56:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11206&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342122.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342122.jpg" alt="12342122.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-ooiMT4vqxiA/T4QXyxNonhI/AAAAAAAAKkA/Y5CgUOveapo/s640/IMG_0102+%2528FILEminimizer%2529.JPG Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:55:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11205&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342121.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342121.jpg" alt="12342121.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-BeKFVVMQnQg/T4QXnIz3dwI/AAAAAAAAKj4/30d1AeLGdTI/s640/IMG_0037+%2528FILEminimizer%2529.JPG Biển đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:54:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11204&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342120.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342120.jpg" alt="12342120.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-Y_uWQX53Iko/T4QSvWK3DMI/AAAAAAAAKjY/NWGQDHWZs-o/s400/IMG_0496+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:49:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11202&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342118.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342118.jpg" alt="12342118.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-hqiRjWfshQ8/T4QNntgxHbI/AAAAAAAAKjI/wzzIELsF0so/s400/IMG_0271+%28FILEminimizer%29.JPG Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:48:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11201&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342117.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342117.jpg" alt="12342117.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-9XojEWciYyo/T4QEqBRguvI/AAAAAAAAKjA/s56B5XmpPt4/s400/IMG_0159+%28FILEminimizer%29.JPG Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 09:46:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11200&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="12342116.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12342116.jpg" alt="12342116.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-yaSP1Jo2ymY/T4QDFHxSUZI/AAAAAAAAKi4/B3-PIxY8i_E/s400/IMG_0049+%28FILEminimizer%29.JPG Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông (Trường Sa) với báo Resource id #77 Sat, 07 Apr 2012 21:27:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11179&amp;title=c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng28tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-29-v-e1-bb-9bi-b-c3-a1oc4&amp;cat=15"><img title="12345_resize362.JPG" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/12345_resize362.JPG" alt="12345_resize362.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông (Trường Sa) với báo Đảng Nguồn ảnh: http://www.nhandan.com.vn/polopoly_fs/1.288943.1300420034!/image/4251323575.jpg Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Wed, 18 Jan 2012 00:30:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9909&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="1234_resize963.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize963.jpg" alt="1234_resize963.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117102526155.jpg Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Wed, 18 Jan 2012 00:29:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9908&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="1234_resize962.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize962.jpg" alt="1234_resize962.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117102454102.jpg Trên đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Wed, 18 Jan 2012 00:25:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9907&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="1234_resize961.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize961.jpg" alt="1234_resize961.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117102411349.jpg Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Wed, 18 Jan 2012 00:24:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9906&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="1234_resize960.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/1234_resize960.jpg" alt="1234_resize960.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117102342810.jpg