HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F


 1. Trang chủ thư viện » Nhà giàn DK1 » Bãi Tư Chính (Vanguard Bank)    Tải về yêu thích như ZIP
  Tìm kiếm
  Các hình ảnh 1 đến 24 của 125 Trang 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6   »

 1. Bãi Tư Chính (Vanguard Bank)
  1. Tuchinh.jpg

   Vị trí các nhà gi...
   Thành viên: Đội Quế Hương
   Lượt xem: 1760
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T2 Tháng ba 11, 2013
   Dung lượng: 142.0kb, 26.1kb
   Kích thước: 950 x 422
   Bình luận: Không có bình luận nào
   dkTuchinh5.jpg

   Nhà giàn DK1/14 Tư ...
   Thành viên: Đội Quế Hương
   Lượt xem: 994
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T7 Tháng hai 2, 2013
   Dung lượng: 650.7kb, 550.2kb
   Kích thước: 1024 x 743
   Bình luận: Không có bình luận nào
   Tuchinh5.jpg

   Nhà giàn DK1/14 Tư ...
   Thành viên: Đội Quế Hương
   Lượt xem: 1678
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T7 Tháng hai 2, 2013
   Dung lượng: 376.6kb, 268.5kb
   Kích thước: 1024 x 720
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451614.jpg

   Sân đỗ trực thă...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 2440
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: CN Tháng sáu 10, 2012
   Dung lượng: 235.2kb, 132.6kb
   Kích thước: 1600 x 1067
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451613.jpg

   Nhà giàn DK1/14 trê...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1899
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: CN Tháng sáu 10, 2012
   Dung lượng: 302.7kb, 256.6kb
   Kích thước: 1600 x 1067
   Bình luận: Không có bình luận nào
   1234_resize1130.jpg

   Trên nhà giàn DK1/1...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1696
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 81.7kb
   Kích thước: 400 x 533
   Bình luận: Không có bình luận nào
   1234_resize1129.jpg

   Trên nhà giàn DK1/1...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1410
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 117.0kb
   Kích thước: 400 x 533
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342325.JPG

   Trên nhà giàn DK1/1...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1281
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 138.5kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342324.JPG

   Trên nhà giàn DK1/1...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1502
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 152.0kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342323.JPG

   Trên nhà giàn DK1/1...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1315
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 146.7kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342322.JPG

   Lên thăm nhà giàn ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1395
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 198.4kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342321.JPG

   Lên thăm nhà giàn ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1313
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 191.1kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342320.JPG

   Lên thăm nhà giàn ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1324
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 166.3kb
   Kích thước: 640 x 480
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342318.JPG

   Nhà giàn DK1 - Tư C...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1400
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 382.3kb, 257.1kb
   Kích thước: 1500 x 997
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12342317.JPG

   Nhà giàn DK1 - Tư C...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1785
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T3 Tháng sáu 5, 2012
   Dung lượng: 395.6kb, 241.1kb
   Kích thước: 1500 x 1125
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451537.jpg

   Giao lưu thể thao t...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1203
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 76.4kb
   Kích thước: 600 x 400
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451536.jpg

   Giao lưu văn nghệ ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1287
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 100.4kb
   Kích thước: 600 x 400
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451535.jpg

   Đ/c Phạm Dũng và ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 885
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 90.9kb
   Kích thước: 600 x 400
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451534.jpg

   Nhà giàn DK1/11 nhì...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1467
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 56.8kb
   Kích thước: 600 x 450
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451501.jpg

   Nóc nhà giàn DK1 - ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1133
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 142.9kb
   Kích thước: 564 x 799
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451498.jpg

   Nhà giàn DK1 - Tư C...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1193
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 31, 2012
   Dung lượng: 153.2kb
   Kích thước: 799 x 564
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12345_resize614.JPG

   Thiếu tá Nguyễn H...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 909
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T6 Tháng năm 11, 2012
   Dung lượng: 76.4kb
   Kích thước: 533 x 400
   Bình luận: Không có bình luận nào
   12345_resize603.jpg

   Thăm nhà giàn DK T...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 981
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 10, 2012
   Dung lượng: 99.6kb
   Kích thước: 630 x 400
   Bình luận: Không có bình luận nào
   123451325.jpg

   Đoàn văn công Quâ...
   Thành viên: longtt88
   Lượt xem: 1152
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T5 Tháng năm 10, 2012
   Dung lượng: 281.6kb, 197.3kb
   Kích thước: 1600 x 1063
   Bình luận: Không có bình luận nào

     Trang 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6   »


 1. Display Options
  Sắp xếp theo Khung thời gian Thứ tự Xem Hình mỗi trang 
  Chuyển tới

 1. Đang xem thư viện ảnh
  1. 1 khách

Photo Sharing Gallery by PhotoPost
Copyright © 2012 All Enthusiast, Inc.