HoangSa.Org /gallery Thu, 11 Feb 2016 03:44:25 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đá Đông A tháng 5/1988 và tháng 5/2013 Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13537&amp;title=-c4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-a-th-c3-a1ng-5-2f1988-v-c3-a0-th-c3-a1ng-5-2f2013&amp;cat=26"><img title="Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" alt="Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Các vị trí đóng quân trên đảo Đá Đông Resource id #77 Sat, 09 Mar 2013 11:49:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13429&amp;title=c-c3-a1c-v-e1-bb-8b-tr-c3-adc4-91-c3-b3ng-qu-c3-a2n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="Dadong6.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/Dadong6.jpg" alt="Dadong6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:42:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13005&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12342361.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12342361.jpg" alt="12342361.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 12 Jun 2012 02:38:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12990&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451672.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451672.jpg" alt="123451672.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135886552971&amp;amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;amp;type=3&amp;amp;theater Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 12 Jun 2012 02:36:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12989&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451671.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451671.jpg" alt="123451671.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135886592972&amp;amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;amp;type=3&amp;amp;theater Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 12 Jun 2012 02:33:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12988&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451670.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451670.jpg" alt="123451670.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135914393667&amp;amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;amp;type=3&amp;amp;theater Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 20:18:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12987&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451669.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451669.jpg" alt="123451669.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135914673674&amp;amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;amp;type=3&amp;amp;theater Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 05:00:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12985&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451668.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451668.jpg" alt="123451668.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135914673674&amp;amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;amp;type=3&amp;amp;theater Chuyển giao kỹ thuật trồng rau sạch bằng ánh sáng đèn cho c Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:29:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12979&amp;title=chuy-e1-bb-83n-giao-k-e1-bb-b9-thu-e1-ba-adt-tr-e1-bb-93ng-rau-s-e1-ba-a1ch-b-e1-ba-b1ngc3-a1nh-s-c3-a1ngc4-91-c3-a8n-cho-c&amp;cat=26"><img title="1234_resize1168.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/1234_resize1168.jpg" alt="1234_resize1168.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chuyển giao kỹ thuật trồng rau sạch bằng ánh sáng đèn cho cán bộ đảo Đá Đông C Nguồn ảnh: http://doanthanhnien.vn/newsdetail/5_xung_kich_4_dong_hanh/14953/%C4%91oan-hanh-trinh-tham-dong-vien-can-bo-chien-sy-dao-%C4%91a-%C4%91ong.htm Chuyển quà lên đảo Đá Đông C Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:28:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12978&amp;title=chuy-e1-bb-83n-qu-c3-a0-l-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-c&amp;cat=26"><img title="1234_resize1167.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/1234_resize1167.jpg" alt="1234_resize1167.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://doanthanhnien.vn/newsdetail/5_xung_kich_4_dong_hanh/14953/%C4%91oan-hanh-trinh-tham-dong-vien-can-bo-chien-sy-dao-%C4%91a-%C4%91ong.htm Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng (bìa trái), Bí thư Trung ương Đoàn thăm Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:27:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12977&amp;title=-c4-90-2fc-nguy-e1-bb-85n-m-e1-ba-a1nh-d-c5-a9ng28b-c3-aca-tr-c3-a1i-29-2c-b-c3-ad-th-c6-b0-trungc6-b0-c6-a1ngc4-90o-c3-a0n-th-c4-83m&amp;cat=26"><img title="1234_resize1166.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/1234_resize1166.jpg" alt="1234_resize1166.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng (bìa trái), Bí thư Trung ương Đoàn thăm vườn rau của đảo Đá Đông C Nguồn ảnh: http://doanthanhnien.vn/newsdetail/5_xung_kich_4_dong_hanh/14953/%C4%91oan-hanh-trinh-tham-dong-vien-can-bo-chien-sy-dao-%C4%91a-%C4%91ong.htm Đại úy Nguyễn Trọng Khánh, đảo Đá Đông C tiếp nhận côn Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 04:05:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12847&amp;title=-c4-90-e1-ba-a1ic3-bay-nguy-e1-bb-85n-tr-e1-bb-8dng-kh-c3-a1nh-2cc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-c-ti-e1-ba-bfp-nh-e1-ba-adn-c-c3-b4n&amp;cat=26"><img title="12342329.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12342329.jpg" alt="12342329.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đại úy Nguyễn Trọng Khánh, đảo Đá Đông C tiếp nhận công trình trồng rau từ ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Như Lịch Nguồn ảnh: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120606/chuyen-giao-vuon-rau-co-dong.aspx Thiếu uý Nguyễn Danh Chung, đảo Đá Đông A giới thiệu với Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:12:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12705&amp;title=thi-e1-ba-bfu-u-c3-bd-nguy-e1-bb-85n-danh-chung-2cc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-a-gi-e1-bb-9bi-thi-e1-bb-87u-v-e1-bb-9bi-&amp;cat=26"><img title="12345_resize804.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize804.jpg" alt="12345_resize804.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thiếu uý Nguyễn Danh Chung, đảo Đá Đông A giới thiệu với PV Trịnh Quốc Thắng (Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh) về vườn rau của đơn vị. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Ghi-o-Truong-Sa-2168467/ Trong không gian chật hẹp ở đảo Đá Đông C, các chiến sĩ, Resource id #77 Mon, 30 Apr 2012 09:35:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11852&amp;title=trong-kh-c3-b4ng-gian-ch-e1-ba-adt-h-e1-ba-b9pe1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-c-2c-c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-2c-&amp;cat=26"><img title="123451202.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451202.jpg" alt="123451202.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trong không gian chật hẹp ở đảo Đá Đông C, các chiến sĩ, sĩ quan công tác trên đảo tập trung lại, quây quần trên những manh chiếu ghép để nghe Phi Hùng hát. Nguồn ảnh: http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/d0/09/6_da_dong_c_IMG_3086.JPG &quot;Đũa cả” dùng nhiều thập kỷ của bộ đội đảo Đá Resource id #77 Sat, 07 Apr 2012 21:02:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11177&amp;title=-26quot-3b-c4-90-c5-a9a-c-e1-ba-a3-e2-80-9d-d-c3-b9ng-nhi-e1-bb-81u-th-e1-ba-adp-k-e1-bb-b7-c-e1-bb-a7a-b-e1-bb-99c4-91-e1-bb-99ic4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1&amp;cat=26"><img title="12345_resize360.JPG" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize360.JPG" alt="12345_resize360.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://image.qdnd.vn/Upload//hoangha/2010/6/4/462010huyen2.jpg Chuyển đá từ tàu Sông Dinh vào đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10907&amp;title=chuy-e1-bb-83nc4-91-c3-a1-t-e1-bb-ab-t-c3-a0u-s-c3-b4ng-dinh-v-c3-a0oc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=243"><img title="dd6.JPG" border="0" src="/gallery/data/243/thumbs/dd6.JPG" alt="dd6.JPG" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh do ông Võ Văn Thiêm cung cấp http://dantri.com.vn/c20/s20-509588/ky-uc-nguoi-cho-da-xay-dao-chim-da-dong.htm Nhà cao chân trên đảo Đá Đông 1988 Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10905&amp;title=nh-c3-a0-cao-ch-c3-a2n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-1988&amp;cat=204"><img title="dd4.jpg" border="0" src="/gallery/data/204/thumbs/dd4.jpg" alt="dd4.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây dựng Đá Đông 1993 Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10906&amp;title=x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-1993&amp;cat=243"><img title="dd5.jpg" border="0" src="/gallery/data/243/thumbs/dd5.jpg" alt="dd5.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh tư liệu Đảo Đá Đông 1988 Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10904&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-1988&amp;cat=204"><img title="dd3.jpg" border="0" src="/gallery/data/204/thumbs/dd3.jpg" alt="dd3.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đường vào Đảo Đá Đông 1988 Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10902&amp;title=-c4-90-c6-b0-e1-bb-9dng-v-c3-a0oc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-1988&amp;cat=204"><img title="dd1.jpg" border="0" src="/gallery/data/204/thumbs/dd1.jpg" alt="dd1.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Đông 1988 Resource id #77 Thu, 22 Mar 2012 13:30:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10903&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-1988&amp;cat=204"><img title="dd2.jpg" border="0" src="/gallery/data/204/thumbs/dd2.jpg" alt="dd2.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 14 Mar 2012 13:42:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10821&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="dadong5.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/dadong5.jpg" alt="dadong5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Rau xanh trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 02:00:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9602&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451005.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451005.jpg" alt="123451005.