HoangSa.Org /gallery Sun, 07 Feb 2016 03:36:00 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đảo Hòn Khoai Resource id #77 Sat, 03 Mar 2012 04:31:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10446&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai&amp;cat=172"><img title="honkhoai2.JPG" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/honkhoai2.JPG" alt="honkhoai2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ http://www.chamsocmaychu.com/2011/08/hon-khoai-ky-su.html Đảo Hòn sao, hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ nhìn từ Hòn Khoai Resource id #77 Sat, 03 Mar 2012 04:31:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10445&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-sao-2c-h-c3-b2nc4-90-e1-bb-93i-m-e1-bb-93i-2c-h-c3-b2nc4-90-c3-a1-l-e1-ba-bb-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-h-c3-b2n-khoai&amp;cat=172"><img title="DSC03899.JPG" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/DSC03899.JPG" alt="DSC03899.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ http://www.chamsocmaychu.com/2011/08/hon-khoai-ky-su.html Ảnh vệ tinh đảo Hòn Chuối Resource id #77 Wed, 29 Feb 2012 06:48:57 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10347&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-chu-e1-bb-91i&amp;cat=171"><img title="hc.jpg" border="0" src="/gallery/data/171/thumbs/hc.jpg" alt="hc.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương đảo Hòn Chuối Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:27:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10309&amp;title=-c4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-chu-e1-bb-91i&amp;cat=171"><img title="chuoi2.jpg" border="0" src="/gallery/data/171/thumbs/chuoi2.jpg" alt="chuoi2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.panoramio.com/photo/23028555 Hòn Đá Bạc Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:19:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10308&amp;title=h-c3-b2nc4-90-c3-a1-b-e1-ba-a1c&amp;cat=152"><img title="db4.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/db4.jpg" alt="db4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Thắng cảnh thiên nhiên Hòn Đá Bạc là một cụm 3 hòn đảo ven bờ Cà Mau: Hòn Đá Bạc, Hòn Ông Ngộ, Hòn Trọi. Đây là một khu du lịch hấp dẫn của Cà Mau. Ảnh http://www.traimientay.com/2011/07/hon-bac-o-at-mui-ca-mau.html Hòn Đá Bạc Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:19:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10307&amp;title=h-c3-b2nc4-90-c3-a1-b-e1-ba-a1c&amp;cat=152"><img title="db3.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/db3.jpg" alt="db3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Thắng cảnh thiên nhiên Hòn Đá Bạc là một cụm 3 hòn đảo ven bờ Cà Mau: Hòn Đá Bạc, Hòn Ông Ngộ, Hòn Trọi. Đây là một khu du lịch hấp dẫn của Cà Mau. Ảnh http://www.traimientay.com/2011/07/hon-bac-o-at-mui-ca-mau.html Hòn Đá Bạc Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:19:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10306&amp;title=h-c3-b2nc4-90-c3-a1-b-e1-ba-a1c&amp;cat=152"><img title="db2.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/db2.jpg" alt="db2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Thắng cảnh thiên nhiên Hòn Đá Bạc là một cụm 3 hòn đảo ven bờ Cà Mau: Hòn Đá Bạc, Hòn Ông Ngộ, Hòn Trọi. Đây là một khu du lịch hấp dẫn của Cà Mau. Ảnh http://www.traimientay.com/2011/07/hon-bac-o-at-mui-ca-mau.html Hòn Đá Bạc Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:19:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10305&amp;title=h-c3-b2nc4-90-c3-a1-b-e1-ba-a1c&amp;cat=152"><img title="db1.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/db1.jpg" alt="db1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Thắng cảnh thiên nhiên Hòn Đá Bạc là một cụm 3 hòn đảo ven bờ Cà Mau: Hòn Đá Bạc, Hòn Ông Ngộ, Hòn Trọi. Đây là một khu du lịch hấp dẫn của Cà Mau. Ảnh http://www.traimientay.com/2011/07/hon-bac-o-at-mui-ca-mau.html Phong cảnh Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau - Ảnh: Thanh Truyền Resource id #77 Mon, 16 May 2011 19:33:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6927&amp;title=phong-c-e1-ba-a3nh-h-c3-b2n-khoai-2c-t-e1-bb-89nh-c-c3-a0-maue1-ba-a2nh-3a-thanh-truy-e1-bb-81n&amp;cat=172"><img title="1234_resize489.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/1234_resize489.jpg" alt="1234_resize489.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Phong cảnh Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau - Ảnh: Thanh Truyền Nguồn ảnh: http://www.vannghedongthap.vn/pic/news/H%C3%B2n%20Khoai.jpg Đảo Hòn Chuối (cà Mau) Nhìn Từ Trên Cao Resource id #77 Thu, 16 Apr 2009 17:15:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=966&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-chu-e1-bb-91i28c-c3-a0-mau-29-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-tr-c3-aan-cao&amp;cat=171"><img title="7.jpg" border="0" src="/gallery/data/171/thumbs/7.jpg" alt="7.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh của Bùi Tuấn Khiêm http://www.panoramio.com/photo/20099207 Cào Nghêu Bên Bãi Biển Khai Long (cà Mau) Resource id #77 Fri, 27 Mar 2009 13:57:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=757&amp;title=c-c3-a0o-ngh-c3-aau-b-c3-aan-b-c3-a3i-bi-e1-bb-83n-khai-long28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=152"><img title="baikhailong.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/baikhailong.jpg" alt="baikhailong.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Hòn Chuối (cà Mau) Xanh Ngắt Một Màu Resource id #77 Fri, 27 Mar 2009 13:36:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=755&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-chu-e1-bb-91i28c-c3-a0-mau-29-xanh-ng-e1-ba-aft-m-e1-bb-99t-m-c3-a0u&amp;cat=171"><img title="honchuoi.jpg" border="0" src="/gallery/data/171/thumbs/honchuoi.jpg" alt="honchuoi.