HoangSa.Org /gallery Wed, 10 Feb 2016 23:29:58 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 28 Resource id #77 Wed, 07 Aug 2013 22:52:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13566&amp;title=28&amp;cat=4"><img title="28.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/28.jpg" alt="28.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Lễ khánh thành trường tiểu học Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn năm 2013 18 Resource id #77 Wed, 07 Aug 2013 22:52:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13565&amp;title=18&amp;cat=4"><img title="18.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/18.jpg" alt="18.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Lễ khánh thành trường tiểu học Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn năm 2013 Lá cờ tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:23:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13535&amp;title=l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-b-e1-ba-b1ng-g-e1-bb-91me1-bb-9f-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=4"><img title="Co_to_quoc-TS.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/Co_to_quoc-TS.jpg" alt="Co_to_quoc-TS.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Trường Sa năm 1996 Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 08:50:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13326&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-n-c4-83m-1996&amp;cat=207"><img title="TS1996.jpg" border="0" src="/gallery/data/207/thumbs/TS1996.jpg" alt="TS1996.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ blog Nguyễn Việt Hồng http://12a2-1986.blogspot.com/ Vác đá xây Trường Sa Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:23:56 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13313&amp;title=v-c3-a1cc4-91-c3-a1-x-c3-a2y-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=205"><img title="vacdaTS.jpg" border="0" src="/gallery/data/205/thumbs/vacdaTS.jpg" alt="vacdaTS.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+k6+chong+choi+cung+bao+to Đoàn M31 Công Binh hải quân vật lộn với nắng gió xây đảo Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:11:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13312&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-m31-c-c3-b4ng-binh-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-v-e1-ba-adt-l-e1-bb-99n-v-e1-bb-9bi-n-e1-ba-afng-gi-c3-b3-x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o&amp;cat=205"><img title="4_-doan-m31-_600_.jpg" border="0" src="/gallery/data/205/thumbs/4_-doan-m31-_600_.jpg" alt="4_-doan-m31-_600_.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+loa+thanh+dau+tien Trung tướng Lê Khả Phiêu ở Trường Sa 1992 Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 22:02:13 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13310&amp;title=trung-t-c6-b0-e1-bb-9bng-l-c3-aa-kh-e1-ba-a3-phi-c3-aaue1-bb-9f-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-1992&amp;cat=207"><img title="TSL1992.jpg" border="0" src="/gallery/data/207/thumbs/TSL1992.jpg" alt="TSL1992.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Trung tướng Lê Khả Phiêu và Đại uý Trần Mạnh Hổ thuyền trưởng tàu HQ957 tại Trường Sa tháng 5/1992 http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLR1dvZ09LYwN312BTA09fd28fM0MzgwALA_2CbEdFALaFW3M!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/bantuyengiao/bantuyengiaosite/tai+lieu+tuyen+truyen+bien+dao/truong+sa+k8+vi+tuong+cua+tinh+yeu+chien+si Trường Sa Lớn như một bức tranh Resource id #77 Thu, 04 Oct 2012 06:59:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13039&amp;title=tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn-nh-c6-b0-m-e1-bb-99t-b-e1-bb-a9c-tranh&amp;cat=4"><img title="truongsalon3.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/truongsalon3.jpg" alt="truongsalon3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Ảnh của Lê Văn Hùng (Ninh Thuận), đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật về biên giới - biển đảo Việt Nam http://thethaovanhoa.vn/132N20121003135623005T0/truong-sa-lon-nhu-mot-buc-tranh.htm Ngoài Lá cờ kỷ lục, trên hai bức tường mới xây đối xứ Resource id #77 Sat, 16 Jun 2012 04:16:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13028&amp;title=ngo-c3-a0i-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-k-e1-bb-b7-l-e1-bb-a5c-2c-tr-c3-aan-hai-b-e1-bb-a9c-t-c6-b0-e1-bb-9dng-m-e1-bb-9bi-x-c3-a2yc4-91-e1-bb-91i-x-e1-bb-a9&amp;cat=4"><img title="123451687.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451687.jpg" alt="123451687.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Ngoài Lá cờ kỷ lục, trên hai bức tường mới xây đối xứng hai bên cột mốc chủ quyền ở trung tâm đảo Trường Sa Lớn, các nghệ sĩ còn thể hiện 4 bức tranh gốm. Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Đai diện Tổ chức Kỷ lục VN trao bằng chứng nhận Lá cờ T Resource id #77 Sat, 16 Jun 2012 03:50:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13027&amp;title=-c4-90ai-di-e1-bb-87n-t-e1-bb-95-ch-e1-bb-a9c-k-e1-bb-b7-l-e1-bb-a5c-vn-trao-b-e1-ba-b1ng-ch-e1-bb-a9ng-nh-e1-ba-adn-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t&amp;cat=4"><img title="123451686.