HoangSa.Org /gallery Sun, 14 Feb 2016 00:55:22 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Rạng đông ở hải đăng Tiên Nữ Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:30:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13547&amp;title=r-e1-ba-a1ngc4-91-c3-b4nge1-bb-9f-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="Rang_dong_Tien_Nu.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/Rang_dong_Tien_Nu.jpg" alt="Rang_dong_Tien_Nu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13542&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="dao_Tien_Nu.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/dao_Tien_Nu.jpg" alt="dao_Tien_Nu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Buổi đầu xây dựng đèn biển Tiên Nữ Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:10:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13519&amp;title=bu-e1-bb-95ic4-91-e1-ba-a7u-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-91-c3-a8n-bi-e1-bb-83n-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=259"><img title="Truong-Sa-2-793d9.jpg" border="0" src="/gallery/data/259/thumbs/Truong-Sa-2-793d9.jpg" alt="Truong-Sa-2-793d9.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-xay-quan-dao-truong-sa-ngay-ay-724370.htm Hải đăng Tiên Nữ Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:10:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12960&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="123451666.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/123451666.jpg" alt="123451666.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vms-south.vn/tin-tuc/nhung-nguoi-gac-den-noi-dao-xa Niềm vui của Đại úy Phan Ngọc Quế khi chăm sóc cây bàng vu Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 00:01:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11668&amp;title=ni-e1-bb-81m-vui-c-e1-bb-a7ac4-90-e1-ba-a1ic3-bay-phan-ng-e1-bb-8dc-qu-e1-ba-bf-khi-ch-c4-83m-s-c3-b3c-c-c3-a2y-b-c3-a0ng-vu-c3&amp;cat=7"><img title="12342204.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342204.jpg" alt="12342204.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Niềm vui của Đại úy Phan Ngọc Quế khi chăm sóc cây bàng vuông-cây xanh duy nhất trên đảo. Ảnh: Phương Duyên Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images610384_5_a.jpg Xuân đoàn tụ của hai anh em Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 00:00:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11667&amp;title=xu-c3-a2nc4-91o-c3-a0n-t-e1-bb-a5-c-e1-bb-a7a-hai-anh-em-nguy-e1-bb-85nc4-90-c3-acnh-minh-v-c3-a0-nguy-e1-bb-85nc4-90-c3-acnh&amp;cat=7"><img title="12342203.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342203.jpg" alt="12342203.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Xuân đoàn tụ của hai anh em Nguyễn Đình Minh và Nguyễn Đình Thanh trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images610383_4_a.jpg Tết sớm với cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Ph Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 23:59:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11666&amp;title=t-e1-ba-bft-s-e1-bb-9bm-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-afe1-ba-a2nh-3a-ph-c6&amp;cat=7"><img title="12342202.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342202.jpg" alt="12342202.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Tết sớm với cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images610381_3_a.jpg Đảo Tiên Nữ. Ảnh: Phương Duyên Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 23:59:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11665&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-afe1-ba-a2nh-3a-ph-c6-b0-c6-a1ng-duy-c3-aan&amp;cat=7"><img title="12342201.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342201.jpg" alt="12342201.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images610378_1_a.jpg Bình minh trên biển đảo Tiên Nữ . Ảnh: Phương Duyên Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 23:58:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11664&amp;title=b-c3-acnh-minh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-afe1-ba-a2nh-3a-ph-c6-b0-c6-a1ng-duy-c3-aan&amp;cat=7"><img title="12342200.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342200.jpg" alt="12342200.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baogialai.com.vn/dataimages/201201/original/images610375_2_a.jpg Cán bộ, chiến sỹ đảo Tiên Nữ đón nhận quà xuân quê hư Resource id #77 Sat, 07 Apr 2012 21:30:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11180&amp;title=c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-afc4-91-c3-b3n-nh-e1-ba-adn-qu-c3-a0-xu-c3-a2n-qu-c3-aa-h-c6-b0-c6&amp;cat=7"><img title="12345_resize363.JPG" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345_resize363.JPG" alt="12345_resize363.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cán bộ, chiến sỹ đảo Tiên Nữ đón nhận quà xuân quê hương Nguồn ảnh: http://baoninhbinh.org.vn/uploads/news/Image/2012/01/16/94f1387d413412.jpg Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11048&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn6.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn6.jpg" alt="tn6.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11047&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn5.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn5.jpg" alt="tn5.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11046&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn4.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn4.jpg" alt="tn4.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11045&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn3.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn3.jpg" alt="tn3.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11043&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn12.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn12.jpg" alt="tn12.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:58:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11044&amp;title=x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tn21.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tn21.jpg" alt="tn21.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Giờ tắm mát của chiến sĩ công binh xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:53:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11042&amp;title=gi-e1-bb-9d-t-e1-ba-afm-m-c3-a1t-c-e1-bb-a7a-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-c-c3-b4ng-binh-x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0g.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0g.jpg" alt="tiennu0g.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Giờ tắm mát của chiến sĩ công binh xây đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:53:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11041&amp;title=gi-e1-bb-9d-t-e1-ba-afm-m-c3-a1t-c-e1-bb-a7a-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-c-c3-b4ng-binh-x-c3-a2yc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0f.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0f.jpg" alt="tiennu0f.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Trên đường ra đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:51:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11040&amp;title=tr-c3-aanc4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-rac4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0e.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0e.jpg" alt="tiennu0e.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Trên đường ra đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:50:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11038&amp;title=tr-c3-aanc4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-rac4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0c.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0c.jpg" alt="tiennu0c.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Trên đường ra đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:50:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11039&amp;title=tr-c3-aanc4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-rac4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0d.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0d.jpg" alt="tiennu0d.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Trên đường ra đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:50:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11037&amp;title=tr-c3-aanc4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-rac4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0b.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0b.jpg" alt="tiennu0b.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Trên đường ra đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 26 Mar 2012 23:50:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11036&amp;title=tr-c3-aanc4-91-c6-b0-e1-bb-9dng-rac4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=218"><img title="tiennu0a.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu0a.jpg" alt="tiennu0a.jpg" /></a><br /><br />bởi: vaputin<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của Nguyễn Viết Thái Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10884&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="1234_resize149.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/1234_resize149.jpg" alt="1234_resize149.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://images.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/toasoan2/2184/Tien%20nu03.jpg Cây bàng vuông cổ tích của lính đảo Phan Ngọc Quế. Đảo T Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:23:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10883&amp;title=c-c3-a2y-b-c3-a0ng-vu-c3-b4ng-c-e1-bb-95-t-c3-adch-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnhc4-91-e1-ba-a3o-phan-ng-e1-bb-8dc-qu-e1-ba-bfc4-90-e1-ba-a3o-t&amp;cat=7"><img title="12342029.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342029.jpg" alt="12342029.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cây bàng vuông cổ tích của lính đảo Phan Ngọc Quế. Đảo Tiên Nữ Nguồn ảnh: http://images.baoninhthuan.com.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/toasoan2/2184/bangtrendao1.jpg Thăm đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:11:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10874&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12342020.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342020.jpg" alt="12342020.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/ZMOBPmKGGBY8BQZVJl0figUZxw--/photo/ap_20091016030205516.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:07:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10871&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12342017.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342017.jpg" alt="12342017.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/ZMOBPmKGGBY8BQZVJl0figUZxw--/photo/ap_20091027102350157.jpg Trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:05:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10870&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12342016.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342016.jpg" alt="12342016.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/ZMOBPmKGGBY8BQZVJl0figUZxw--/photo/ap_20091102112929453.jpg Thăm đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:04:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10869&amp;title=th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12342015.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342015.jpg" alt="12342015.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/ZMOBPmKGGBY8BQZVJl0figUZxw--/photo/ap_20091102113035799.jpg Trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 16 Mar 2012 02:03:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10868&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12342014.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12342014.jpg" alt="12342014.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/ZMOBPmKGGBY8BQZVJl0figUZxw--/photo/ap_20091106105001961.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Wed, 14 Mar 2012 13:42:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10825&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="tiennu4.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/tiennu4.jpg" alt="tiennu4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Biển Tiên Nữ (Trường Sa) Resource id #77 Wed, 14 Dec 2011 01:59:38 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9468&amp;title=bi-e1-bb-83n-ti-c3-aan-n-e1-bb-af28tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa-29&amp;cat=7"><img title="12345937.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345937.jpg" alt="12345937.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm4.static.flickr.com/3222/2508754086_8a8afe69e8.jpg?v=0 Nhà văn - chiến sỹ Nguyễn Xuân Thủy tặng sách bộ đội Tr Resource id #77 Wed, 14 Dec 2011 01:47:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9467&amp;title=nh-c3-a0-v-c4-83nchi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-nguy-e1-bb-85n-xu-c3-a2n-th-e1-bb-a7y-t-e1-ba-b7ng-s-c3-a1ch-b-e1-bb-99c4-91-e1-bb-99i-tr-ef&amp;cat=7"><img title="12345936.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345936.jpg" alt="12345936.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nhà văn - chiến sỹ Nguyễn Xuân Thủy tặng sách bộ đội Trường Sa Nguồn ảnh: http://farm3.static.flickr.com/2082/2508012745_c159dd2799.jpg?v=0 Tặng sách chiến sỹ đảo Tiên Nữ Resource id #77 Wed, 14 Dec 2011 01:40:32 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9465&amp;title=t-e1-ba-b7ng-s-c3-a1ch-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9c4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12345934.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345934.jpg" alt="12345934.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm3.static.flickr.com/2096/2508754092_33281bcd7c.jpg?v=0 Quỳnh Hợp và Nguyễn Hồng Sơn cùng cán bộ chiến sĩ đảo T Resource id #77 Tue, 13 Dec 2011 21:44:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9424&amp;title=qu-e1-bb-b3nh-h-e1-bb-a3p-v-c3-a0-nguy-e1-bb-85n-h-e1-bb-93ng-s-c6-a1n-c-c3-b9ng-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9c4-91-e1-ba-a3o-t&amp;cat=7"><img title="12345_resize279.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345_resize279.jpg" alt="12345_resize279.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Quỳnh Hợp và Nguyễn Hồng Sơn cùng cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ (5/2011) Nguồn ảnh: http://vnmusic.com.vn/images/QuynhHopTS.jpg Nhà báo Phan Việt Anh trên đảo Tiên Nữ. Resource id #77 Tue, 13 Dec 2011 21:37:59 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9422&amp;title=nh-c3-a0-b-c3-a1o-phan-vi-e1-bb-87t-anh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af-&amp;cat=7"><img title="12345_resize277.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345_resize277.jpg" alt="12345_resize277.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://antgct.cand.com.vn/Uploaded_ANTGCT/linhchi1/36_vietanh19810-400.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Tue, 13 Dec 2011 20:54:02 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9419&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12345_resize274.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345_resize274.jpg" alt="12345_resize274.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baogialai.vn/dataimages/201005/original/images337341_tien_nu.jpg Nuôi lợn trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 11:54:52 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9188&amp;title=nu-c3-b4i-l-e1-bb-a3n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="tn11.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/tn11.jpg" alt="tn11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Phóng sự ảnh của Quốc Trị http://infonet.vn/Detail.aspx?ArticleID=415 xây dựng nhà trên đảo Tiên Nữ năm 1989 Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 10:56:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9171&amp;title=x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ng-nh-c3-a0-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af-n-c4-83m-1989&amp;cat=259"><img title="tiennu22.jpg" border="0" src="/gallery/data/259/thumbs/tiennu22.jpg" alt="tiennu22.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do Bảo tàng Hải quân cung cấp http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/446915/Mot-thoi-vac-da-xay-Truong-Sa---Ky-4-Song-chet-cung-Tien-Nu.html Xây mới nhà cấp 1 trên đảo Tiên Nữ, tháng 3-1988 Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 10:55:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9170&amp;title=x-c3-a2y-m-e1-bb-9bi-nh-c3-a0-c-e1-ba-a5p-1-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af-2c-th-c3-a1ng-3-1988&amp;cat=218"><img title="tiennu11.jpg" border="0" src="/gallery/data/218/thumbs/tiennu11.jpg" alt="tiennu11.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Phạm Văn Minh http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/446915/Mot-thoi-vac-da-xay-Truong-Sa---Ky-4-Song-chet-cung-Tien-Nu.html Vị trí nhà lâu bền và hải đăng Tiên Nữ Resource id #77 Thu, 24 Nov 2011 09:55:12 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9142&amp;title=v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-nh-c3-a0-l-c3-a2u-b-e1-bb-81n-v-c3-a0-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="colin15.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/colin15.jpg" alt="colin15.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Tiên Nữ Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Thu, 11 Aug 2011 02:49:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8210&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12345180.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345180.jpg" alt="12345180.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img196.imageshack.us/img196/6417/dsc00635e.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Thu, 11 Aug 2011 02:28:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8191&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12345161.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345161.jpg" alt="12345161.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img195.imageshack.us/img195/3538/tranhangdoikhach.jpg Vào thăm đảo Tiên Nữ Resource id #77 Thu, 11 Aug 2011 02:28:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8190&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83mc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12345160.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12345160.jpg" alt="12345160.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://img36.imageshack.us/img36/5338/dsc00636p.jpg PV Tấn Tú trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 20 Jun 2011 21:57:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7686&amp;title=pv-t-e1-ba-a5n-t-c3-ba-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="1234_resize684.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/1234_resize684.jpg" alt="1234_resize684.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20116/Luan/1/tantu.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 30 May 2011 04:13:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7506&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12341349.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12341349.jpg" alt="12341349.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://seablogs.zenfs.com/u/fV7.sgaQEQOI2GXpBJ8JOnPQ/photo/20110509075718971.jpg Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Tue, 24 May 2011 12:03:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7336&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="tiennu3.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/tiennu3.jpg" alt="tiennu3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Catvang<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ blog http://vn.360plus.yahoo.com/vanttxvn Chăm sóc rau xanh trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Wed, 18 May 2011 08:58:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=7106&amp;title=ch-c4-83m-s-c3-b3c-rau-xanh-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="12341122.JPG" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/12341122.JPG" alt="12341122.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-Ysm08Td1iy4/Tc9sG7HenGI/AAAAAAAAAko/pSAM8FHf41w/s1600/P1090305+%2528FILEminimizer%2529.JPG Hệ thống năng lượng mặt trời trên đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 25 Apr 2011 00:04:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6325&amp;title=h-e1-bb-87-th-e1-bb-91ng-n-c4-83ng-l-c6-b0-e1-bb-a3ng-m-e1-ba-b7t-tr-e1-bb-9di-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="1234773.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/1234773.jpg" alt="1234773.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-2qlvE7uqFJc/TbOfCkZBnGI/AAAAAAAAD48/0kWXc8qIBms/s1600/IMG_2956.JPG Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Mon, 25 Apr 2011 00:02:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6324&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="1234772.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/1234772.jpg" alt="1234772.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-sjb2VhqopDc/TbOe_Z86qoI/AAAAAAAAD44/Slu0fOs0CRk/s1600/IMG_2952.JPG