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo xanh Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Fri, 27 Mar 2009 13:36:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=754&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-xanh-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="honkhoai1.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/honkhoai1.jpg" alt="honkhoai1.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Cảng Cá Trên đảo Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:38:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=536&amp;title=c-e1-ba-a3ng-c-c3-a1-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="cangcahonkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/cangcahonkhoai.jpg" alt="cangcahonkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Hòn Quy (hay Hòn Go) Thuộc Cụm đảo Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:37:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=535&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-quy28hay-h-c3-b2n-go-29-thu-e1-bb-99c-c-e1-bb-a5mc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="honquy_hon_go.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/honquy_hon_go.jpg" alt="honquy_hon_go.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Hải đăng Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:37:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=534&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="haidang_honkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/haidang_honkhoai.jpg" alt="haidang_honkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Hòn Khoai (cà Mau) Nhìn Từ Xa Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:36:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=533&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-xa&amp;cat=172"><img title="honkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/honkhoai.jpg" alt="honkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Lính Biên Phòng Trên đảo Hòn Khoai Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:03:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=468&amp;title=l-c3-adnh-bi-c3-aan-ph-c3-b2ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai&amp;cat=172"><img title="dituantrendaohonkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/dituantrendaohonkhoai.jpg" alt="dituantrendaohonkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Biển Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:02:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=467&amp;title=bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="bienhonkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/bienhonkhoai.jpg" alt="bienhonkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Một Góc đảo Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:02:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=466&amp;title=m-e1-bb-99t-g-c3-b3cc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="motgochonkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/motgochonkhoai.jpg" alt="motgochonkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Trời Biển Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:01:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=465&amp;title=tr-e1-bb-9di-bi-e1-bb-83n-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="hon_khoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/hon_khoai.jpg" alt="hon_khoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Cụm đảo Hòn Khoai (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 19:00:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=464&amp;title=c-e1-bb-a5mc4-91-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-khoai28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=172"><img title="cumdao_honkhoai.jpg" border="0" src="/gallery/data/172/thumbs/cumdao_honkhoai.jpg" alt="cumdao_honkhoai.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Cụm Hòn Khoai gồm có 5 đảo nổi : Hòn Khoai (đảo lớn nhất), Hòn Go, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Tượng và một số đảo ngầm Cửa Biển Bảy Háp (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:51:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=457&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-b-e1-ba-a3y-h-c3-a1p28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=152"><img title="1_song_bay_hapcamau.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/1_song_bay_hapcamau.jpg" alt="1_song_bay_hapcamau.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Cửa Biển Bồ Đề (sông Cái Lớn, Cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:50:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=455&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-b-e1-bb-93c4-90-e1-bb-8128s-c3-b4ng-c-c3-a1i-l-e1-bb-9bn-2c-c-c3-a0-mau-29&amp;cat=152"><img title="cuabienbode_songcailon_camau.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/cuabienbode_songcailon_camau.jpg" alt="cuabienbode_songcailon_camau.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh: Phương Thảo (Báo Đất Mũi) [url]http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/html/news_detail.php?nid=1404&amp;comment=1[/url] Cửa Biển Khánh Hội (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:49:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=454&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-kh-c3-a1nh-h-e1-bb-99i28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=152"><img title="cuabienkhanhhoi_camau.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/cuabienkhanhhoi_camau.jpg" alt="cuabienkhanhhoi_camau.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/07/02/ghetau.jpg[/url] Cửa Biển Hồ Gủi (cà Mau) Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:47:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=452&amp;title=c-e1-bb-ada-bi-e1-bb-83n-h-e1-bb-93-g-e1-bb-a7i28c-c3-a0-mau-29&amp;cat=152"><img title="cuabienhogui_camau.jpg" border="0" src="/gallery/data/152/thumbs/cuabienhogui_camau.jpg" alt="cuabienhogui_camau.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!