HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F 1.   Mục

  Hình ảnh tải lên mới nhất

  1. da_hoa_lauswallow_reef.jpg


   Đảo/Đá Hoa Lau có tên tiếng Anh là Swallow Reef, Philippines gọi là Celerio, Malaysia gọi là Terumbu Layang Layang, Trung Quốc gọi là 弹丸礁 (Danwan Jiao :Đá ngầm Đạn Hoàn)

   • Hình ảnh: 51
   • Bài viết: 4

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   CN Tháng giêng 13, 2013 11:07

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  2. da_suoi_catdallas_reef.jpg


   Đá Suối Cát (Đá Đa Lát) có tên tiếng Anh là Dallas Reef, Philippines gọi là Rajah Matanda, Malaysia gọi là Terumbu Laya, Trung Quốc gọi là 光星礁 (Guangxing Jiao :Đá ngầm Quang Tinh)

   • Hình ảnh: 3
   • Bài viết: 0

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T3 Tháng mười hai 20, 2011 02:54

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  3. 232_boji_jiao-p119r54-1999nov26.jpg


   Đá En Ca có tên tiếng Anh là Erica Reef/Enloa Reef, Philippines gọi là Gabriela Silang, Malaysia gọi là Terumbu Siput, Trung Quốc gọi là 簸箕礁 (Boji Jiao:Bá Cơ tiêu)

   • Hình ảnh: 5
   • Bài viết: 2

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T3 Tháng tư 24, 2012 06:05

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  4. investigator_reef.jpg


   Bãi Thám Hiểm tên tiếng Anh là Investigator Shoal/Reef, Philippines gọi là Pawikan, Malaysia gọi là Terumbu Peninjau, Trung Quốc gọi là 榆亚暗沙 (Yuya Ansha: Du Á ám sa). Gồm có: -Đá Sâu(Western Reef, 浪口礁:Langkou Jiao: Lãng Khẩu tiêu) nằm ở phía Tây -Đá Gia Hội (Central Reef, 二角礁:Ezjiao Jiao:Nhị Giác tiêu) nằm ở phía Bắc -Đá Gia Phú (Eastern Reef, 线头礁: Xian Tou Jiao: Tuyến Đầu tiêu) nằm ở đầu phía Đông

   • Hình ảnh: 5
   • Bài viết: 0

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T4 Tháng tư 25, 2012 07:38

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  5. da_ky_vanmariveles_reef_745246.jpg


   Đá Kỳ Vân có tên tiếng Anh là Mariveles Reef, Philippines gọi là Mariveles, Malaysia gọi là Terumbu Mantanani, Trung Quốc gọi là 南海礁 (Nanhai Jiao:Nam Hải tiêu)

   • Hình ảnh: 20
   • Bài viết: 1

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T7 Tháng ba 9, 2013 11:06

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  6. 236_guangxingzai_jiao-ardasier-reef-p119r55-2002-nov.jpg


   Đá Kiệu Ngựa có tên tiếng Anh là Asdasier Reef/Ardasier reef,Asdrasier Bank, Malaysia gọi là Terumbu Ubi, Philippines gọi là Antonio Luna, Trung Quốc gọi là 光星仔礁 (Guangxingzai Jiao: Quang Tinh Tử tiêu) cho Ardasier Reef, gọi là 安渡礁 (Andu Tan: bãi Ấn Độ) cho Asdasier Bank

   • Hình ảnh: 6
   • Bài viết: 5

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T7 Tháng ba 9, 2013 11:22

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  7. Louisa_Reef.jpg


   Đá Louisa (Đá Lu xi a) có tên tiếng Anh là Louisa Reef, Malaysia gọi là Terumbu Semarang Barat Kecil, Trung Quốc gọi là 南通礁 (Nantong Jiao :Đá ngầm Nam Thông). Dù không có đóng quân thường trực và ngọn hải đăng trên đó đã bỏ hoang nhưng việc Malaysia thiết lập hải đăng cho thấy Malaysia đã đặt chân lên và quản lý bãi đá Louisa

   • Hình ảnh: 8
   • Bài viết: 0

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T5 Tháng tư 26, 2012 09:56

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng

  8. royal_charlotte_reef.jpg


   Đá Sác Lốt (Royal Charlotte Reef) có tên Malaysia là Terumbu Semarang Barat Besar, tên Trung Quốc là 皇路礁 (Huanlu Jiao: Hoàng Lộ tiêu). Sự tồn tại của một đèn hiệu trên đá Sác Lốt chứng tỏ dù không đóng quân nhưng Malaysia đã quản lý đá Sác Lốt trên thực tế

   • Hình ảnh: 4
   • Bài viết: 0

   Hình ảnh tải lên mới nhất:

   T2 Tháng ba 11, 2013 09:17

   bởi Đội Quế HươngXem hình ảnh mới nhất được đăng
  mục này không chứa bất kỳ hình ảnh nào.


 1. Đang xem thư viện ảnh
  1. 1 khách

Photo Sharing Gallery by PhotoPost
Copyright © 2012 All Enthusiast, Inc.