HoangSa.Org /gallery Fri, 12 Feb 2016 02:49:41 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đá Nam nhìn từ hải đăng đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13538&amp;title=-c4-90-c3-a1-nam-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=22"><img title="Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" alt="Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Nam Resource id #77 Sat, 22 Dec 2012 10:02:47 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13192&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="Danam6.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/Danam6.jpg" alt="Danam6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Quang Nam (Báo Vĩnh Phúc) http://www.baovinhphuc.com.vn/front-end/index.php?type=ARTICLE&amp;amp;fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE&amp;amp;article_id=25648&amp;amp;website_id=1&amp;amp;channel_id=450&amp;amp;parent_channel_id=450&amp;amp;hide_channel=0 Chăn nuôi gia cầm tại đảo Đá Nam. Ảnh: Mạnh Thắng Resource id #77 Wed, 13 Jun 2012 23:36:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12995&amp;title=ch-c4-83n-nu-c3-b4i-gia-c-e1-ba-a7m-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-name1-ba-a2nh-3a-m-e1-ba-a1nh-th-e1-ba-afng&amp;cat=22"><img title="1234_resize1171.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/1234_resize1171.jpg" alt="1234_resize1171.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/66/66/193103/Default.aspx Chó luôn là những người bạn của lính đảo chìm Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:25:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12921&amp;title=ch-c3-b3-lu-c3-b4n-l-c3-a0-nh-e1-bb-afng-ng-c6-b0-e1-bb-9di-b-e1-ba-a1n-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451627.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451627.jpg" alt="123451627.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Chó mẹ và chó con tại đảo chìm Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:24:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12920&amp;title=ch-c3-b3-m-e1-ba-b9-v-c3-a0-ch-c3-b3-con-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451626.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451626.jpg" alt="123451626.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Một chú Vàng - Trắng - Đốm khác tại đảo Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:24:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12919&amp;title=m-e1-bb-99t-ch-c3-ba-v-c3-a0ngtr-e1-ba-afngc4-90-e1-bb-91m-kh-c3-a1c-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451625.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451625.jpg" alt="123451625.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Các chú chó coi kho tại đảo chìm Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:23:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12918&amp;title=c-c3-a1c-ch-c3-ba-ch-c3-b3-coi-kho-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451624.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451624.jpg" alt="123451624.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Một chú chó trên đảo chìm Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:22:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12917&amp;title=m-e1-bb-99t-ch-c3-ba-ch-c3-b3-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451623.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451623.jpg" alt="123451623.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Hai chú chó gác kho trên đảo Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:48:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12894&amp;title=hai-ch-c3-ba-ch-c3-b3-g-c3-a1c-kho-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451600.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451600.jpg" alt="123451600.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Trên xuồng vào đảo chìm Đá Nam Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:47:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12893&amp;title=tr-c3-aan-xu-e1-bb-93ng-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451599.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451599.jpg" alt="123451599.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Dưới anh bình minh, đảo Đá Nam hiện ra như một pháo đài gi Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:08:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12702&amp;title=d-c6-b0-e1-bb-9bi-anh-b-c3-acnh-minh-2cc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam-hi-e1-bb-87n-ra-nh-c6-b0-m-e1-bb-99t-ph-c3-a1oc4-91-c3-a0i-gi&amp;cat=22"><img title="12345_resize801.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12345_resize801.jpg" alt="12345_resize801.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Dưới anh bình minh, đảo Đá Nam hiện ra như một pháo đài giữa biển khơi. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Ghi-o-Truong-Sa-2168467/ Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ đ Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:06:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12700&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-t-e1-bb-89nh-qu-e1-ba-a3ng-ninh-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91&amp;cat=22"><img title="12345_resize799.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12345_resize799.jpg" alt="12345_resize799.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Ghi-o-Truong-Sa-2168467/ Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:19:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12672&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451513.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451513.jpg" alt="123451513.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đại diện chức sắc phát biểu ý kiến trên đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:18:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12671&amp;title=-c4-90-e1-ba-a1i-di-e1-bb-87n-ch-e1-bb-a9c-s-e1-ba-afc-ph-c3-a1t-bi-e1-bb-83uc3-bd-ki-e1-ba-bfn-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451512.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451512.jpg" alt="123451512.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:17:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12670&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="123451511.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/123451511.jpg" alt="123451511.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Chia tay đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:22:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12460&amp;title=chia-tayc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342257.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342257.JPG" alt="12342257.