HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 06:46:59 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Luconia Breaker Resource id #77 Thu, 21 Mar 2013 07:58:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13483&amp;title=luconia-breaker&amp;cat=71"><img title="Luconia_Breaker1.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/Luconia_Breaker1.JPG" alt="Luconia_Breaker1.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Bãi cạn Scarborough (Philippines) Resource id #77 Tue, 19 Mar 2013 06:08:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13467&amp;title=b-c3-a3i-c-e1-ba-a1n-scarborough28philippines-29&amp;cat=71"><img title="Scarborough1.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/Scarborough1.jpg" alt="Scarborough1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Luconia Breaker Resource id #77 Sun, 20 Jan 2013 10:26:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13221&amp;title=luconia-breaker&amp;cat=71"><img title="Luconia_Breaker.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/Luconia_Breaker.jpg" alt="Luconia_Breaker.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Rạn đá Luconia Breaker nằm ở tọa độ 4.983333 N 112.616667 E nằm ở ngoài khơi bang Sarawak, Malaysia, nhưng cũng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Trung Quốc gọi tên Luconia Breaker là 琼台礁(Qiongtai Jiao:Quỳnh Đài tiêu) và coi nó thuộc vào đường lưỡi bò Đảo Pratas Resource id #77 Fri, 14 Dec 2012 23:53:09 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13097&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-pratas&amp;cat=71"><img title="Pratas3.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/Pratas3.jpg" alt="Pratas3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Pratas (Đông Sa) do Đài Loan kiểm soát Bãi đá Scarborough của Philippines Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 08:35:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11732&amp;title=b-c3-a3ic4-91-c3-a1-scarborough-c-e1-bb-a7a-philippines&amp;cat=71"><img title="Scarborough.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/Scarborough.jpg" alt="Scarborough.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.facebook.com/pages/Kalayaan-Islands-Philippines/218409428212232?sk=photos QĐ Cô Tô, đảo Bạch Long Vỹ, đảo Vi Châu+Tà Dương Resource id #77 Fri, 24 Feb 2012 23:49:47 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10188&amp;title=q-c4-90-c-c3-b4-t-c3-b4-2cc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-a1ch-long-v-e1-bb-b9-2cc4-91-e1-ba-a3o-vi-ch-c3-a2u-2bt-c3-a0-d-c6-b0-c6-a1ng&amp;cat=71"><img title="vbb2.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/vbb2.JPG" alt="vbb2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Vịnh Bắc Bộ: Quần đảo Cô Tô, đảo Bạch Long Vỹ ở phía Việt Nam, và đảo Vi Châu, đảo Tà Dương ở phía Trung Quốc Vịnh Bắc Bộ: quần đảo Cô Tô (VN) và đảo Vi Châu (TQ) Resource id #77 Fri, 24 Feb 2012 23:46:24 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10187&amp;title=v-e1-bb-8bnh-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-3a-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-b4-t-c3-b428vn-29-v-c3-a0c4-91-e1-ba-a3o-vi-ch-c3-a2u28tq-29&amp;cat=71"><img title="vbb.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/vbb.JPG" alt="vbb.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Vịnh Bắc Bộ: quần đảo Cô Tô ở phía Việt Nam và đảo Vi Châu, Tà Dương ở phía Trung Quốc Đảo Vi Châu Resource id #77 Fri, 24 Feb 2012 23:38:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10185&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-vi-ch-c3-a2u&amp;cat=71"><img title="vichau.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/vichau.JPG" alt="vichau.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Vi Châu (涠洲岛) của Trung Quốc nằm trong Vịnh Bắc Bộ, ngang vĩ độ với đảo Cô Tô của Việt Nam Đảo Vi Châu và đảo Tà Dương Resource id #77 Fri, 24 Feb 2012 23:38:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10186&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-vi-ch-c3-a2u-v-c3-a0c4-91-e1-ba-a3o-t-c3-a0-d-c6-b0-c6-a1ng&amp;cat=71"><img title="vichau_taduong.