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-HqPceREM2AM/TpGqj_WiVFI/AAAAAAAAAQY/iCzsyhXqCAs/s320/DSC03643.JPG Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:59:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9601&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451004.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451004.jpg" alt="123451004.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-7cjthaC4HGI/TpGvywAZZdI/AAAAAAAAARU/VDNIEiwKzb8/s320/IMG_0756.JPG Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:58:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9600&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451003.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451003.jpg" alt="123451003.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-bDgE92pAl6U/TpGuf8V86LI/AAAAAAAAARM/kNzeLOaTqDw/s320/DSC03687.JPG Những chú cún trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:57:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9599&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-c-c3-ban-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451002.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451002.jpg" alt="123451002.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-VEI8nRW1OzM/TpGt5r78DkI/AAAAAAAAARE/GxyeYZjjnu0/s320/DSC03655.JPG Những chú cún trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:55:48 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9598&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-c-c3-ban-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451001.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451001.jpg" alt="123451001.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-RpIghALlxvw/TpGtqa-HJmI/AAAAAAAAARA/DmaoZ1t6N44/s320/DSC03654.JPG Những chú chó trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:54:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9597&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="123451000.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/123451000.jpg" alt="123451000.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-BLBwUVjKRIY/TpGtIJXbHKI/AAAAAAAAAQ4/xTU-2dgwooc/s320/DSC03656.JPG Vườn rau xanh trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:53:43 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9596&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345999.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345999.jpg" alt="12345999.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-u5loUs2pHLA/TpGsqyYmXBI/AAAAAAAAAQ0/dmgGu8vq2rQ/s320/DSC03644.JPG Vườn rau xanh trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:52:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9595&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345998.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345998.jpg" alt="12345998.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-vzMP4w-ZegI/TpGsDyH45EI/AAAAAAAAAQs/DJDx8rVgIDg/s1600/DSC03642.JPG Vườn rau trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:51:26 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9594&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345997.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345997.jpg" alt="12345997.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: chrome-extension://nonjdcjchghhkdoolnlbekcfllmednbl/images/loading.gif Vườn rau trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:50:14 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9593&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345996.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345996.jpg" alt="12345996.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-GH25DBYKzXE/TpGrknH3RhI/AAAAAAAAAQk/2srz3sR428A/s320/DSC03640.JPG Những chú chó trên đảo Đá Đông Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 01:48:57 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9592&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345_resize302.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize302.jpg" alt="12345_resize302.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-0OlY3n1RHP8/TpGtZVb9zxI/AAAAAAAAAQ8/VO5JlKFU-2U/s320/DSC03653.JPG Vườn rau xanh trên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 20 Dec 2011 19:34:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9591&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345995.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345995.jpg" alt="12345995.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-qmHCvfI7Dvs/TpGrUy_-o3I/AAAAAAAAAQg/EyT9LgOfU-U/s1600/DSC03645.JPG Trên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 20 Dec 2011 19:33:07 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9590&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345994.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345994.jpg" alt="12345994.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-BVdgDS0R7QA/TpGvd0ChIBI/AAAAAAAAARQ/f0FLA5PHLvo/s1600/IMG_0752.JPG Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 20 Dec 2011 19:30:55 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9589&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345993.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345993.jpg" alt="12345993.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-TnIbF4esQ6M/TpGrC2tfKYI/AAAAAAAAAQc/3NUYN1lbd5s/s1600/DSC03639.JPG Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 20 Dec 2011 19:29:01 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9588&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345992.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345992.jpg" alt="12345992.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-Q7d4-lxRNLE/TpGuJxw5Q3I/AAAAAAAAARI/5StEijKAVCU/s1600/DSC03688.JPG Đoàn đại biểu hành quân lên đảo Đá Đông Resource id #77 Tue, 29 Nov 2011 01:42:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9283&amp;title=-c4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-h-c3-a0nh-qu-c3-a2n-l-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345_resize213.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize213.jpg" alt="12345_resize213.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mattran.org.vn/Home/DatnuocVN/vndncn/Truongsa/5d.JPG Vườn rau xanh trên đảo Đá Đông (1993) Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 09:25:53 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9151&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng281993-29&amp;cat=243"><img title="dadong41.JPG" border="0" src="/gallery/data/243/thumbs/dadong41.JPG" alt="dadong41.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://dantri.com.vn/c20/s20-509588/ky-uc-nguoi-cho-da-xay-dao-chim-da-dong.htm Lính đảo Đá Đông đọc thư nhà (1993) Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 09:24:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9150&amp;title=l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ngc4-91-e1-bb-8dc-th-c6-b0-nh-c3-a0281993-29&amp;cat=243"><img title="dadong31.JPG" border="0" src="/gallery/data/243/thumbs/dadong31.JPG" alt="dadong31.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://dantri.com.vn/c20/s20-509588/ky-uc-nguoi-cho-da-xay-dao-chim-da-dong.htm Đảo Đá Đông tháng 4/1988 Resource id #77 Thu, 24 Nov 2011 08:48:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9131&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-th-c3-a1ng-4-2f1988&amp;cat=204"><img title="dadong3.jpg" border="0" src="/gallery/data/204/thumbs/dadong3.jpg" alt="dadong3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Cờ Tổ quốc trên đảo chìm Đá Đông B. Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:20:39 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9062&amp;title=c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-b-&amp;cat=26"><img title="12345_resize142.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize142.jpg" alt="12345_resize142.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/photo/data/20110819/79645551/93B1DD6954DD6BC528501D55805D5853.jpg Vườn rau xanh trên đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 03:47:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8732&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345593.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345593.jpg" alt="12345593.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_0751.jpg Đảo Đá Đông A Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 02:24:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8716&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-a&amp;cat=26"><img title="12345579.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345579.jpg" alt="12345579.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_0775.jpg Đảo Đá Đông A Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 02:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8715&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-a&amp;cat=26"><img title="12345578.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345578.jpg" alt="12345578.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_0732.jpg Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 02:20:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8714&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345577.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345577.jpg" alt="12345577.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_0721.jpg Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 02:17:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8713&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345576.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345576.jpg" alt="12345576.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i1205.photobucket.com/albums/bb437/asonbo/IMG_0718.jpg Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 18 Aug 2011 03:48:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8235&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345_resize16.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345_resize16.jpg" alt="12345_resize16.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm6.static.flickr.com/5065/5627654483_4fc3dc3ebe.jpg Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 11 Aug 2011 02:37:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8195&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345165.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345165.jpg" alt="12345165.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img42.imageshack.us/img42/3935/dsc00620a.jpg Thăm đảo Đá Đông Resource id #77 Thu, 11 Aug 2011 02:36:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8194&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng&amp;cat=26"><img title="12345164.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/12345164.jpg" alt="12345164.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img36.imageshack.us/img36/596/dsc00621.jpg