HoangSa.Org /gallery Sat, 06 Feb 2016 15:38:24 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Vị trí các nhà giàn Tư Chính Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 12:22:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13447&amp;title=v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-c-c3-a1c-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="Tuchinh.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/Tuchinh.jpg" alt="Tuchinh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đã có 5 nhà giàn được xây dựng trên bãi Tư Chính. Hai nhà giàn DK1/1 và DK1/5 bị lỗi kỹ thuật không còn sử dụng được. Chỉ còn 3 nhà giàn vẫn hoạt động là DK1/11, DK1/12 và DK1/14 Ảnh vệ tinh và vị trí các nhà giàn Quế Đường Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 08:22:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13440&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-v-c3-a0-v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-c-c3-a1c-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-qu-e1-ba-bfc4-90-c6-b0-e1-bb-9dng&amp;cat=113"><img title="QueDuong1.jpg" border="0" src="/gallery/data/113/thumbs/QueDuong1.jpg" alt="QueDuong1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh bãi Huyền Trân và vị trí nhà giàn DK1/7 Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 08:12:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13439&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-b-c3-a3i-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n-v-c3-a0-v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7&amp;cat=112"><img title="HuyenTran3.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/HuyenTran3.jpg" alt="HuyenTran3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/20 Ba Kè 3 năm 1998 Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13335&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f20-ba-k-c3-a8-3-n-c4-83m-1998&amp;cat=110"><img title="DK_1_20_Ba_Ke_3.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/DK_1_20_Ba_Ke_3.jpg" alt="DK_1_20_Ba_Ke_3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Hạ chân nhà giàn DK1/21 Ba Kè 4 năm 1998 Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13332&amp;title=h-e1-ba-a1-ch-c3-a2n-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f21-ba-k-c3-a8-4-n-c4-83m-1998&amp;cat=110"><img title="DK1_21_Ba_ke_4.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/DK1_21_Ba_ke_4.jpg" alt="DK1_21_Ba_ke_4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13333&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" alt="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13334&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="DK1_7_Huyen_Tran.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/DK1_7_Huyen_Tran.jpg" alt="DK1_7_Huyen_Tran.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Tặng quà nhà giàn DK1/16 Phúc Tần B Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13322&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" alt="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Nhà giàn DK1/17 Phúc Tần C Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13318&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-c&amp;cat=109"><img title="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" alt="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Nhà giàn DK1/14 Tư Chính 5 Resource id #77 Sat, 02 Feb 2013 08:40:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13237&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh-5&amp;cat=108"><img title="dkTuchinh5.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/dkTuchinh5.jpg" alt="dkTuchinh5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Vũ Anh Tuấn: http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Chum-anh-Tuyet-sac-Truong-Sa-cua-Viet-Nam-hien-ngang-giua-bien-Dong/206237/i11.gd Nhà giàn DK1/14 Tư Chính 5 Resource id #77 Sat, 02 Feb 2013 08:40:58 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13236&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh-5&amp;cat=108"><img title="Tuchinh5.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/Tuchinh5.jpg" alt="Tuchinh5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh Vũ Anh Tuấn: http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Chum-anh-Tuyet-sac-Truong-Sa-cua-Viet-Nam-hien-ngang-giua-bien-Dong/206237/i10.gd Nhà giàn DK1/20 Ba Kè 3 Resource id #77 Sun, 23 Dec 2012 12:15:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13198&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f20-ba-k-c3-a8-3&amp;cat=110"><img title="NhagianBake3.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/NhagianBake3.jpg" alt="NhagianBake3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Ah_Kg http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=99994&amp;amp;page=675 Nhà giàn DK1/20 Ba Kè 3 Resource id #77 Sun, 23 Dec 2012 12:15:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13199&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f20-ba-k-c3-a8-3&amp;cat=110"><img title="NhagianDK1_20.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/NhagianDK1_20.jpg" alt="NhagianDK1_20.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Ah_Kg http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=99994&amp;amp;page=675 Nhà giàn DK1/20 Ba Kè 3 Resource id #77 Sun, 23 Dec 2012 12:15:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13197&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f20-ba-k-c3-a8-3&amp;cat=110"><img title="Nhagian3Ke3.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/Nhagian3Ke3.jpg" alt="Nhagian3Ke3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Ah_Kg http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=99994&amp;amp;page=675 Ảnh vệ tinh Bãi Huyền Trân Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 06:35:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13116&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-b-c3-a3i-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="HuyenTran2.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/HuyenTran2.jpg" alt="HuyenTran2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên nhà Resource id #77 Fri, 06 Jul 2012 02:09:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13031&amp;title=-c4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-tp-hcmc4-91-e1-ba-bfn-th-c4-83m-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aan-nh-c3-a0-&amp;cat=111"><img title="1234_resize1172.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/1234_resize1172.jpg" alt="1234_resize1172.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/15 vào tháng 4-2012 - Ảnh: MINH ĐỨC Nguồn ảnh: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/500447/DK1-23-tuoi-Con-nha-gian-la-con-bien.html Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM đại diện cho Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:11:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12971&amp;title=anh-nguy-e1-bb-85n-m-e1-ba-a1nh-d-c5-a9ng-2c-b-c3-ad-th-c6-b0-tc6-afc4-90o-c3-a0n-tncs-hcmc4-91-e1-ba-a1i-di-e1-bb-87n-cho-&amp;cat=110"><img title="1234_resize1160.jpg" border="0" src="/gallery/data/110/thumbs/1234_resize1160.jpg" alt="1234_resize1160.