HoangSa.Org /gallery Sun, 14 Feb 2016 15:58:17 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Lán trại của lính công binh xây dựng Đảo Đá Lát năm 2012. Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 11:42:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13554&amp;title=l-c3-a1n-tr-e1-ba-a1i-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnh-c-c3-b4ng-binh-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-n-c4-83m-2012&amp;cat=17"><img title="Dalat18.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat18.jpg" alt="Dalat18.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ facebook của Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?hc_location=stream Lán trại Đảo Đá Lát những năm 1990 Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 11:42:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13553&amp;title=l-c3-a1n-tr-e1-ba-a1ic4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-nh-e1-bb-afng-n-c4-83m-1990&amp;cat=244"><img title="1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" border="0" src="/gallery/data/244/thumbs/1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" alt="1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ facebook của Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?hc_location=stream Những con sóng ở Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Mar 2013 12:11:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13431&amp;title=nh-e1-bb-afng-con-s-c3-b3nge1-bb-9fc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="song_Da_Lat.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/song_Da_Lat.jpg" alt="song_Da_Lat.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh không rõ tác giả, Trung Quốc copy lại http://www.nhjd.net/thread-2501-1-1.html. Xin được cung cấp thêm thông tin. Xin cảm ơn Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Mar 2013 12:11:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13430&amp;title=-c4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="Dalat17.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat17.jpg" alt="Dalat17.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh không rõ tác giả, Trung Quốc copy lại http://www.nhjd.net/thread-2501-1-1.html. Xin được cung cấp thêm thông tin. Xin cảm ơn Đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:31 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13320&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="Dalat16.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat16.jpg" alt="Dalat16.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Tạm biệt đảo Đá Lát Resource id #77 Sun, 23 Dec 2012 12:09:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13196&amp;title=t-e1-ba-a1m-bi-e1-bb-87tc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="Dalat15.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat15.jpg" alt="Dalat15.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Ah_Kg http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=99994&amp;amp;page=650 Ảnh vệ tinh đảo Đá Lát Resource id #77 Sat, 22 Dec 2012 11:33:11 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13195&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="Dalat14.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat14.jpg" alt="Dalat14.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Tác giả Nguyễn Thế Kỷ (thứ 2 từ phải sang) thăm và tặng Resource id #77 Wed, 20 Jun 2012 02:06:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13029&amp;title=t-c3-a1c-gi-e1-ba-a3-nguy-e1-bb-85n-th-e1-ba-bf-k-e1-bb-b728th-e1-bb-a9-2-t-e1-bb-ab-ph-e1-ba-a3i-sang-29-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-&amp;cat=17"><img title="12342366.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342366.jpg" alt="12342366.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Tác giả Nguyễn Thế Kỷ (thứ 2 từ phải sang) thăm và tặng quà các chiến sĩ đảo Đá Lát (Ảnh: HN) Nguồn ảnh: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=0&amp;amp;cn_id=528232 Đến thăm đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:33:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12999&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12342355.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342355.jpg" alt="12342355.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lát. Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:43:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12983&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-&amp;cat=17"><img title="12342348.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342348.jpg" alt="12342348.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/06/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-thanh-cong-tot-dep Trưởng đoàn Trần Thị Phương Thảo thay mặt lãnh đạo Tập Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:41:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12982&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-91o-c3-a0n-tr-e1-ba-a7n-th-e1-bb-8b-ph-c6-b0-c6-a1ng-th-e1-ba-a3o-thay-m-e1-ba-b7t-l-c3-a3nhc4-91-e1-ba-a1o-t-e1-ba-adp&amp;cat=17"><img title="12342347.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342347.jpg" alt="12342347.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trưởng đoàn Trần Thị Phương Thảo thay mặt lãnh đạo Tập đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Lát Nguồn ảnh: http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/06/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-thanh-cong-tot-dep Rau trồng trên hải đăng Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:15:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12963&amp;title=rau-tr-e1-bb-93ng-tr-c3-aan-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345_resize853.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize853.JPG" alt="12345_resize853.