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page4 Tạm biệt cán bộ chiến sỹ Đảo Đá Nam thân yêu Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:22:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12459&amp;title=t-e1-ba-a1m-bi-e1-bb-87t-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam-th-c3-a2n-y-c3-aau&amp;cat=22"><img title="12342256.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342256.JPG" alt="12342256.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page4 Thủ trưởng Đoàn công tác thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòn Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:21:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12458&amp;title=th-e1-bb-a7-tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-90o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-thay-m-e1-ba-b7t-l-c3-a3nhc4-91-e1-ba-a1o-b-e1-bb-99-qu-e1-bb-91c-ph-c3-b2n&amp;cat=22"><img title="12342255.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342255.JPG" alt="12342255.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thủ trưởng Đoàn công tác thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Nam Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page4 Thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:18:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12457&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342254.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342254.JPG" alt="12342254.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page4 Thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:17:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12456&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342253.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342253.JPG" alt="12342253.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Tủ sách trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:16:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12455&amp;title=t-e1-bb-a7-s-c3-a1ch-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342252.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342252.JPG" alt="12342252.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:15:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12454&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="1234_resize1100.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/1234_resize1100.jpg" alt="1234_resize1100.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Vườn rau trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:14:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12453&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342251.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342251.JPG" alt="12342251.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Từ Đá Nam nhìn ra khơi xa, tầu HQ 996 thân yêu Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:14:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12452&amp;title=t-e1-bb-abc4-90-c3-a1-nam-nh-c3-acn-ra-kh-c6-a1i-xa-2c-t-e1-ba-a7u-hq-996-th-c3-a2n-y-c3-aau&amp;cat=22"><img title="12342250.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342250.JPG" alt="12342250.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:13:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12451&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342249.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342249.JPG" alt="12342249.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:12:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12450&amp;title=l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tung-bay-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342248.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342248.JPG" alt="12342248.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Chú heo trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:11:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12449&amp;title=ch-c3-ba-heo-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342247.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342247.JPG" alt="12342247.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Chú heo trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:10:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12448&amp;title=ch-c3-ba-heo-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342246.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342246.JPG" alt="12342246.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Những chú chó trên đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:06:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12447&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342245.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342245.JPG" alt="12342245.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:05:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12446&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342244.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342244.JPG" alt="12342244.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:04:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12445&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342243.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342243.JPG" alt="12342243.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Vào thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:03:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12444&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342242.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342242.JPG" alt="12342242.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page3 Đi xuồng vào thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:02:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12443&amp;title=-c4-90i-xu-e1-bb-93ng-v-c3-a0o-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342241.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342241.JPG" alt="12342241.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page2 Đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:02:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12442&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342240.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342240.JPG" alt="12342240.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page2 Đá Nam thân yêu Resource id #77 Tue, 29 May 2012 06:00:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12440&amp;title=-c4-90-c3-a1-nam-th-c3-a2n-y-c3-aau&amp;cat=22"><img title="12342238.JPG" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342238.JPG" alt="12342238.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://khucquanhanh.vn/diendan/showthread.php?388-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-sa-th%C3%A2n-y%C3%AAu-!!!/page2 Chiến sỹ hải quân đảo Đá Nam đang điều khiển xuồng ch Resource id #77 Wed, 23 May 2012 05:35:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12378&amp;title=chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2nc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-namc4-91angc4-91i-e1-bb-81u-khi-e1-bb-83n-xu-e1-bb-93ng-ch-e1-bb&amp;cat=22"><img title="1234_resize1069.