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/vichau_taduong.JPG" alt="vichau_taduong.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Vi Châu và đảo Tà Dương của Trung Quốc nằm trong Vịnh Bắc Bộ, cỡ ngang vĩ độ với quần đảo Cô Tô của Việt Nam Bãi ngầm James Shoal Resource id #77 Thu, 17 Nov 2011 11:36:54 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9087&amp;title=b-c3-a3i-ng-e1-ba-a7m-james-shoal&amp;cat=71"><img title="james_shoal.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/james_shoal.jpg" alt="james_shoal.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Bãi ngầm James Shoal nằm sát Malaysia nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và coi nó là cực Nam của &quot;quần đảo Nam Sa&quot;. Trung Quốc gọi tên là 曾母暗沙 (Zengmu Ansha: Tăng Mẫu ám sa) Đảo Đông Sa (Pratas Reef) Resource id #77 Thu, 17 Nov 2011 11:32:04 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9086&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-b4ng-sa28pratas-reef-29&amp;cat=71"><img title="pratas2.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/pratas2.JPG" alt="pratas2.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Đông Sa (Pratas Reef) Đảo Đông Sa (Pratas Reef) Resource id #77 Thu, 17 Nov 2011 11:31:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9085&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-b4ng-sa28pratas-reef-29&amp;cat=71"><img title="pratas1.JPG" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/pratas1.JPG" alt="pratas1.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo Đông Sa (Pratas Reef) Bãi cạn Scarborough (Philippines) Resource id #77 Thu, 17 Nov 2011 11:24:21 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9084&amp;title=b-c3-a3i-c-e1-ba-a1n-scarborough28philippines-29&amp;cat=71"><img title="scarborough2.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/scarborough2.jpg" alt="scarborough2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Bãi cạn Scarborough (Scarborough Reef) thuộc Philippines nhưng Trung Quốc cũng ngang ngược đòi chủ quyền Macclesfield Bank Resource id #77 Thu, 11 Jun 2009 12:46:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1360&amp;title=macclesfield-bank&amp;cat=71"><img title="113204a2fbfd8f3d58.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/113204a2fbfd8f3d58.jpg" alt="113204a2fbfd8f3d58.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Macclesfield Bank là bãi ngầm lớn trên biển Đông. Bãi ngầm này nằm ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc gọi là quần đảo Trung Sa, nhưng đây không phải là đảo. Các Vị Trí Quân Cảng Của Tq ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Resource id #77 Tue, 24 Mar 2009 17:28:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=600&amp;title=c-c3-a1c-v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-qu-c3-a2n-c-e1-ba-a3ng-c-e1-bb-a7a-tqe1-bb-9f-h-e1-ba-a3i-nam-2c-qu-e1-ba-a3ngc4-90-c3-b4ng-2c-qu-e1-ba-a3ng&amp;cat=71"><img title="quancangtaihainam.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/quancangtaihainam.jpg" alt="quancangtaihainam.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Các vị trí quân cảng của TQ ở đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, và Quảng Tây có thể uy hiếp hải quân Việt Nam Sân Bay Quân Sự Trên đảo Đông Sa (pratas Island) Resource id #77 Fri, 20 Mar 2009 19:52:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=394&amp;title=s-c3-a2n-bay-qu-c3-a2n-s-e1-bb-b1-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-b4ng-sa28pratas-island-29&amp;cat=71"><img title="pratas.jpg" border="0" src="/gallery/data/71/thumbs/pratas.jpg" alt="pratas.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Đảo Đông Sa (Pratas Island) nằm gần như cách đều Đài Loan, Phillippin, Hải Nam, không liên quan đến tranh chấp HS-TS. Đài Loan kiểm soát và xây dựng sân bay để có thể tham chiến ở HS-TS<br /><br />3 các thảo luận