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vms-south.vn/tin-tuc/nhung-nguoi-gac-den-noi-dao-xa Lắp đặt pin mặt trời trên hải đăng Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:14:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12962&amp;title=l-e1-ba-afpc4-91-e1-ba-b7t-pin-m-e1-ba-b7t-tr-e1-bb-9di-tr-c3-aan-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345_resize852.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize852.JPG" alt="12345_resize852.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vms-south.vn/tin-tuc/nhung-nguoi-gac-den-noi-dao-xa Hải đăng Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:12:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12961&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="123451667.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451667.jpg" alt="123451667.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vms-south.vn/tin-tuc/nhung-nguoi-gac-den-noi-dao-xa Xuồng Hải quân cập bến đảo chìm Đá Lát Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:05:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12903&amp;title=xu-e1-bb-93ng-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-c-e1-ba-adp-b-e1-ba-bfnc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="123451609.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451609.jpg" alt="123451609.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Thương lắm những nụ cười nồng hậu, những cánh tay vẫy m Resource id #77 Sat, 09 Jun 2012 01:46:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12879&amp;title=th-c6-b0-c6-a1ng-l-e1-ba-afm-nh-e1-bb-afng-n-e1-bb-a5-c-c6-b0-e1-bb-9di-n-e1-bb-93ng-h-e1-ba-adu-2c-nh-e1-bb-afng-c-c3-a1nh-tay-v-e1-ba-aby-m&amp;cat=17"><img title="12345_resize843.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize843.JPG" alt="12345_resize843.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thương lắm những nụ cười nồng hậu, những cánh tay vẫy mãi phút chia tay. Ảnh: Việt Dũng Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/2012060710403743p0c1002/dao-chim-men-khach-vui-buon-theo-con-nuoc.htm Phút chia tay bịn rịn trên đảo chìm Đá Lát. Ảnh: Việt Dũn Resource id #77 Sat, 09 Jun 2012 01:40:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12878&amp;title=ph-c3-bat-chia-tay-b-e1-bb-8bn-r-e1-bb-8bn-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1te1-ba-a2nh-3a-vi-e1-bb-87t-d-c5-a9n&amp;cat=17"><img title="12345_resize842.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize842.JPG" alt="12345_resize842.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Phút chia tay bịn rịn trên đảo chìm Đá Lát. Ảnh: Việt Dũng Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/2012060710403743p0c1002/dao-chim-men-khach-vui-buon-theo-con-nuoc.htm Sân khấu giao lưu trên đảo chìm Đá Lát. Ảnh: Việt Thắng Resource id #77 Sat, 09 Jun 2012 01:34:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12877&amp;title=s-c3-a2n-kh-e1-ba-a5u-giao-l-c6-b0u-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1te1-ba-a2nh-3a-vi-e1-bb-87t-th-e1-ba-afng&amp;cat=17"><img title="12345_resize841.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize841.JPG" alt="12345_resize841.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Sân khấu giao lưu trên đảo chìm Đá Lát. Ảnh: Việt Thắng Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/2012060710403743p0c1002/dao-chim-men-khach-vui-buon-theo-con-nuoc.htm Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lát. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:33:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12868&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-&amp;cat=17"><img title="1234_resize1153.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize1153.jpg" alt="1234_resize1153.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Tặng quà cho các chiến sĩ ở đảo chìm Đá Lát. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:28:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12867&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-&amp;cat=17"><img title="12342342.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342342.jpg" alt="12342342.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Tiễn khách ở đảo chìm Đá Lát. Ảnh: Việt Dũng Resource id #77 Wed, 06 Jun 2012 23:31:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12837&amp;title=ti-e1-bb-85n-kh-c3-a1che1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1te1-ba-a2nh-3a-vi-e1-bb-87t-d-c5-a9ng&amp;cat=17"><img title="1234_resize1138.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize1138.jpg" alt="1234_resize1138.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120605114353172p0c1002/dao-chim-men-khach.htm Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện cho Đoàn Hành tr Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 01:51:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12790&amp;title=b-c3-ad-th-c6-b0-tc6-afc4-90o-c3-a0n-tncs-h-e1-bb-93-ch-c3-ad-minh-2cc4-91-e1-ba-a1i-di-e1-bb-87n-choc4-90o-c3-a0n-h-c3-a0nh-tr&amp;cat=17"><img title="1234_resize1119.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize1119.jpg" alt="1234_resize1119.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện cho Đoàn Hành trình trao quà cho các chiến sĩ đảo Đá Lát . Ảnh: Công Khanh Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/579659/tham-tang-qua-quan-dan-tren-dao-truong-sa-lon-tpov.html Đảo Đá Lát. Ảnh: B.T Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:47:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12772&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1te1-ba-a2nh-3a-b-t&amp;cat=17"><img title="123451578.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451578.jpg" alt="123451578.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Giao lưu trong không gian chật hẹp của đảo chìm Đá Lát Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:31:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12768&amp;title=giao-l-c6-b0u-trong-kh-c3-b4ng-gian-ch-e1-ba-adt-h-e1-ba-b9p-c-e1-bb-a7ac4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="123451575.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451575.jpg" alt="123451575.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Giao lưu trong không gian chật hẹp của đảo chìm Đá Lát Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Lát Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 21:35:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12743&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="123451555.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451555.jpg" alt="123451555.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=397683760275485&amp;set=a.390543024322892.85618.252025594841303&amp;type=3&amp;theater Nhóm văn công cùng lãnh đạo đoàn bên cột mốc chủ quyền t Resource id #77 Thu, 17 May 2012 19:33:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12297&amp;title=nh-c3-b3m-v-c4-83n-c-c3-b4ng-c-c3-b9ng-l-c3-a3nhc4-91-e1-ba-a1oc4-91o-c3-a0n-b-c3-aan-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-t&amp;cat=17"><img title="12342213.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342213.JPG" alt="12342213.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nhóm văn công cùng lãnh đạo đoàn bên cột mốc chủ quyền trên đảo Đá Lát. Ảnh: TTD Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Ban-doc/492320/Gop-da-xay-Truong-Sa-da-song-cung-Truong-Sa.html Các ca sĩ trong đất liền khi đi hát tại Trường Sa dù trong Resource id #77 Thu, 17 May 2012 19:32:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12296&amp;title=c-c3-a1c-ca-s-c4-a9-trongc4-91-e1-ba-a5t-li-e1-bb-81n-khic4-91i-h-c3-a1t-t-e1-ba-a1i-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-d-c3-b9-trongc4&amp;cat=17"><img title="12342212.JPG" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342212.JPG" alt="12342212.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các ca sĩ trong đất liền khi đi hát tại Trường Sa dù trong điều kiện hạn hẹp về âm thanh ánh sáng, sân khấu… nhưng sẽ luôn luôn hạnh phúc với tình cảm đón nhận và yêu quý vô bờ bến của người dân và chiến sĩ trên đảo. Trong ảnh là một góc biểu diễn trên đảo Đá Lát. Ảnh: TTD Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Ban-doc/492320/Gop-da-xay-Truong-Sa-da-song-cung-Truong-Sa.html Bài thơ &quot;Về với Trường Sa&quot; là cả nỗi niềm sâu l Resource id #77 Tue, 15 May 2012 03:01:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12268&amp;title=b-c3-a0i-th-c6-a126quot-3bv-e1-bb-81-v-e1-bb-9bi-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-26quot-3b-l-c3-a0-c-e1-ba-a3-n-e1-bb-97i-ni-e1-bb-81m-s-c3-a2u-l-e1&amp;cat=17"><img title="12345_resize730.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize730.jpg" alt="12345_resize730.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bài thơ &quot;Về với Trường Sa&quot; là cả nỗi niềm sâu lắng thân thân thương của người đất liền gửi chiến sỹ nơi hải đảo Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Bai-1-Bai-tho-viet-voi-tren-la-phong-ba/20125/209411.vov Chiến sĩ Nguyễn Văn Phê, Ảnh Kiên Trung Resource id #77 Thu, 10 May 2012 05:10:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12109&amp;title=chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-nguy-e1-bb-85n-v-c4-83n-ph-c3-aa-2ce1-ba-a2nh-ki-c3-aan-trung&amp;cat=17"><img title="12345_resize601.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize601.jpg" alt="12345_resize601.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-05-08-bua-tiec-thinh-soan-o-truong-sa Đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 10 May 2012 05:09:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12108&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345_resize600.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize600.jpg" alt="12345_resize600.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-05-08-bua-tiec-thinh-soan-o-truong-sa Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lát Resource id #77 Tue, 08 May 2012 05:22:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12035&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="123451277.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/123451277.jpg" alt="123451277.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://treonline.com/news/21/detail/11380/truong-sa-chuyen-di-de-thay-su-that.aspx Kiều bào giao lưu cùng văn công Quân khu 7 và chiến sĩ tại đ Resource id #77 Tue, 01 May 2012 23:36:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11880&amp;title=ki-e1-bb-81u-b-c3-a0o-giao-l-c6-b0u-c-c3-b9ng-v-c4-83n-c-c3-b4ng-qu-c3-a2n-khu-7-v-c3-a0-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-t-e1-ba-a1ic4-91&amp;cat=17"><img title="12345_resize511.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345_resize511.jpg" alt="12345_resize511.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Kiều bào giao lưu cùng văn công Quân khu 7 và chiến sĩ tại đảo Đá Lát Nguồn ảnh: http://quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2012/04/47C40053/ Giao lưu văn nghệ với chiến sĩ trên đảo Đá Lát Resource id #77 Wed, 11 Apr 2012 09:39:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11258&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="1234_resize1001.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize1001.jpg" alt="1234_resize1001.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5a/FPT_Truongsa14.jpg Đảo Đá Lát Resource id #77 Wed, 11 Apr 2012 09:34:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11255&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="1234_resize998.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize998.jpg" alt="1234_resize998.