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451686.jpg" alt="123451686.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đai diện Tổ chức Kỷ lục VN trao bằng chứng nhận Lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam cho họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Ngân hàng VP Bank và Cty Nghệ thuật Tân Hà Nội. Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Hạnh phúc giản dị Resource id #77 Sat, 16 Jun 2012 02:15:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13023&amp;title=h-e1-ba-a1nh-ph-c3-bac-gi-e1-ba-a3n-d-e1-bb-8b&amp;cat=4"><img title="12345_resize855.JPG" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12345_resize855.JPG" alt="12345_resize855.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.petrotimes.vn/phong-su-dieu-tra/2012/06/mang-hoi-am-den-truong-sa Hoạ sỹ Thu Thủy, Ngân hàng VP Bank, Cty Nghệ thuật Tân Hà N Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 20:10:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13021&amp;title=ho-e1-ba-a1-s-e1-bb-b9-thu-th-e1-bb-a7y-2c-ng-c3-a2n-h-c3-a0ng-vp-bank-2c-cty-ngh-e1-bb-87-thu-e1-ba-adt-t-c3-a2n-h-c3-a0-n-e1-bb&amp;cat=4"><img title="123451684.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451684.jpg" alt="123451684.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Hoạ sỹ Thu Thủy, Ngân hàng VP Bank, Cty Nghệ thuật Tân Hà Nội nhận bằng khen của Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân. Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại Lễ khánh thành Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 19:54:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13020&amp;title=h-e1-bb-8da-s-c4-a9-nguy-e1-bb-85n-thu-th-e1-bb-a7y-ph-c3-a1t-bi-e1-bb-83u-t-e1-ba-a1i-l-e1-bb-85-kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh&amp;cat=4"><img title="123451683.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451683.jpg" alt="123451683.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Máy bay trực thăng của quân đội trong Lễ khánh thành Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 19:27:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13019&amp;title=m-c3-a1y-bay-tr-e1-bb-b1c-th-c4-83ng-c-e1-bb-a7a-qu-c3-a2nc4-91-e1-bb-99i-trong-l-e1-bb-85-kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh&amp;cat=4"><img title="123451682.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451682.jpg" alt="123451682.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Máy bay trực thăng của quân đội trong Lễ khánh thành Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Các vị đại biểu, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 19:26:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13018&amp;title=c-c3-a1c-v-e1-bb-8bc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-2c-nh-c3-a2n-d-c3-a2n-v-c3-a0-c-c3-a1c-l-e1-bb-b1c-l-c6-b0-e1-bb-a3ng-v-c5-a9-trang-tr-c3-aan&amp;cat=4"><img title="123451681.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451681.jpg" alt="123451681.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các vị đại biểu, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên đảo Trường Sa Lớn tại Lễ khánh thành Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Không khí trang nghiêm Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 19:25:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13017&amp;title=kh-c3-b4ng-kh-c3-ad-trang-nghi-c3-aam&amp;cat=4"><img title="123451680.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451680.jpg" alt="123451680.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Quang cảnh Lễ khánh thành Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:18:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13016&amp;title=quang-c-e1-ba-a3nh-l-e1-bb-85-kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh&amp;cat=4"><img title="123451679.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451679.jpg" alt="123451679.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Các bạn trẻ mặc áo có in hình bức tranh gốm Trường Sa- Bi Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:15:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13015&amp;title=c-c3-a1c-b-e1-ba-a1n-tr-e1-ba-bb-m-e1-ba-b7cc3-a1o-c-c3-b3-in-h-c3-acnh-b-e1-bb-a9c-tranh-g-e1-bb-91m-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sabi-e1&amp;cat=4"><img title="123451678.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451678.jpg" alt="123451678.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các bạn trẻ mặc áo có in hình bức tranh gốm Trường Sa - Biển đảo Việt Nam mến yêu trong buổi lễ khánh thành Lá cờ. Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Các thành viên hoàn thiện Lá cờ chụp ảnh cùng với các chi Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:14:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13014&amp;title=c-c3-a1c-th-c3-a0nh-vi-c3-aan-ho-c3-a0n-thi-e1-bb-87n-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3nh-c-c3-b9ng-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1c-chi-e1&amp;cat=4"><img title="123451677.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451677.jpg" alt="123451677.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các thành viên hoàn thiện Lá cờ chụp ảnh cùng với các chiến sĩ hải quân Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Lá cờ gắn gốm khổng lồ giữa biển đảo mênh mông Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:13:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13013&amp;title=l-c3-a1-c-e1-bb-9d-g-e1-ba-afn-g-e1-bb-91m-kh-e1-bb-95ng-l-e1-bb-93-gi-e1-bb-afa-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-m-c3-aanh-m-c3-b4ng&amp;cat=4"><img title="123451676.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451676.jpg" alt="123451676.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Nữ họa sĩ hoàn thiện cộng đoạn cuối cùng Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:12:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13012&amp;title=n-e1-bb-af-h-e1-bb-8da-s-c4-a9-ho-c3-a0n-thi-e1-bb-87n-c-e1-bb-99ngc4-91o-e1-ba-a1n-cu-e1-bb-91i-c-c3-b9ng&amp;cat=4"><img title="123451675.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451675.jpg" alt="123451675.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Chị Thủy gắn Lá cờ cùng với các thành viên Công ty Nghệ t Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:11:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13011&amp;title=ch-e1-bb-8b-th-e1-bb-a7y-g-e1-ba-afn-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-c-c3-b9ng-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1c-th-c3-a0nh-vi-c3-aan-c-c3-b4ng-ty-ngh-e1-bb-87-t&amp;cat=4"><img title="123451674.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451674.jpg" alt="123451674.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chị Thủy gắn Lá cờ cùng với các thành viên Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy- tác giả ý tưởng công trình đang g Resource id #77 Fri, 15 Jun 2012 06:10:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13010&amp;title=h-e1-bb-8da-s-c4-a9-nguy-e1-bb-85n-thu-th-e1-bb-a7yt-c3-a1c-gi-e1-ba-a3c3-bd-t-c6-b0-e1-bb-9fng-c-c3-b4ng-tr-c3-acnhc4-91ang-g-e1&amp;cat=4"><img title="123451673.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451673.jpg" alt="123451673.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy- tác giả ý tưởng công trình đang gắn những viên gốm nhỏ để hoàn thiện Lá cờ. Chị Thủy chính là người đã khởi xướng và tổ chức thực hiện Con đường gốm sứ ven Sông Hồng, người được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2008 và danh hiệu Công dân ưu tú Thủ đô 2010. Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120614133346399t0/chum-anh-dac-biet-ve-la-co-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:39:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13003&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342359.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342359.jpg" alt="12342359.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:37:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13002&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342358.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342358.jpg" alt="12342358.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:36:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13001&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342357.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342357.jpg" alt="12342357.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Cầu cảng Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:35:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13000&amp;title=c-e1-ba-a7u-c-e1-ba-a3ng-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342356.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342356.jpg" alt="12342356.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page18 Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:31:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12998&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342354.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342354.jpg" alt="12342354.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page17 Viếng đài tưởng niệm liệt sỹ đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 03:29:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12997&amp;title=vi-e1-ba-bfngc4-91-c3-a0i-t-c6-b0-e1-bb-9fng-ni-e1-bb-87m-li-e1-bb-87t-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342353.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342353.jpg" alt="12342353.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page17<br /><br />1 ghi chú Cập cầu cảng Trường Sa Lớn Resource id #77 Thu, 14 Jun 2012 02:15:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12996&amp;title=c-e1-ba-adp-c-e1-ba-a7u-c-e1-ba-a3ng-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342352.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342352.jpg" alt="12342352.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.otofun.net/threads/370900-cap-nhat-tinh-hinh-chuyen-cong-tac-truong-sa-thang-05-2012-cua-doan-dai-bieu-otofun/page17 Các nghệ sĩ đang hoàn thiện Lá cờ. Resource id #77 Wed, 13 Jun 2012 05:03:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12994&amp;title=c-c3-a1c-ngh-e1-bb-87-s-c4-a9c4-91ang-ho-c3-a0n-thi-e1-bb-87n-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-&amp;cat=4"><img title="1234_resize1170.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/1234_resize1170.jpg" alt="1234_resize1170.