HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F 1. Đảo Tiên Nữ sau CQ88 đến những năm 1990
  1. Truong-Sa-2-793d9.jpg

   Buổi đầu xây d...
   Thành viên: Đội Quế Hương
   Lượt xem: 630
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T7 Tháng tư 27, 2013
   Dung lượng: 65.2kb
   Kích thước: 400 x 297
   Bình luận: Không có bình luận nào
   tiennu22.jpg

   xây dựng nhà trên...
   Thành viên: Đội Quế Hương
   Lượt xem: 1334
   Đánh giá: 0.00
   Ngày: T6 Tháng mười một 25, 2011
   Dung lượng: 144.5kb
   Kích thước: 500 x 346
   Bình luận: Không có bình luận nào

      


 1. Display Options
  Sắp xếp theo Khung thời gian Thứ tự Xem Hình mỗi trang 
  Chuyển tới

 1. Đang xem thư viện ảnh
  1. 1 khách

Photo Sharing Gallery by PhotoPost
Copyright © 2012 All Enthusiast, Inc.