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5b/FPT_Truongsa11.jpg Biển đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:14:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11124&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12342076.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342076.jpg" alt="12342076.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-pAFdNGfBU6c/ThQlfNZkBzI/AAAAAAAAASI/lypRMmDEEy4/s647/DSC_0738.jpg Biển đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 23:13:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11123&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12342075.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342075.jpg" alt="12342075.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-tivEbv5GbIc/ThQlcUPe1lI/AAAAAAAAASE/_vY0yquWKQc/s647/DSC_0736.jpg Thăm đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:51:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11119&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345765.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345765.jpg" alt="12345765.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh5.googleusercontent.com/-5FEj4YLunj0/ThQD6jMdblI/AAAAAAAAAQo/m9hKkhorFRg/s667/IMG_6680.JPG Trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:48:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11118&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345764.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345764.jpg" alt="12345764.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-6sT7wSt4GOU/ThQDuv7PRQI/AAAAAAAAAQk/O_RCXGGIbDM/s667/IMG_6675.JPG Trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:47:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11117&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345763.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345763.jpg" alt="12345763.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-JYdjLxPz-WY/ThQDhTZNavI/AAAAAAAAAQg/tBJjEF3hCX4/s667/IMG_6673.JPG Trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:46:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11116&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345761.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345761.jpg" alt="12345761.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-M1vyRGf9jyU/ThQDWELYJMI/AAAAAAAAAQc/WQjgzl8DTyA/s500/IMG_6649.JPG Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:45:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11115&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345760.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345760.jpg" alt="12345760.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh5.googleusercontent.com/-ZzBl2ok9LPU/ThQDOeg-mwI/AAAAAAAAAQY/s1okbZ2bX_0/s667/IMG_6667.JPG Trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 20:43:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11114&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12345759.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12345759.jpg" alt="12345759.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh5.googleusercontent.com/-ESmx7DDGXr8/ThQC9NbJS_I/AAAAAAAAAQU/nqCnfevQIwo/s500/IMG_6659.JPG Giao lưu văn nghệ với chiến sĩ trên đảo Đá Lát Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 10:00:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11113&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="12342071.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/12342071.jpg" alt="12342071.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-7LLHqIBAD1U/ThQCo3lktlI/AAAAAAAAAQQ/5znusVLnrvU/s500/IMG_6666.JPG Thăm đảo Đá Lát Resource id #77 Wed, 04 Apr 2012 09:20:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11082&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=17"><img title="1234_resize977.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/1234_resize977.jpg" alt="1234_resize977.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://m.tuyengiao.vn/Uploads2010/hoangminhthe/1123456.bmp khu vực Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 07:05:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10919&amp;title=khu-v-e1-bb-b1cc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat61.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat61.jpg" alt="dalat61.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Khu vực Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 07:05:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10918&amp;title=khu-v-e1-bb-b1cc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat52.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat52.jpg" alt="dalat52.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 07:05:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10917&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat42.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat42.jpg" alt="dalat42.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 07:02:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10916&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat34.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat34.jpg" alt="dalat34.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 07:02:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10915&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat24.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat24.jpg" alt="dalat24.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Lát Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 06:49:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10914&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t&amp;cat=203"><img title="dalat10.jpg" border="0" src="/gallery/data/203/thumbs/dalat10.jpg" alt="dalat10.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái