HoangSa.Org /gallery Thu, 11 Feb 2016 22:36:04 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Ảnh vệ tinh đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 23 Jun 2013 12:46:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13556&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="Sand_Cay.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Sand_Cay.JPG" alt="Sand_Cay.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Sơn Ca xanh Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:26:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13546&amp;title=s-c6-a1n-ca-xanh&amp;cat=16"><img title="Son_Ca_xanh.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Son_Ca_xanh.jpg" alt="Son_Ca_xanh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Sơn Ca (trái) và Đá Núi Thị (phải) Resource id #77 Sun, 10 Mar 2013 12:40:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13433&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca28tr-c3-a1i-29-v-c3-a0c4-90-c3-a1-n-c3-bai-th-e1-bb-8b28ph-e1-ba-a3i-29&amp;cat=16"><img title="Son_Ca_Da_Thi.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Son_Ca_Da_Thi.jpg" alt="Son_Ca_Da_Thi.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Pa nô &quot;3 mẫu mực&quot; trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:11:43 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13331&amp;title=pa-n-c3-b426quot-3b3-m-e1-ba-abu-m-e1-bb-b1c-26quot-3b-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="sc21.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/sc21.jpg" alt="sc21.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Xuân Yêm http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Tu-hao-Hoc-vien-CSND/81/1253/Nhat-ky-Truong-Sa.aspx Gặp gỡ những người lính giữ đảo Sơn Ca Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:11:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13329&amp;title=g-e1-ba-b7p-g-e1-bb-a1-nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-l-c3-adnh-gi-e1-bb-afc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="SC12.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/SC12.jpg" alt="SC12.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Xuân Yêm http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Tu-hao-Hoc-vien-CSND/81/1253/Nhat-ky-Truong-Sa.aspx Chuyển quà vào đảo Sơn Ca Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:43:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13317&amp;title=chuy-e1-bb-83n-qu-c3-a0-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="Sonca6.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Sonca6.jpg" alt="Sonca6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Mai Thắng http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+ky+22 Đảo Sơn Ca 1995 Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 21:47:58 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13308&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-1995&amp;cat=242"><img title="Sonca1995.jpg" border="0" src="/gallery/data/242/thumbs/Sonca1995.jpg" alt="Sonca1995.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Võ Tiến http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/nho-vo-cung-truong-sa-n20130117152128213.htm Một ngày ở đảo Sơn Ca Resource id #77 Mon, 08 Oct 2012 11:37:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13040&amp;title=m-c3-b4-cc-a3t-nga-cc-80yc6-a1-cc-89c4-91a-cc-89o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=242"><img title="C143315_qp-ht-710-anh-4502.jpg" border="0" src="/gallery/data/242/thumbs/C143315_qp-ht-710-anh-4502.jpg" alt="C143315_qp-ht-710-anh-4502.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Ảnh của tác giả Trần Hồng http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Anh-doc-tu-bien-gioi-bien-dao-Viet-Nam/201210/237663.datviet Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:29:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12942&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451648.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451648.jpg" alt="123451648.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:28:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12941&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451647.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451647.jpg" alt="123451647.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Toàn cảnh đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:25:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12939&amp;title=to-c3-a0n-c-e1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451645.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451645.jpg" alt="123451645.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Một áp phích trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:24:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12938&amp;title=m-e1-bb-99tc3-a1p-ph-c3-adch-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451644.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451644.jpg" alt="123451644.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Đèn biển đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:23:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12937&amp;title=-c4-90-c3-a8n-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451643.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451643.jpg" alt="123451643.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Chiến sĩ đảo Sơn Ca bên giàn bầu Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:22:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12936&amp;title=chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-b-c3-aan-gi-c3-a0n-b-e1-ba-a7u&amp;cat=16"><img title="123451642.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451642.jpg" alt="123451642.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Cổng chính đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:21:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12935&amp;title=c-e1-bb-95ng-ch-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451641.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451641.jpg" alt="123451641.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Đảo Sơn Ca (trái) và Bãi Bàn Than (phải) 30/4/2012 Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:15:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12931&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca28tr-c3-a1i-29-v-c3-a0-b-c3-a3i-b-c3-a0n-than28ph-e1-ba-a3i-29-30-2f4-2f2012&amp;cat=16"><img title="123451637.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451637.jpg" alt="123451637.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ảnh của Nguyễn Thị Hậu: http://haukhaoco2010.blogspot.com/2012/05/truong-sa-1.html Tàu HQ-936 trên biển Trường Sa Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:15:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13109&amp;title=t-c3-a0u-hq-936-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=16"><img title="123451637.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451637.jpg" alt="123451637.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Chó và Mèo chung sống hòa bình trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:59:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12898&amp;title=ch-c3-b3-v-c3-a0-m-c3-a8o-chung-s-e1-bb-91ng-h-c3-b2a-b-c3-acnh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451604.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451604.jpg" alt="123451604.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Nụ cười của lính đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:58:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12897&amp;title=n-e1-bb-a5-c-c6-b0-e1-bb-9di-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451603.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451603.jpg" alt="123451603.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Đảo Sơn Ca nhìn từ trên tàu Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:57:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12896&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-tr-c3-aan-t-c3-a0u&amp;cat=16"><img title="123451602.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451602.jpg" alt="123451602.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 00:10:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12781&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451583.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451583.jpg" alt="123451583.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=397683603608834&amp;set=a.390543024322892.85618.252025594841303&amp;type=3&amp;theater Đèn biển Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 23:14:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12779&amp;title=-c4-90-c3-a8n-bi-e1-bb-83n-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="12342311.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12342311.JPG" alt="12342311.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/45625.vho Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:54:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12775&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451581.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451581.jpg" alt="123451581.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:08:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12764&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451571.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451571.jpg" alt="123451571.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Thu Thủy cũng mang đến Trường Sa bản tình ca da diết: Biển, Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:01:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12763&amp;title=thu-th-e1-bb-a7y-c-c5-a9ng-mangc4-91-e1-ba-bfn-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-b-e1-ba-a3n-t-c3-acnh-ca-da-di-e1-ba-bft-3a-bi-e1-bb-83n-2c&amp;cat=16"><img title="123451570.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451570.jpg" alt="123451570.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thu Thủy cũng mang đến Trường Sa bản tình ca da diết: Biển, nỗi nhớ và em Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ MTV với màn beatbox sôi động Lý trường Sa ở Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:00:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12762&amp;title=mtv-v-e1-bb-9bi-m-c3-a0n-beatbox-s-c3-b4ic4-91-e1-bb-99ng-l-c3-bd-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sae1-bb-9f-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451569.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451569.jpg" alt="123451569.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Giao lưu văn nghệ trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 04:46:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12759&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451566.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451566.jpg" alt="123451566.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Thanh Thúy hát Gần lắm Trường Sa ở Đảo Sơn Ca Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 04:37:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12758&amp;title=thanh-th-c3-bay-h-c3-a1t-g-e1-ba-a7n-l-e1-ba-afm-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sae1-bb-9fc4-90-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451565.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451565.jpg" alt="123451565.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Chuyển quà vào đảo Sơn Ca Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 21:38:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12745&amp;title=chuy-e1-bb-83n-qu-c3-a0-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451557.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451557.jpg" alt="123451557.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://nhontrach.dongnai.gov.vn/thongtinkinhtexahoi/vanhoaxahoi/mlnews.2012-05-23.5435054173 Trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 21:14:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12738&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="123451550.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451550.jpg" alt="123451550.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=393559987354529&amp;set=a.390543024322892.85618.252025594841303&amp;type=3&amp;theater Hoàng Sa trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Tue, 29 May 2012 20:16:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12497&amp;title=ho-c3-a0ng-sa-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="12345_resize796.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize796.jpg" alt="12345_resize796.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/05/22/ky-su-truong-sa-2012-ky-2-phong-van/ Thành viên chuyến tàu “Góp đá xây Trường Sa” chào cờ ở Resource id #77 Tue, 29 May 2012 01:47:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12426&amp;title=th-c3-a0nh-vi-c3-aan-chuy-e1-ba-bfn-t-c3-a0ue2-80-9cg-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-e2-80-9d-ch-c3-a0o-c-e1-bb-9de1-bb-9f&amp;cat=16"><img title="1234_resize1099.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/1234_resize1099.jpg" alt="1234_resize1099.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thành viên chuyến tàu “Góp đá xây Trường Sa” chào cờ ở đảo Sơn Ca - Ảnh: T.T.D. Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/493812/Chao-co-o-Truong-Sa.html Các chiến sĩ đảo Sơn Ca khi nhận thư nhà. Resource id #77 Mon, 28 May 2012 21:11:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12420&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-khi-nh-e1-ba-adn-th-c6-b0-nh-c3-a0-&amp;cat=16"><img title="12345_resize789.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize789.jpg" alt="12345_resize789.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/52/52/190512/Default.aspx Quà từ đất liền gửi tặng cán bộ chiến sỹ và nhân dân Resource id #77 Wed, 23 May 2012 05:36:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12379&amp;title=qu-c3-a0-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a5t-li-e1-bb-81n-g-e1-bb-adi-t-e1-ba-b7ng-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-v-c3-a0-nh-c3-a2n-d-c3-a2n&amp;cat=16"><img title="1234_resize1070.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/1234_resize1070.jpg" alt="1234_resize1070.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Quà từ đất liền gửi tặng cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo thường là sách báo, các vật dụng trong sinh hoạt... Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/16/454/psa/Default.aspx Ca sĩ Mai Khôi song ca cùng chiến sĩ đảo Sơn Ca. Ca sĩ Mai Khôi Resource id #77 Thu, 17 May 2012 19:26:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12291&amp;title=ca-s-c4-a9-mai-kh-c3-b4i-song-ca-c-c3-b9ng-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-caca-s-c4-a9-mai-kh-c3-b4i&amp;cat=16"><img title="12342207.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12342207.JPG" alt="12342207.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ca sĩ Mai Khôi song ca cùng chiến sĩ đảo Sơn Ca. Ca sĩ Mai Khôi xúc động: “Các khúc hát đang chờ được cất lên tại Trường Sa như những ngọn sóng dâng trào trong trái tim tôi…” - Ảnh: TTD Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Ban-doc/492320/Gop-da-xay-Truong-Sa-da-song-cung-Truong-Sa.html Trên đảo Sơn Ca Resource id #77 Wed, 16 May 2012 01:56:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12277&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="12342205.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12342205.JPG" alt="12342205.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/qua-cua-ao.html Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Resource id #77 Tue, 15 May 2012 19:55:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12272&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-th-c3-a2n-th-e1-bb-8b-th-c6-b0-2ce1-bb-a6y-vi-c3-aan-ban-th-c6-b0-e1-bb-9dng-v-e1-bb-a5-2c-tr-c6-b0-e1-bb-9fng-ban&amp;cat=16"><img title="12345_resize731.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize731.jpg" alt="12345_resize731.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trò chuyện với chiến sĩ Nguyễn Minh Thái đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca. Nguồn ảnh: http://sggp.org.vn/xahoi/2012/5/288862/ Phút hội tụ của những tấm lòng góp đá. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:20:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12198&amp;title=ph-c3-bat-h-e1-bb-99i-t-e1-bb-a5-c-e1-bb-a7a-nh-e1-bb-afng-t-e1-ba-a5m-l-c3-b2ng-g-c3-b3pc4-91-c3-a1-&amp;cat=16"><img title="123451352.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451352.jpg" alt="123451352.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Gửi chiến sĩ Sơn Ca chút hơi ấm đất liền... Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:19:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12197&amp;title=g-e1-bb-adi-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-s-c6-a1n-ca-ch-c3-bat-h-c6-a1ie1-ba-a5mc4-91-e1-ba-a5t-li-e1-bb-81n&amp;cat=16"><img title="123451351.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451351.jpg" alt="123451351.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Gặp nhau trên đảo. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:18:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12196&amp;title=g-e1-ba-b7p-nhau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=16"><img title="123451350.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451350.jpg" alt="123451350.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Xuồng CQ do TP HCM tặng, chở đoàn công tác vào đảo. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:17:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12195&amp;title=xu-e1-bb-93ng-cq-do-tp-hcm-t-e1-ba-b7ng-2c-ch-e1-bb-9fc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=16"><img title="123451349.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451349.jpg" alt="123451349.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Xuồng CQ do TP HCM tặng, chở đoàn công tác vào đảo. Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Ca sĩ Thanh Thúy (áo đỏ cầm micro) và Mai Khôi (áo dài hoa) &qu Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:16:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12194&amp;title=ca-s-c4-a9-thanh-th-c3-bay28-c3-a1oc4-91-e1-bb-8f-c-e1-ba-a7m-micro-29-v-c3-a0-mai-kh-c3-b4i28-c3-a1o-d-c3-a0i-hoa-2926qu&amp;cat=16"><img title="123451348.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451348.jpg" alt="123451348.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ca sĩ Thanh Thúy (áo đỏ cầm micro) và Mai Khôi (áo dài hoa) &quot;cháy&quot; cùng các chiến sĩ đảo Sơn Ca. Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Chở quà vào đảo. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:15:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12193&amp;title=ch-e1-bb-9f-qu-c3-a0-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-&amp;cat=16"><img title="123451347.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451347.jpg" alt="123451347.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Chiến sĩ đảo Sơn Ca rửa mặt bằng nước ngọt từ lòng đ Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:14:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12192&amp;title=chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-r-e1-bb-ada-m-e1-ba-b7t-b-e1-ba-b1ng-n-c6-b0-e1-bb-9bc-ng-e1-bb-8dt-t-e1-bb-ab-l-c3-b2ngc4-91-e1&amp;cat=16"><img title="12345_resize666.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize666.JPG" alt="12345_resize666.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chiến sĩ đảo Sơn Ca rửa mặt bằng nước ngọt từ lòng đảo. Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Hoa đại lính đảo tặng văn công. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:12:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12191&amp;title=hoac4-91-e1-ba-a1i-l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-t-e1-ba-b7ng-v-c4-83n-c-c3-b4ng-&amp;cat=16"><img title="12345_resize665.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize665.JPG" alt="12345_resize665.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại đảo Sơn Ca. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:11:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12190&amp;title=t-c6-b0-e1-bb-9fng-ni-e1-bb-87m-c-c3-a1c-li-e1-bb-87t-s-c4-a9c4-91-c3-a3-hi-sinh-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-&amp;cat=16"><img title="123451346.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451346.jpg" alt="123451346.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Bảo vệ cột mốc chủ quyền. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:11:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12189&amp;title=b-e1-ba-a3o-v-e1-bb-87-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-&amp;cat=16"><img title="12345_resize664.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/12345_resize664.JPG" alt="12345_resize664.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Đoàn Đại biểu “Góp đá xây Trường Sa” cùng cán bộ chi Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:10:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12188&amp;title=-c4-90o-c3-a0nc4-90-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83ue2-80-9cg-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-e2-80-9d-c-c3-b9ng-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1&amp;cat=16"><img title="123451345.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451345.jpg" alt="123451345.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn Đại biểu “Góp đá xây Trường Sa” cùng cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca chào cờ Tổ quốc. Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Lính Sơn Ca gửi niềm tin về đất liền qua chữ ký. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:09:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12187&amp;title=l-c3-adnh-s-c6-a1n-ca-g-e1-bb-adi-ni-e1-bb-81m-tin-v-e1-bb-81c4-91-e1-ba-a5t-li-e1-bb-81n-qua-ch-e1-bb-af-k-c3-bd-&amp;cat=16"><img title="123451344.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451344.jpg" alt="123451344.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov Cổng chào đảo Sơn Ca. Resource id #77 Sat, 12 May 2012 07:08:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12186&amp;title=c-e1-bb-95ng-ch-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca-&amp;cat=16"><img title="123451343.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/123451343.jpg" alt="123451343.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Den-Son-Ca--dao-4-nhat/20125/209176.vov