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM đại diện cho Đoàn Hành trình tặng quà các chiến sĩ tại nhà giàn DK1/20. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/580459/ket-thuc-hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-tpov.html Sân đỗ trực thăng trên nóc nhà giàn DK1/14 Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:10:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12908&amp;title=s-c3-a2nc4-91-e1-bb-97-tr-e1-bb-b1c-th-c4-83ng-tr-c3-aan-n-c3-b3c-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14&amp;cat=108"><img title="123451614.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451614.jpg" alt="123451614.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa của Tổ quốc Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:09:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12907&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-tr-c3-aan-th-e1-bb-81m-l-e1-bb-a5cc4-91-e1-bb-8ba-c-e1-bb-a7a-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c&amp;cat=108"><img title="123451613.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451613.jpg" alt="123451613.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:35:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12890&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-tr-e1-ba-a7n-thanh-kh-c3-aa-c-c3-b9ngc4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-l-c3-a0m-vi-e1-bb-87c-v-e1-bb-9bi&amp;cat=109"><img title="12345_resize851.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize851.JPG" alt="12345_resize851.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Nhà giàn DK1/17 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiế Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:34:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12889&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-nguy-e1-bb-85n-quang-d-c6-b0-c6-a1ng-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bf&amp;cat=109"><img title="12345_resize850.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize850.JPG" alt="12345_resize850.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/16 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đoàn cán bộ từ đất liền ra thăm nhà giàn DK1/8. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 02:12:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12854&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-t-e1-bb-abc4-91-e1-ba-a5t-li-e1-bb-81n-ra-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f8-&amp;cat=113"><img title="1234_resize1151.jpg" border="0" src="/gallery/data/113/thumbs/1234_resize1151.jpg" alt="1234_resize1151.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Trên nhà giàn DK1/14 Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:29:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12824&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="1234_resize1130.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/1234_resize1130.jpg" alt="1234_resize1130.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Trên nhà giàn DK1/14 Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:28:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12823&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="1234_resize1129.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/1234_resize1129.jpg" alt="1234_resize1129.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Trên nhà giàn DK1/14 Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:27:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12822&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342325.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342325.JPG" alt="12342325.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Trên nhà giàn DK1/14 Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:26:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12821&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342324.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342324.JPG" alt="12342324.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Trên nhà giàn DK1/14 Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:25:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12820&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f14-t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342323.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342323.JPG" alt="12342323.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Lên thăm nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:24:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12819&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342322.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342322.JPG" alt="12342322.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Lên thăm nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:23:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12818&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342321.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342321.JPG" alt="12342321.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-054n6Nx7W5U/T7705Rtzk2I/AAAAAAAAMsI/HNebiEkTmN4/s1600/DSC00469.JPG Lên thăm nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 22:22:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12817&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342320.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342320.JPG" alt="12342320.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/05/ga-au-bac-say-o-de-ka.html Nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 05:54:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12806&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342318.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342318.JPG" alt="12342318.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kbchn.net/vi/news/Ky-su-Truong-Sa/Truong-Sa-Ky-Su-Ky-7-4762/ Nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 05:54:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12805&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="12342317.JPG" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/12342317.JPG" alt="12342317.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kbchn.net/vi/news/Ky-su-Truong-Sa/Truong-Sa-Ky-Su-Ky-7-4762/ Tạm biệt nhé DK1, hẹn gặp lại…. Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:56:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12776&amp;title=t-e1-ba-a1m-bi-e1-bb-87t-nh-c3-a9-dk1-2c-h-e1-ba-b9n-g-e1-ba-b7p-l-e1-ba-a1i-e2-80-a6-&amp;cat=32"><img title="123451582.jpg" border="0" src="/gallery/data/32/thumbs/123451582.jpg" alt="123451582.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://kienthanh.wordpress.com/2012/06/02/ky-su-truong-sa-ky-4-ca-si-va-linh-dao/ Nhà giàn DK1/17. Ảnh: B.T Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:49:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12774&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17e1-ba-a2nh-3a-b-t&amp;cat=109"><img title="123451580.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/123451580.jpg" alt="123451580.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Trên nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:41:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12734&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451548.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451548.jpg" alt="123451548.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136326923980&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Trên nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:34:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12733&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="12345_resize819.JPG" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/12345_resize819.JPG" alt="12345_resize819.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136381805352&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Trên nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:33:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12732&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451547.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451547.jpg" alt="123451547.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136381805352&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:31:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12731&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="12345_resize818.JPG" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/12345_resize818.JPG" alt="12345_resize818.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136381965356&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Lên thăm nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:30:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12730&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451546.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451546.jpg" alt="123451546.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136381965356&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Tàu Titan bên dưới nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:28:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12729&amp;title=t-c3-a0u-titan-b-c3-aan-d-c6-b0-e1-bb-9bi-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="12345_resize817.JPG" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/12345_resize817.JPG" alt="12345_resize817.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136402965881&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Trên nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:26:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12728&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451545.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451545.jpg" alt="123451545.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136402965881&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Trên nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:23:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12727&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451544.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451544.jpg" alt="123451544.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136403045883&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Nhà giàn DK1 - Phúc Nguyên Resource id #77 Fri, 01 Jun 2012 19:21:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12726&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1ph-c3-bac-nguy-c3-aan&amp;cat=111"><img title="123451543.jpg" border="0" src="/gallery/data/111/thumbs/123451543.jpg" alt="123451543.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3136403125885&amp;set=a.2826058167455.2116357.1139050817&amp;type=3&amp;theater Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà CB,CS nhà giàn DK1/8. Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:18:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12707&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-t-e1-bb-89nh-qu-e1-ba-a3ng-ninh-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cb-2ccs-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f8-&amp;cat=113"><img title="12345_resize805.jpg" border="0" src="/gallery/data/113/thumbs/12345_resize805.jpg" alt="12345_resize805.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà CB,CS nhà giàn DK1/8. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/doan-cong-tac-tinh-Quang-Ninh-hoan-thanh-tot-dep-chuyen-tham-Truong-Sa-2167368/ Giao lưu thể thao tại nhà giàn DK1/11 Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:37:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12696&amp;title=giao-l-c6-b0u-th-e1-bb-83-thao-t-e1-ba-a1i-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f11&amp;cat=108"><img title="123451537.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451537.jpg" alt="123451537.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Giao lưu văn nghệ với cán bô, chiến sỹ nhà giàn DK1/11 Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:37:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12695&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-c3-b4-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f11&amp;cat=108"><img title="123451536.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451536.jpg" alt="123451536.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc tặng quà cán bộ, chiến sỹ Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:36:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12694&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-v-c3-a0-c-c3-a1c-ch-e1-bb-a9c-s-e1-ba-afc-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9&amp;cat=108"><img title="123451535.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451535.jpg" alt="123451535.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng và các chức sắc tặng quà cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/11 Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Nhà giàn DK1/11 nhìn từ tàu Trường Sa HQ 571 Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:35:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12693&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f11-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-t-c3-a0u-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-hq-571&amp;cat=108"><img title="123451534.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451534.jpg" alt="123451534.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Nóc nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:23:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12658&amp;title=n-c3-b3c-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="123451501.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451501.jpg" alt="123451501.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN06981.jpg Nhà giàn DK1 - Tư Chính Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:19:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12655&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1t-c6-b0-ch-c3-adnh&amp;cat=108"><img title="123451498.jpg" border="0" src="/gallery/data/108/thumbs/123451498.jpg" alt="123451498.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN0694.jpg