HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 21:43:25 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Đá Tây B Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13540&amp;title=-c4-90-c3-a1-t-c3-a2y-b&amp;cat=27"><img title="Da_Tay_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Da_Tay_B.jpg" alt="Da_Tay_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đá Tây A sắp thành đảo nổi Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13539&amp;title=-c4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a-s-e1-ba-afp-th-c3-a0nhc4-91-e1-ba-a3o-n-e1-bb-95i&amp;cat=27"><img title="Da_Tay_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Da_Tay_A.jpg" alt="Da_Tay_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Tây ngày nay Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:18:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13520&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-ng-c3-a0y-nay&amp;cat=27"><img title="Datay19.JPG" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Datay19.JPG" alt="Datay19.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: http://biendong.net/hoang-sa-truong-sa/820-co-ngi-13-nm-vac-a-xay-dng-trng-sa.html Những ngày xây dựng đảo Đá Tây Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:10:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13518&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c3-a0y-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=253"><img title="Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" border="0" src="/gallery/data/253/thumbs/Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" alt="Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Kỹ sư Trần Ngọc Hoàng http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-xay-quan-dao-truong-sa-ngay-ay-724370.htm Công trình góp đá xây Trường Sa trên đảo Đá Tây A Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13321&amp;title=c-c3-b4ng-tr-c3-acnh-g-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a&amp;cat=27"><img title="DatayA_nha_gop_da_.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/DatayA_nha_gop_da_.jpg" alt="DatayA_nha_gop_da_.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Ngôi nhà ở Đá Tây A -kết quả của chương trình góp đá xâ Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:43:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13315&amp;title=ng-c3-b4i-nh-c3-a0e1-bb-9fc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-ak-e1-ba-bft-qu-e1-ba-a3-c-e1-bb-a7a-ch-c6-b0-c6-a1ng-tr-c3-acnh-g-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2&amp;cat=27"><img title="DaTayA4.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/DaTayA4.jpg" alt="DaTayA4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Mai Thắng http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+ky+22 Khu dịch vụ nghề cá đảo Đá Tây Resource id #77 Sat, 22 Dec 2012 11:13:15 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13193&amp;title=khu-d-e1-bb-8bch-v-e1-bb-a5-ngh-e1-bb-81-c-c3-a1c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="Dataya3.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Dataya3.jpg" alt="Dataya3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Ah_Kg http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=88135&amp;amp;p=2281813#post2281813 Giây phút gặp gỡ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà và anh Resource id #77 Mon, 25 Jun 2012 03:10:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13030&amp;title=gi-c3-a2y-ph-c3-bat-g-e1-ba-b7p-g-e1-bb-a1-c-e1-bb-a7a-v-e1-bb-a3-ch-e1-bb-93ng-ch-e1-bb-8b-nguy-e1-bb-85n-th-e1-bb-8b-h-c3-a0-v-c3-a0-anh-&amp;cat=27"><img title="12342367.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12342367.jpg" alt="12342367.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Giây phút gặp gỡ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà và anh Nguyễn Đức Khánh trên đảo Đá Tây - Ảnh: Ngọc Nga Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/498566/Doan-tu-o-Truong-Sa.html Đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 13 Jun 2012 03:22:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12992&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="12342351.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12342351.jpg" alt="12342351.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page14 Các chú Hải khuyển trên đảo Đá Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:08:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12906&amp;title=c-c3-a1c-ch-c3-ba-h-e1-ba-a3i-khuy-e1-bb-83n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451612.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451612.jpg" alt="123451612.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Công trình làm từ tiền của phong trào góp đá xây dựng Trư Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:07:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12905&amp;title=c-c3-b4ng-tr-c3-acnh-l-c3-a0m-t-e1-bb-ab-ti-e1-bb-81n-c-e1-bb-a7a-phong-tr-c3-a0o-g-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ng-tr-c6-b0-e1&amp;cat=27"><img title="123451611.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451611.jpg" alt="123451611.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Công trình làm từ tiền của phong trào góp đá xây dựng Trường Sa Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Vườn rau trên đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:34:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12845&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1144.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1144.jpg" alt="1234_resize1144.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Các thành viên cuối cùng của đoàn khách chụp hình lưu niệm Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:32:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12844&amp;title=c-c3-a1c-th-c3-a0nh-vi-c3-aan-cu-e1-bb-91i-c-c3-b9ng-c-e1-bb-a7ac4-91o-c3-a0n-kh-c3-a1ch-ch-e1-bb-a5p-h-c3-acnh-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m&amp;cat=27"><img title="1234_resize1143.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1143.jpg" alt="1234_resize1143.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các thành viên cuối cùng của đoàn khách chụp hình lưu niệm với những người lính đảo Đá Tây A. Ảnh: THU TRÂN Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Ca sĩ Thu Thủy, Nhà hát Quân đội phía Nam làm duyên chụp ản Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:30:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12843&amp;title=ca-s-c4-a9-thu-th-e1-bb-a7y-2c-nh-c3-a0-h-c3-a1t-qu-c3-a2nc4-91-e1-bb-99i-ph-c3-ada-nam-l-c3-a0m-duy-c3-aan-ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3n&amp;cat=27"><img title="12342328.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12342328.jpg" alt="12342328.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ca sĩ Thu Thủy, Nhà hát Quân đội phía Nam làm duyên chụp ảnh dưới mưa. Ảnh: Thu Trân. Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Nai nịt sẵn sàng chuẩn bị xuống xuồng về tàu nhưng 2 lần Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:28:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12842&amp;title=nai-n-e1-bb-8bt-s-e1-ba-b5n-s-c3-a0ng-chu-e1-ba-a9n-b-e1-bb-8b-xu-e1-bb-91ng-xu-e1-bb-93ng-v-e1-bb-81-t-c3-a0u-nh-c6-b0ng-2-l-e1-ba-a7n&amp;cat=27"><img title="1234_resize1142.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1142.jpg" alt="1234_resize1142.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nai nịt sẵn sàng chuẩn bị xuống xuồng về tàu nhưng 2 lần 3 lượt mưa gió đã giữ chân người. Ảnh: Thu Trân Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Đảo Đá Tây A ngày biển động. Ảnh: Việt Dũng Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:27:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12841&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a-ng-c3-a0y-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-bb-99nge1-ba-a2nh-3a-vi-e1-bb-87t-d-c5-a9ng&amp;cat=27"><img title="1234_resize1141.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1141.jpg" alt="1234_resize1141.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Đảo Đá Tây A ngày biển động. Ảnh: Việt Dũng Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:26:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12840&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a-ng-c3-a0y-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-bb-99nge1-ba-a2nh-3a-vi-e1-bb-87t-d-c5-a9ng&amp;cat=27"><img title="1234_resize1140.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1140.jpg" alt="1234_resize1140.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Di chuyển xuống xuồng để sang thăm đảo Đá Tây A. Ảnh: Vi Resource id #77 Thu, 07 Jun 2012 03:24:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12839&amp;title=di-chuy-e1-bb-83n-xu-e1-bb-91ng-xu-e1-bb-93ngc4-91-e1-bb-83-sang-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-ae1-ba-a2nh-3a-vi-e1&amp;cat=27"><img title="12342327.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12342327.jpg" alt="12342327.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Di chuyển xuống xuồng để sang thăm đảo Đá Tây A. Ảnh: Việt Dũng. Nguồ nảnh: http://nld.com.vn/20120606112514738p0c1002/dai-tiec-giua-mua-dong.htm Phút chia tay lưu luyến tại đảo chìm Đá Tây C. Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 02:03:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12800&amp;title=ph-c3-bat-chia-tay-l-c6-b0u-luy-e1-ba-bfn-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3o-ch-c3-acmc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-c-&amp;cat=27"><img title="1234_resize1127.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1127.jpg" alt="1234_resize1127.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Đèn biển Đá Tây Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 23:16:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12780&amp;title=-c4-90-c3-a8n-bi-e1-bb-83nc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1113.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1113.jpg" alt="1234_resize1113.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baovanhoa.vn/phongsughichep/45625.vho Công trình từ sự chung tay “Góp đá xây Trường Sa” trên đ Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:44:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12770&amp;title=c-c3-b4ng-tr-c3-acnh-t-e1-bb-ab-s-e1-bb-b1-chung-taye2-80-9cg-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-e2-80-9d-tr-c3-aanc4-91&amp;cat=27"><img title="123451576.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451576.jpg" alt="123451576.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Công trình từ sự chung tay “Góp đá xây Trường Sa” trên đảo Đá Tây. Ảnh: B.T Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây - Trường Resource id #77 Sat, 02 Jun 2012 21:19:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12756&amp;title=trung-t-c3-a2m-d-e1-bb-8bch-v-e1-bb-a5-h-e1-ba-adu-c-e1-ba-a7n-ngh-e1-bb-81-c-c3-a1c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2ytr-c6-b0-e1-bb-9dng-&amp;cat=27"><img title="12345_resize826.JPG" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12345_resize826.JPG" alt="12345_resize826.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây - Trường Sa - DK1 luôn sẵn sàng giúp ngư dân bám biển - Ảnh: Công Nguyên Nguồn ảnh: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120602/dua-truong-sa-vuot-bao-giong.aspx Thăm khu hậu cần nghề cá đảo Đá Tây Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 21:44:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12749&amp;title=th-c4-83m-khu-h-e1-ba-adu-c-e1-ba-a7n-ngh-e1-bb-81-c-c3-a1c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451561.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451561.jpg" alt="123451561.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=347303908656480&amp;set=a.347303858656485.91580.100001306228855&amp;type=1&amp;theater Khánh thành công trình Góp đá xây Trường Sa trên đảo Đá T Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 21:39:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12746&amp;title=kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh-c-c3-b4ng-tr-c3-acnh-g-c3-b3pc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3&amp;cat=27"><img title="123451558.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451558.jpg" alt="123451558.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Khánh thành công trình Góp đá xây Trường Sa trên đảo Đá Tây A. Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=397684523608742&amp;set=a.390543024322892.85618.252025594841303&amp;type=3&amp;theater Đến thăm đảo Đá Tây Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:12:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12725&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451542.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451542.jpg" alt="123451542.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3135776550221&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Trung úy, đảo phó đảo Đá Tây C Nguyễn Văn Trung (quê Đông Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:15:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12706&amp;title=trungc3-bay-2cc4-91-e1-ba-a3o-ph-c3-b3c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-c-nguy-e1-bb-85n-v-c4-83n-trung28qu-c3-aac4-90-c3-b4ng-&amp;cat=27"><img title="123451538.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451538.jpg" alt="123451538.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trung úy, đảo phó đảo Đá Tây C Nguyễn Văn Trung (quê Đông Xá, Vân Đồn) xem hình ảnh gia đình qua tư liệu đoàn mang đi. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/doan-cong-tac-tinh-Quang-Ninh-hoan-thanh-tot-dep-chuyen-tham-Truong-Sa-2167368/ Nuôi cá trên biển ở đảo Đá Tây. Resource id #77 Thu, 31 May 2012 09:09:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12699&amp;title=nu-c3-b4i-c-c3-a1-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83ne1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-&amp;cat=27"><img title="1234_resize1112.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1112.jpg" alt="1234_resize1112.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/56/57/57/191222/Default.aspx Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:27:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12684&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451525.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451525.jpg" alt="123451525.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Tặng quà cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:26:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12683&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451524.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451524.jpg" alt="123451524.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đoàn làm việc với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:26:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12682&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-l-c3-a0m-vi-e1-bb-87c-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451523.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451523.jpg" alt="123451523.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Tây đón đoàn công tác Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:25:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12681&amp;title=c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2yc4-91-c3-b3nc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c&amp;cat=27"><img title="123451522.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451522.jpg" alt="123451522.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đảo Đá Tây nhìn từ tàu Trường Sa HQ 571 Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:25:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12680&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-t-c3-a0u-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-hq-571&amp;cat=27"><img title="123451521.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451521.jpg" alt="123451521.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Nuôi cá lồng ở đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:18:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12654&amp;title=nu-c3-b4i-c-c3-a1-l-e1-bb-93nge1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451497.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451497.jpg" alt="123451497.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN0666.jpg Đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:17:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12653&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451496.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451496.jpg" alt="123451496.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN0663.jpg Đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:17:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12652&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451495.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451495.jpg" alt="123451495.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN0658.jpg Nhà cộng đồng trên đảo Đá Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 04:30:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12641&amp;title=nh-c3-a0-c-e1-bb-99ngc4-91-e1-bb-93ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="123451484.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451484.jpg" alt="123451484.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Bảo quản pin năng lượng mặt trời ở đảo Đá Tây. Resource id #77 Wed, 30 May 2012 19:42:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12625&amp;title=b-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a3n-pin-n-c4-83ng-l-c6-b0-e1-bb-a3ng-m-e1-ba-b7t-tr-e1-bb-9die1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-&amp;cat=27"><img title="12342296.JPG" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12342296.JPG" alt="12342296.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://csphoto.vn/pages/Tin-tuc-ct.aspx?pg=Tin-tuc&amp;cat=22&amp;id=1348 Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:48:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12613&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1107.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1107.jpg" alt="1234_resize1107.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:47:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12612&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1106.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1106.jpg" alt="1234_resize1106.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:47:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12611&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1105.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1105.jpg" alt="1234_resize1105.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:45:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12610&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1104.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1104.jpg" alt="1234_resize1104.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:45:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12609&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1103.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1103.jpg" alt="1234_resize1103.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:44:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12608&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1102.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1102.jpg" alt="1234_resize1102.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Những chú chó ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 30 May 2012 08:42:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12607&amp;title=nh-e1-bb-afng-ch-c3-ba-ch-c3-b3e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1101.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1101.jpg" alt="1234_resize1101.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nhung-chu-cho-o-Truong-Sa/20125/211028.vov Dãy nhà dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty khai thác hả Resource id #77 Mon, 28 May 2012 21:06:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12419&amp;title=d-c3-a3y-nh-c3-a0-d-e1-bb-8bch-v-e1-bb-a5-h-e1-ba-adu-c-e1-ba-a7n-ngh-e1-bb-81-c-c3-a1-c-e1-bb-a7a-c-c3-b4ng-ty-khai-th-c3-a1c-h-e1-ba-a3&amp;cat=27"><img title="12345_resize788.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12345_resize788.jpg" alt="12345_resize788.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Dãy nhà dịch vụ hậu cần nghề cá của Công ty khai thác hải sản Biển Đông Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nguoi-hung-tren-dao-Da-Tay/20125/210768.vov Ông Mai Khả Dục tại đảo Đá Tây A Resource id #77 Mon, 28 May 2012 21:05:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12418&amp;title=-c3-94ng-mai-kh-e1-ba-a3-d-e1-bb-a5c-t-e1-ba-a1ic4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a&amp;cat=27"><img title="12345_resize787.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/12345_resize787.jpg" alt="12345_resize787.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vov.vn/Home/Nguoi-hung-tren-dao-Da-Tay/20125/210768.vov Và thăm quan nuôi cá lồng ở đảo Đá Tây Resource id #77 Wed, 23 May 2012 05:46:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12387&amp;title=v-c3-a0-th-c4-83m-quan-nu-c3-b4i-c-c3-a1-l-e1-bb-93nge1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=27"><img title="1234_resize1078.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1078.jpg" alt="1234_resize1078.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/71/16/454/psa/Default.aspx Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương giao Resource id #77 Wed, 23 May 2012 00:53:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12376&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-c-e1-bb-a7ac4-90-e1-ba-a3nge1-bb-a7y-kh-e1-bb-91i-c-c3-a1c-c-c6-a1-quan-trungc6-b0-c6-a1ng-giao&amp;cat=27"><img title="1234_resize1067.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1067.jpg" alt="1234_resize1067.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ đảo Đá Tây (tháng 4/2012). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN Nguồn ảnh: http://baotintuc.vn/129n20120523084138462t0/den-voi-truong-sa-bai-2-cho-dua-tin-cay-cho-ngu-dan.htm Trạm tiếp xăng dầu cho ngư dân ở đảo Đá Tây. Ảnh: Xuân Resource id #77 Wed, 23 May 2012 00:52:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12375&amp;title=tr-e1-ba-a1m-ti-e1-ba-bfp-x-c4-83ng-d-e1-ba-a7u-cho-ng-c6-b0-d-c3-a2ne1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2ye1-ba-a2nh-3a-xu-c3-a2n-&amp;cat=27"><img title="1234_resize1066.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/1234_resize1066.jpg" alt="1234_resize1066.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Trạm tiếp xăng dầu cho ngư dân ở đảo Đá Tây. Ảnh: Xuân Cường Nguồn ảnh: http://baotintuc.vn/129n20120523084138462t0/den-voi-truong-sa-bai-2-cho-dua-tin-cay-cho-ngu-dan.htm Chị Nguyễn Thị Quý (giữa) tại Trường Sa Resource id #77 Sat, 19 May 2012 04:39:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12350&amp;title=ch-e1-bb-8b-nguy-e1-bb-85n-th-e1-bb-8b-qu-c3-bd28gi-e1-bb-afa-29-t-e1-ba-a1i-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=27"><img title="123451362.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/123451362.jpg" alt="123451362.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/ban-doc/492514/chi-%E2%80%9Cve-chai%E2%80%9D-o-truong-sa.html