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/1234_resize1069.jpg" alt="1234_resize1069.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chiến sỹ hải quân đảo Đá Nam đang điều khiển xuồng chở khách vào đảo Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/16/454/psa/Default.aspx Chăm sóc rau trên đảo Đá Nam. Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 22:10:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11619&amp;title=ch-c4-83m-s-c3-b3c-rau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam-&amp;cat=22"><img title="12342169.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342169.jpg" alt="12342169.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images617276_7_trong_rau.jpg PV Đất Việt trao hai tấm lọc nước trên đảo Đá Nam Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 05:37:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11579&amp;title=pvc4-90-e1-ba-a5t-vi-e1-bb-87t-trao-hai-t-e1-ba-a5m-l-e1-bb-8dc-n-c6-b0-e1-bb-9bc-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="1234_resize779.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/1234_resize779.jpg" alt="1234_resize779.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://biengioilanhtho.gov.vn/Media/bbg/UserFiles/image/NAM%202012/Thang4/Ngay24/haitamlocnuoc.jpg Cựu binh Quân đoàn 1 thăm hỏi, dặn dò Thiếu Tá Vũ Xuân Trư Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 03:03:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11194&amp;title=c-e1-bb-b1u-binh-qu-c3-a2nc4-91o-c3-a0n-1-th-c4-83m-h-e1-bb-8fi-2c-d-e1-ba-b7n-d-c3-b2-thi-e1-ba-bfu-t-c3-a1-v-c5-a9-xu-c3-a2n-tr-c6-b0&amp;cat=22"><img title="1234_resize988.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/1234_resize988.jpg" alt="1234_resize988.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cựu binh Quân đoàn 1 thăm hỏi, dặn dò Thiếu Tá Vũ Xuân Trường - Đảo trưởng đảo Đá Nam - huyện đảo Trường Sa. Nguồn ảnh: http://www.baoanhdatmui.vn/vcms/media/photos/2011/4/dm547/2/P2-BA638-3.jpg Tàu HQ612 cứu 4 chiến sĩ công binh Đá Nam bị trôi dạt trên b Resource id #77 Mon, 09 Apr 2012 05:32:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11185&amp;title=t-c3-a0u-hq612-c-e1-bb-a9u-4-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-c-c3-b4ng-binhc4-90-c3-a1-nam-b-e1-bb-8b-tr-c3-b4i-d-e1-ba-a1t-tr-c3-aan-b&amp;cat=251"><img title="Danam1990.jpg" border="0" src="/gallery/data/251/thumbs/Danam1990.jpg" alt="Danam1990.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: ngày 17/6/1990 tàu HQ612 cứu 4 chiến sĩ công binh Đá Nam bị trôi dạt trên biển. Ảnh chụp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ tổng Tham mưu http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuLieuLichSu&amp;amp;obj=370c3ca5-3acb-460f-9266-a8be8166839d Thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Wed, 04 Apr 2012 09:06:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11080&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12342041.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12342041.jpg" alt="12342041.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.uel.edu.vn/Resources/Images/Hoi%20sinh%20vien/Ho%20tro%20sinh%20vien/_MG_0226.JPG Pông tông đảo Đá Nam năm 1988 Resource id #77 Fri, 30 Mar 2012 10:23:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11067&amp;title=p-c3-b4ng-t-c3-b4ngc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam-n-c4-83m-1988&amp;cat=251"><img title="Ponton1.jpg" border="0" src="/gallery/data/251/thumbs/Ponton1.jpg" alt="Ponton1.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin Trên đảo Đá Nam Resource id #77 Wed, 15 Feb 2012 08:29:57 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9995&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12341962.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12341962.jpg" alt="12341962.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120203112643887.jpg Tăng gia trên đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 02 Feb 2012 03:09:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9930&amp;title=t-c4-83ng-gia-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12341898.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12341898.jpg" alt="12341898.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117104718518.jpg Rau xanh trên đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 02 Feb 2012 03:08:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9929&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12341897.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12341897.jpg" alt="12341897.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117104312571.jpg Vào thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 02 Feb 2012 03:07:23 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9928&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12341896.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12341896.jpg" alt="12341896.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117104811957.jpg Thăm đảo Đá Nam Resource id #77 Thu, 02 Feb 2012 03:06:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9927&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12341895.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12341895.jpg" alt="12341895.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/YOVTplacFCh3zg5b4ckI0Hax2A--/photo/20120117104437870.jpg Rau xanh trên Đảo Đá Nam Resource id #77 Wed, 30 Nov 2011 01:14:27 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9337&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12345_resize248.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12345_resize248.jpg" alt="12345_resize248.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dntvn.org.vn/Portals/0/Users/003/03/3/91.%20Rau%20Xanh.jpg Hạ sỹ Lê Bá Khang chiến sỹ tín hiệu chăm rau xanh trên thôn Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 18:53:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9046&amp;title=h-e1-ba-a1-s-e1-bb-b9-l-c3-aa-b-c3-a1-khang-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-t-c3-adn-hi-e1-bb-87u-ch-c4-83m-rau-xanh-tr-c3-aan-th-c3-b4n&amp;cat=22"><img title="12345_resize135.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12345_resize135.jpg" alt="12345_resize135.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Hạ sỹ Lê Bá Khang chiến sỹ tín hiệu chăm rau xanh trên thôn đảo chìm Đá Nam Nguồn ảnh: http://image.qdnd.vn/ImageHandler/Upload//vanphong/2011/11/15/15112011p8181514579.jpg Đảo Đá Nam Resource id #77 Tue, 08 Nov 2011 19:27:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8943&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-nam&amp;cat=22"><img title="12345713.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/12345713.jpg" alt="12345713.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/news/2011/09/02/4f328245f54f409d98f698056f830f32.jpeg