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120613050834595t0/chuyen-chua-biet-ve-la-co-to-quoc-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Hình ảnh Lá cờ chụp từ trên cao. Ảnh Quang Thắng Resource id #77 Wed, 13 Jun 2012 05:02:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12993&amp;title=h-c3-acnhe1-ba-a3nh-l-c3-a1-c-e1-bb-9d-ch-e1-bb-a5p-t-e1-bb-ab-tr-c3-aan-caoe1-ba-a2nh-quang-th-e1-ba-afng&amp;cat=4"><img title="1234_resize1169.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/1234_resize1169.jpg" alt="1234_resize1169.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://thethaovanhoa.vn/133n20120613050834595t0/chuyen-chua-biet-ve-la-co-to-quoc-gan-gom-lon-nhat-o-truong-sa.htm Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:44:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12984&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342349.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342349.jpg" alt="12342349.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/06/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-thanh-cong-tot-dep Đoàn thanh niên Dầu khí chào cờ trên Đảo Trường Sa lớn Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:40:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12981&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-thanh-ni-c3-aan-d-e1-ba-a7u-kh-c3-ad-ch-c3-a0o-c-e1-bb-9d-tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="12342346.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342346.jpg" alt="12342346.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn thanh niên Dầu khí chào cờ trên Đảo Trường Sa lớn Nguồn ảnh: http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/06/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-thanh-cong-tot-dep Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM, trưởng Đoàn Resource id #77 Mon, 11 Jun 2012 04:06:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12969&amp;title=anh-nguy-e1-bb-85n-m-e1-ba-a1nh-d-c5-a9ng-2c-b-c3-ad-th-c6-b0-tc6-afc4-90o-c3-a0n-tncs-hcm-2c-tr-c6-b0-e1-bb-9fngc4-90o-c3-a0n-&amp;cat=4"><img title="1234_resize1158.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/1234_resize1158.jpg" alt="1234_resize1158.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM, trưởng Đoàn công tác tại đảo Trường Sa lớn. Nguồn ảnh: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/580459/ket-thuc-hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-tpov.html Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:43:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12950&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=207"><img title="123451656.jpg" border="0" src="/gallery/data/207/thumbs/123451656.jpg" alt="123451656.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://yume.vn/maiquangchung44/article/nho-anh-em-goi-truong-sa.35D74471.html Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:39:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12949&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="123451655.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451655.jpg" alt="123451655.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:38:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12948&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="123451654.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451654.jpg" alt="123451654.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:31:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12943&amp;title=giao-l-c6-b0u-v-c4-83n-ngh-e1-bb-87-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="123451649.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451649.jpg" alt="123451649.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://mtvband.vn/news/mtv-truong-sa-than-yeu-trong-mat-cac-nghe-si Chụp hình lưu niệm tại mốc chủ quyền trên Đảo Trường S Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:14:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12912&amp;title=ch-e1-bb-a5p-h-c3-acnh-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-t-e1-ba-a1i-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-90-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-s&amp;cat=4"><img title="123451618.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451618.jpg" alt="123451618.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chụp hình lưu niệm tại mốc chủ quyền trên Đảo Trường Sa Lớn Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tiếp nhận &quot;đá&quot; của Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:13:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12911&amp;title=l-c3-a3nhc4-91-e1-ba-a1o-qu-c3-a2n-ch-e1-bb-a7ng-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-ti-e1-ba-bfp-nh-e1-ba-adn26quot-3b-c4-91-c3-a1-26quot-3b-c-e1-bb-a7a&amp;cat=4"><img title="123451617.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451617.jpg" alt="123451617.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tiếp nhận &quot;đá&quot; của VietDog và TrầnGia Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Chụp hình với lãnh đạo Quân chủng Hải quân trước chùa Tr Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:12:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12910&amp;title=ch-e1-bb-a5p-h-c3-acnh-v-e1-bb-9bi-l-c3-a3nhc4-91-e1-ba-a1o-qu-c3-a2n-ch-e1-bb-a7ng-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-tr-c6-b0-e1-bb-9bc-ch-c3-b9a-tr&amp;cat=4"><img title="123451616.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451616.jpg" alt="123451616.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chụp hình với lãnh đạo Quân chủng Hải quân trước chùa Trường Sa Lớn Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Đường băng sân bay trên đảo Trường Sa Lớn Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:11:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12909&amp;title=-c4-90-c6-b0-e1-bb-9dng-b-c4-83ng-s-c3-a2n-bay-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn&amp;cat=4"><img title="123451615.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451615.jpg" alt="123451615.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Tàu HQ-996 chở Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối thăm Quân, Dâ Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:30:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12888&amp;title=t-c3-a0u-hq-996-ch-e1-bb-9fc4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83uc4-90-e1-ba-a3ng-b-e1-bb-99-kh-e1-bb-91i-th-c4-83m-qu-c3-a2n-2c-d-c3-a2&amp;cat=4"><img title="12345_resize849.JPG" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12345_resize849.JPG" alt="12345_resize849.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Tàu HQ-996 chở Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối thăm Quân, Dân Huyện đảo Trường Sa Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ninh trong chuyến thăm huyện đ Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:12:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12881&amp;title=-c4-90o-c3-a0n-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-c-e1-bb-a7a-t-e1-bb-89nh-qu-e1-ba-a3ng-ninh-trong-chuy-e1-ba-bfn-th-c4-83m-huy-e1-bb-87nc4-91-e1&amp;cat=4"><img title="123451595.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451595.jpg" alt="123451595.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn cán bộ của tỉnh Quảng Ninh trong chuyến thăm huyện đảo Trường Sa Nguồn ảnh: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/hoicuuchienbinh/Trang/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid=49&amp;dt=2012-05-30&amp;cid=10 Đ/c Phạm Tiến Thời - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh và Đ/c L Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:08:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12880&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-ti-e1-ba-bfn-th-e1-bb-9diph-c3-b3-ch-e1-bb-a7-t-e1-bb-8bchh-e1-bb-99i-ccb-t-e1-bb-89nh-v-c3-a0c4-90-2fc-l-c6&amp;cat=4"><img title="123451594.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/123451594.jpg" alt="123451594.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Tiến Thời - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh và Đ/c Lưu Xuân Khoa - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hạ Long trao quà &quot;Góp đá xây dựng Trường Sa&quot; của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh cho cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa Ảnh: Phạm Hùng Sơn - UB MTTQ tỉnh Nguồn ảnh: http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/hoicuuchienbinh/Trang/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid=49&amp;dt=2012-05-30&amp;cid=10 Tặng quà cho nhân dân đảo Trường Sa Lớn. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:27:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12866&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-nh-c3-a2n-d-c3-a2nc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-l-e1-bb-9bn-&amp;cat=4"><img title="12342341.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342341.jpg" alt="12342341.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Đoàn đại biểu đến thăm các cháu học sinh ở Trường tiể Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:26:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12865&amp;title=-c4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83uc4-91-e1-ba-bfn-th-c4-83m-c-c3-a1c-ch-c3-a1u-h-e1-bb-8dc-sinhe1-bb-9f-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-ti-e1-bb-83&amp;cat=4"><img title="12342340.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342340.jpg" alt="12342340.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đoàn đại biểu đến thăm các cháu học sinh ở Trường tiểu học trên đảo Trường Sa Lớn. Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Chùa Trường Sa. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:25:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12864&amp;title=ch-c3-b9a-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-&amp;cat=4"><img title="12342339.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342339.jpg" alt="12342339.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:24:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12862&amp;title=nh-c3-a0-t-c6-b0-e1-bb-9fng-ni-e1-bb-87m-ch-e1-bb-a7-t-e1-bb-8bch-h-e1-bb-93-ch-c3-ad-minh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-&amp;cat=4"><img title="12342337.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/12342337.jpg" alt="12342337.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Lớn. Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx